Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1551 | Date: 24-Oct-1988
બન્યો ના બન્યો ત્યાં તો
Banyō nā banyō tyāṁ tō

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 1551 | Date: 24-Oct-1988

બન્યો ના બન્યો ત્યાં તો

  No Audio

banyō nā banyō tyāṁ tō

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1988-10-24 1988-10-24 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13040 બન્યો ના બન્યો ત્યાં તો બન્યો ના બન્યો ત્યાં તો,

    પિંખાઈ ગયો રે માળો મારો, ચૂંથાઈ ગયો માળો મારો

ફૂટી ના ફૂટી રે પાંખો ત્યાં તો,

    તૂટી ગયો રે માળો મારો, ચૂંથાઈ ગયો માળો મારો

નાખ્યો ના નાખ્યો રે પાયો, ત્યાં તો,

    હચમચી ગયો રે પાયો મારો, હચમચી ગયો રે

ખાધું ના ખાધું રે ત્યાં તો,

    ઓડકાર મોટો તો આવી ગયો રે

સફર શરૂ કરી ના કરી રે ત્યાં તો,

    થાક સફરનો તો લાગી રે ગયો રે

જોશ જવાનીનું, જામ્યું ના જામ્યું રે ત્યાં તો,

    બુઢાપો તો આવી ગયો રે (2)

પ્રકાશ હજી જડયો ના જડયો રે ત્યાં તો,

    અંધકાર તો છવાઈ ગયો રે (2)
View Original Increase Font Decrease Font


બન્યો ના બન્યો ત્યાં તો,

    પિંખાઈ ગયો રે માળો મારો, ચૂંથાઈ ગયો માળો મારો

ફૂટી ના ફૂટી રે પાંખો ત્યાં તો,

    તૂટી ગયો રે માળો મારો, ચૂંથાઈ ગયો માળો મારો

નાખ્યો ના નાખ્યો રે પાયો, ત્યાં તો,

    હચમચી ગયો રે પાયો મારો, હચમચી ગયો રે

ખાધું ના ખાધું રે ત્યાં તો,

    ઓડકાર મોટો તો આવી ગયો રે

સફર શરૂ કરી ના કરી રે ત્યાં તો,

    થાક સફરનો તો લાગી રે ગયો રે

જોશ જવાનીનું, જામ્યું ના જામ્યું રે ત્યાં તો,

    બુઢાપો તો આવી ગયો રે (2)

પ્રકાશ હજી જડયો ના જડયો રે ત્યાં તો,

    અંધકાર તો છવાઈ ગયો રે (2)
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

banyō nā banyō tyāṁ tō,

piṁkhāī gayō rē mālō mārō, cūṁthāī gayō mālō mārō

phūṭī nā phūṭī rē pāṁkhō tyāṁ tō,

tūṭī gayō rē mālō mārō, cūṁthāī gayō mālō mārō

nākhyō nā nākhyō rē pāyō, tyāṁ tō,

hacamacī gayō rē pāyō mārō, hacamacī gayō rē

khādhuṁ nā khādhuṁ rē tyāṁ tō,

ōḍakāra mōṭō tō āvī gayō rē

saphara śarū karī nā karī rē tyāṁ tō,

thāka sapharanō tō lāgī rē gayō rē

jōśa javānīnuṁ, jāmyuṁ nā jāmyuṁ rē tyāṁ tō,

buḍhāpō tō āvī gayō rē (2)

prakāśa hajī jaḍayō nā jaḍayō rē tyāṁ tō,

aṁdhakāra tō chavāī gayō rē (2)
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…Before it got made or not, the nest of mine got destroyed, it got crumbled, this nest of mine.Before my wings opened or not, the nest of mine got destroyed, it got crumbled, this nest of mine.Before I laid my foundation or not, the foundation got shaken up.Before I ate or not, a big belch came up.Before I started my journey or not, the tiredness of the journey was felt.Before the zeal of youth was felt or not, the old age came by.Before the light was found or not, the darkness spread all around.Kaka is explaining that the life is too short. Before one experiences the life in full bloom and full capacity, the life comes to an end. Kaka is urging that one must utilise each and every moment of life to its full potential. Otherwise, life will remain life without life. Work diligently on the true purpose of life without losing a single moment.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1551 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...154915501551...Last