Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1540 | Date: 16-Oct-1988
જલતા અગ્નિને તો જળ શાંત કરે
Jalatā agninē tō jala śāṁta karē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1540 | Date: 16-Oct-1988

જલતા અગ્નિને તો જળ શાંત કરે

  No Audio

jalatā agninē tō jala śāṁta karē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-10-16 1988-10-16 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13029 જલતા અગ્નિને તો જળ શાંત કરે જલતા અગ્નિને તો જળ શાંત કરે

પ્યાસી ધરતીની પ્યાસ તો વર્ષા બુઝાવે

તારા વિરહનો અગ્નિ તો માડી, તારા વિના કોણ શાંત કરે

ભૂખ્યા પેટના અગ્નિને તો અન્ન શાંત કરે

જળની પ્યાસને મીઠું જળ તૃપ્ત કરે - તારા વિરહનો...

જ્ઞાનની પ્યાસ તો જ્ઞાન દ્વારા બૂઝે

નિતનવું જોવાની પ્યાસ પર્યટન પૂરી કરે - તારા વિરહનો...

ધનની પ્યાસ તો કદી ધન બુઝાવે

શીતળતાની પ્યાસ તો ચંદ્રમાં બુઝાવે - તારા વિરહનો...

વિશાળતાની પ્યાસ તો આકાશ બુઝાવે

મિત્રતાની પ્યાસ તો મિત્ર બુઝાવે - તારા વિરહનો...

ઘૂઘવતા નાદની પ્યાસ સાગર બુઝાવે

અનંતતાની પ્યાસ તો ધ્યાન બુઝાવે - તારા વિરહનો...
View Original Increase Font Decrease Font


જલતા અગ્નિને તો જળ શાંત કરે

પ્યાસી ધરતીની પ્યાસ તો વર્ષા બુઝાવે

તારા વિરહનો અગ્નિ તો માડી, તારા વિના કોણ શાંત કરે

ભૂખ્યા પેટના અગ્નિને તો અન્ન શાંત કરે

જળની પ્યાસને મીઠું જળ તૃપ્ત કરે - તારા વિરહનો...

જ્ઞાનની પ્યાસ તો જ્ઞાન દ્વારા બૂઝે

નિતનવું જોવાની પ્યાસ પર્યટન પૂરી કરે - તારા વિરહનો...

ધનની પ્યાસ તો કદી ધન બુઝાવે

શીતળતાની પ્યાસ તો ચંદ્રમાં બુઝાવે - તારા વિરહનો...

વિશાળતાની પ્યાસ તો આકાશ બુઝાવે

મિત્રતાની પ્યાસ તો મિત્ર બુઝાવે - તારા વિરહનો...

ઘૂઘવતા નાદની પ્યાસ સાગર બુઝાવે

અનંતતાની પ્યાસ તો ધ્યાન બુઝાવે - તારા વિરહનો...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jalatā agninē tō jala śāṁta karē

pyāsī dharatīnī pyāsa tō varṣā bujhāvē

tārā virahanō agni tō māḍī, tārā vinā kōṇa śāṁta karē

bhūkhyā pēṭanā agninē tō anna śāṁta karē

jalanī pyāsanē mīṭhuṁ jala tr̥pta karē - tārā virahanō...

jñānanī pyāsa tō jñāna dvārā būjhē

nitanavuṁ jōvānī pyāsa paryaṭana pūrī karē - tārā virahanō...

dhananī pyāsa tō kadī dhana bujhāvē

śītalatānī pyāsa tō caṁdramāṁ bujhāvē - tārā virahanō...

viśālatānī pyāsa tō ākāśa bujhāvē

mitratānī pyāsa tō mitra bujhāvē - tārā virahanō...

ghūghavatā nādanī pyāsa sāgara bujhāvē

anaṁtatānī pyāsa tō dhyāna bujhāvē - tārā virahanō...
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

The burning fire can be extinguished only with water.

The thirst of a dry land can only be quenched by water.

The fire of separation from you, O Divine Mother, cannot be extinguished by anyone other than you.

The hunger of a hungry stomach can be satisfied by food.

The thirst for water can be quenched by pure water.

The thirst for knowledge can be satisfied by gaining knowledge.

The thirst for seeing new places can only be quenched by touring.

The thirst for wealth can be quenched by wealth.

The thirst of coolness can be satisfied by moon.

The thirst for openness can be quenched by the sky.

The thirst of friendship can be satisfied by a friend.

The thirst of roaring sound can be satisfied by hearing an ocean.

The thirst of eternity can only be quenched by meditation.

The fire of separation from you, O Divine Mother, cannot be extinguished by anyone other than you.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1540 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...154015411542...Last