BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1558 | Date: 31-Oct-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

કોઈ જન્મે ઝૂંપડીમાં, તો કોઈ જન્મે મહેલમાં

  No Audio

Koi Janme Jhupdima, Toh Koi Janme Mehalma

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)


1988-10-31 1988-10-31 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13047 કોઈ જન્મે ઝૂંપડીમાં, તો કોઈ જન્મે મહેલમાં કોઈ જન્મે ઝૂંપડીમાં, તો કોઈ જન્મે મહેલમાં
જેવું જેનું ભાગ્ય, જીવનમાં એમ મળતું જાય છે
કોઈ જનમતા આનંદે મ્હાલે, કોઈ જીવન દુઃખે ઊભરાય છે - જેવું...
કોઈને શરીરસુખ મળ્યું, કોઈ તો દર્દે પીડાય છે - જેવું...
કોઈ સ્વભાવે શીતળ રહે, કોઈ ક્રોધે જલતા જાય છે - જેવું...
કોઈને જગનો મિત્ર માને, કોઈના મિત્ર દુશ્મન થાય છે - જેવું...
કોઈ દેખાયે ઊંડા ઊંડા, કોઈ તો છીછરા વરતાય છે - જેવું...
કોઈના શબ્દ ઝીલવા, જગ રહે તૈયાર કોઈના શબ્દની ઠેકડી ઉડાવાય રે - જેવું...
કોઈ લાગે અંતરની પાસે, કોઈ તો દૂરને દૂર થાય છે - જેવું...
કોઈ રહે ભલે આ જગમાં, જગથી એ તો જુદો દેખાય છે - જેવું...
Gujarati Bhajan no. 1558 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
કોઈ જન્મે ઝૂંપડીમાં, તો કોઈ જન્મે મહેલમાં
જેવું જેનું ભાગ્ય, જીવનમાં એમ મળતું જાય છે
કોઈ જનમતા આનંદે મ્હાલે, કોઈ જીવન દુઃખે ઊભરાય છે - જેવું...
કોઈને શરીરસુખ મળ્યું, કોઈ તો દર્દે પીડાય છે - જેવું...
કોઈ સ્વભાવે શીતળ રહે, કોઈ ક્રોધે જલતા જાય છે - જેવું...
કોઈને જગનો મિત્ર માને, કોઈના મિત્ર દુશ્મન થાય છે - જેવું...
કોઈ દેખાયે ઊંડા ઊંડા, કોઈ તો છીછરા વરતાય છે - જેવું...
કોઈના શબ્દ ઝીલવા, જગ રહે તૈયાર કોઈના શબ્દની ઠેકડી ઉડાવાય રે - જેવું...
કોઈ લાગે અંતરની પાસે, કોઈ તો દૂરને દૂર થાય છે - જેવું...
કોઈ રહે ભલે આ જગમાં, જગથી એ તો જુદો દેખાય છે - જેવું...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
kōī janmē jhūṁpaḍīmāṁ, tō kōī janmē mahēlamāṁ
jēvuṁ jēnuṁ bhāgya, jīvanamāṁ ēma malatuṁ jāya chē
kōī janamatā ānaṁdē mhālē, kōī jīvana duḥkhē ūbharāya chē - jēvuṁ...
kōīnē śarīrasukha malyuṁ, kōī tō dardē pīḍāya chē - jēvuṁ...
kōī svabhāvē śītala rahē, kōī krōdhē jalatā jāya chē - jēvuṁ...
kōīnē jaganō mitra mānē, kōīnā mitra duśmana thāya chē - jēvuṁ...
kōī dēkhāyē ūṁḍā ūṁḍā, kōī tō chīcharā varatāya chē - jēvuṁ...
kōīnā śabda jhīlavā, jaga rahē taiyāra kōīnā śabdanī ṭhēkaḍī uḍāvāya rē - jēvuṁ...
kōī lāgē aṁtaranī pāsē, kōī tō dūranē dūra thāya chē - jēvuṁ...
kōī rahē bhalē ā jagamāṁ, jagathī ē tō judō dēkhāya chē - jēvuṁ...

Explanation in English
In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

Someone is born in a hut, while someone is born in a palace.
Whatever is one’s destiny accordingly, one obtains in life.

Someone enjoys happiness throughout his life, while someone suffers through the life.
Whatever is one’s destiny, accordingly, one obtains in life.

Someone gets good health, while someone suffers in illness.
Whatever is one’s destiny, accordingly, one obtains in life.

Someone is calm and peaceful by nature, while someone is always burning in anger.

Someone is considered a friend, while someone becomes an enemy.

Someone is wise and visionary, while someone is superficial and fake.

Someone’s words are welcomed by the world, while someones’s words are ridiculed.

Someone feels close to heart, while someone feels distant.

Someone may be a part of this world, but he is different from this world.
Whatever is one’s destiny, accordingly, one obtains in life.

Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining that our present life is the result of our destiny which is pre determined as per our past Karmas (actions). Our birth, our characteristics, our situations and circumstances are all the result of our previous actions. This is the sole reason for someone enjoying a good life, good health, and good relationships, while someone is suffering through unhappiness and illness. Kaka (Satguru Devendra Ghia) is urging us and making us aware that pure thoughts, good action and noble work is the only source that will shape our destiny in future.

First...15561557155815591560...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall