Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1549 | Date: 22-Oct-1988
તરવું છે તો તારે હાથે, ડૂબવું છે તો તારે હાથે રે માડી
Taravuṁ chē tō tārē hāthē, ḍūbavuṁ chē tō tārē hāthē rē māḍī

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 1549 | Date: 22-Oct-1988

તરવું છે તો તારે હાથે, ડૂબવું છે તો તારે હાથે રે માડી

  Audio

taravuṁ chē tō tārē hāthē, ḍūbavuṁ chē tō tārē hāthē rē māḍī

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1988-10-22 1988-10-22 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13038 તરવું છે તો તારે હાથે, ડૂબવું છે તો તારે હાથે રે માડી તરવું છે તો તારે હાથે, ડૂબવું છે તો તારે હાથે રે માડી

    તું તારજે કે ડુબાડજે રે (2)

ચાલવું છે તો તારી પાસે, અટકવું છે તો તારી પાસે રે માડી

    તું ચલાવજે કે અટકાવજે રે (2)

બોલવું છે તો તારી સાથે, સાંભળવું છે તો તારી પાસે રે માડી

    તું બોલાવજે કે સંભળાવજે રે (2)

હસવું છે તો તારા હાથે, રડવું છે તો તારી પાસે રે માડી

    તું હસાવજે કે રડાવજે રે (2)

ઊઠવું છે તો તારા હાથે, બેસવું છે તો તારી પાસે રે માડી

    તું ઉઠાડજે કે બેસાડજે રે (2)

જીવવું છે તો તારા હાથે, મરવું છે તો તારી પાસે રે માડી

    તું જીવાડજે કે મારજે રે (2)
https://www.youtube.com/watch?v=A3RsBXOKJAU
View Original Increase Font Decrease Font


તરવું છે તો તારે હાથે, ડૂબવું છે તો તારે હાથે રે માડી

    તું તારજે કે ડુબાડજે રે (2)

ચાલવું છે તો તારી પાસે, અટકવું છે તો તારી પાસે રે માડી

    તું ચલાવજે કે અટકાવજે રે (2)

બોલવું છે તો તારી સાથે, સાંભળવું છે તો તારી પાસે રે માડી

    તું બોલાવજે કે સંભળાવજે રે (2)

હસવું છે તો તારા હાથે, રડવું છે તો તારી પાસે રે માડી

    તું હસાવજે કે રડાવજે રે (2)

ઊઠવું છે તો તારા હાથે, બેસવું છે તો તારી પાસે રે માડી

    તું ઉઠાડજે કે બેસાડજે રે (2)

જીવવું છે તો તારા હાથે, મરવું છે તો તારી પાસે રે માડી

    તું જીવાડજે કે મારજે રે (2)
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

taravuṁ chē tō tārē hāthē, ḍūbavuṁ chē tō tārē hāthē rē māḍī

tuṁ tārajē kē ḍubāḍajē rē (2)

cālavuṁ chē tō tārī pāsē, aṭakavuṁ chē tō tārī pāsē rē māḍī

tuṁ calāvajē kē aṭakāvajē rē (2)

bōlavuṁ chē tō tārī sāthē, sāṁbhalavuṁ chē tō tārī pāsē rē māḍī

tuṁ bōlāvajē kē saṁbhalāvajē rē (2)

hasavuṁ chē tō tārā hāthē, raḍavuṁ chē tō tārī pāsē rē māḍī

tuṁ hasāvajē kē raḍāvajē rē (2)

ūṭhavuṁ chē tō tārā hāthē, bēsavuṁ chē tō tārī pāsē rē māḍī

tuṁ uṭhāḍajē kē bēsāḍajē rē (2)

jīvavuṁ chē tō tārā hāthē, maravuṁ chē tō tārī pāsē rē māḍī

tuṁ jīvāḍajē kē mārajē rē (2)
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, He is praying…

Want to swim only on your support, want to drown also on your support, O Divine Mother.

You save me or drown me.

Want to walk only towards you, want to stop only in front of you, O Divine Mother.

You make me walk or stop.

Want to speak only with you, want to listen only to you, O Divine Mother.

You make me speak or listen.

Want to laugh only with you, want to cry only in front of you, O Divine Mother.

You make me laugh or cry.

Want to get up only with you, want to sit only next to you, O Divine Mother.

You make me get up or sit.

Want to live only with you, want to die only in front of you, O Divine Mother.

You make me live or die.

Kaka’s seeking for Divine Mother is so intense in this bhajan of surrender. Complete surrendering is depicted in each and every line of the bhajan.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1549 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

તરવું છે તો તારે હાથે, ડૂબવું છે તો તારે હાથે રે માડીતરવું છે તો તારે હાથે, ડૂબવું છે તો તારે હાથે રે માડી

    તું તારજે કે ડુબાડજે રે (2)

ચાલવું છે તો તારી પાસે, અટકવું છે તો તારી પાસે રે માડી

    તું ચલાવજે કે અટકાવજે રે (2)

બોલવું છે તો તારી સાથે, સાંભળવું છે તો તારી પાસે રે માડી

    તું બોલાવજે કે સંભળાવજે રે (2)

હસવું છે તો તારા હાથે, રડવું છે તો તારી પાસે રે માડી

    તું હસાવજે કે રડાવજે રે (2)

ઊઠવું છે તો તારા હાથે, બેસવું છે તો તારી પાસે રે માડી

    તું ઉઠાડજે કે બેસાડજે રે (2)

જીવવું છે તો તારા હાથે, મરવું છે તો તારી પાસે રે માડી

    તું જીવાડજે કે મારજે રે (2)
1988-10-22https://i.ytimg.com/vi/A3RsBXOKJAU/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=A3RsBXOKJAU


First...154915501551...Last