Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1539 | Date: 15-Oct-1988
છે જગસૃષ્ટા, છે જગનિયંતા પાલનકર્તા જે
Chē jagasr̥ṣṭā, chē jaganiyaṁtā pālanakartā jē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1539 | Date: 15-Oct-1988

છે જગસૃષ્ટા, છે જગનિયંતા પાલનકર્તા જે

  No Audio

chē jagasr̥ṣṭā, chē jaganiyaṁtā pālanakartā jē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-10-15 1988-10-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13028 છે જગસૃષ્ટા, છે જગનિયંતા પાલનકર્તા જે છે જગસૃષ્ટા, છે જગનિયંતા પાલનકર્તા જે

એવી એ જગજનની ‘મા’, તારા હૈયામાં તો વસે

છે એ જગકર્તા, છે એ દૃષ્ટાની પણ દૃષ્ટા રે - એવી...

છે એ તો જગવ્યાપક, છે એ પૂર્ણપ્રકાશક રે - એવી...

છે એ કાળની પણ કાળ, છે એ રક્ષણકર્તા રે - એવી...

છે એ બહુરૂપધારી, છે એ બહુ નામધારી રે - એવી...

છે એ નર કે નારી, છે એ સકળ તત્ત્વધારી રે - એવી...

છે મુખ, હાથ, પગ અનેક, છે એ વિરાટ રૂપધારી રે - એવી...

છે વેદની ઉદ્દગાતા, છે વેદની એ ધ્યાતા રે - એવી...

છે એ જ્ઞાનીનું જ્ઞાન, છે એ મહાનની મહાન રે - એવી...
View Original Increase Font Decrease Font


છે જગસૃષ્ટા, છે જગનિયંતા પાલનકર્તા જે

એવી એ જગજનની ‘મા’, તારા હૈયામાં તો વસે

છે એ જગકર્તા, છે એ દૃષ્ટાની પણ દૃષ્ટા રે - એવી...

છે એ તો જગવ્યાપક, છે એ પૂર્ણપ્રકાશક રે - એવી...

છે એ કાળની પણ કાળ, છે એ રક્ષણકર્તા રે - એવી...

છે એ બહુરૂપધારી, છે એ બહુ નામધારી રે - એવી...

છે એ નર કે નારી, છે એ સકળ તત્ત્વધારી રે - એવી...

છે મુખ, હાથ, પગ અનેક, છે એ વિરાટ રૂપધારી રે - એવી...

છે વેદની ઉદ્દગાતા, છે વેદની એ ધ્યાતા રે - એવી...

છે એ જ્ઞાનીનું જ્ઞાન, છે એ મહાનની મહાન રે - એવી...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē jagasr̥ṣṭā, chē jaganiyaṁtā pālanakartā jē

ēvī ē jagajananī ‘mā', tārā haiyāmāṁ tō vasē

chē ē jagakartā, chē ē dr̥ṣṭānī paṇa dr̥ṣṭā rē - ēvī...

chē ē tō jagavyāpaka, chē ē pūrṇaprakāśaka rē - ēvī...

chē ē kālanī paṇa kāla, chē ē rakṣaṇakartā rē - ēvī...

chē ē bahurūpadhārī, chē ē bahu nāmadhārī rē - ēvī...

chē ē nara kē nārī, chē ē sakala tattvadhārī rē - ēvī...

chē mukha, hātha, paga anēka, chē ē virāṭa rūpadhārī rē - ēvī...

chē vēdanī uddagātā, chē vēdanī ē dhyātā rē - ēvī...

chē ē jñānīnuṁ jñāna, chē ē mahānanī mahāna rē - ēvī...
English Explanation Increase Font Decrease Font


She is the Creator, She is the Administrator, She is the Operator of this world.

Such is the Divine Mother, the mother of this world. And She resides inside you.

She is the Doer in this world, She is the Visionary of all the visions.

Such is the Divine Mother, the mother of this world.

She is Omnipresent, She is the Provider of infinite Divine light.

Such is the Divine Mother, the mother of this world.

She is Infinite, She is the Protector.

Such is the Divine Mother, the mother of this world.

She is present in many forms, She is called by many names.

Such is the Divine Mother, the mother of this world.

She is either a man or a woman. She is also present in every element.

Such is the Divine Mother, the mother of this world.

She has many faces, many hands and many legs. She is present in a magnanimous form.

Such is the Divine Mother, the mother of this world.

She is the Orator of the scriptures, She is the Giver of the scriptures.

Such is the Divine Mother, the mother of this world.

She is the Knowledge of the scholar, She is greater than the great.

Such is the Divine Mother, the mother of this world.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1539 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...153715381539...Last