Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1563 | Date: 02-Nov-1988
નમ્યો તે સહુને ગમ્યો, ઝાઝું નમ્યો, શંકાશીલ બન્યો
Namyō tē sahunē gamyō, jhājhuṁ namyō, śaṁkāśīla banyō

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 1563 | Date: 02-Nov-1988

નમ્યો તે સહુને ગમ્યો, ઝાઝું નમ્યો, શંકાશીલ બન્યો

  No Audio

namyō tē sahunē gamyō, jhājhuṁ namyō, śaṁkāśīla banyō

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1988-11-02 1988-11-02 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13052 નમ્યો તે સહુને ગમ્યો, ઝાઝું નમ્યો, શંકાશીલ બન્યો નમ્યો તે સહુને ગમ્યો, ઝાઝું નમ્યો, શંકાશીલ બન્યો

સમજી જે મૌન રહ્યો, મેદાન એ તો મારી ગયો

બે વચ્ચે જે ટપકી પડ્યો, કિંમત કોડીની કરી ગયો

તાકાત વિના જે બાખડી પડ્યો, ઇજ્જત ધૂળમાં મેળવી ગયો

ક્રોધે જે ધૂંધવાઈ ગયો, ક્રોધમાં કાબૂ ખોઈ બેઠો

ન કરવાનું કરી ગયો, પસ્તાવે એ તો જલતો રહ્યો

વિચાર વિના કૂદી પડ્યો, સામનામાં એ તૂટી પડ્યો

રાહ જોવું એ ભૂલી ગયો, હાથ ઘસતો એ રહી ગયો

અનિષ્ટને તો ઊત્તેજી રહ્યો, પરિણામે તો ચોંકી ગયો

ભૂલની ભૂલ જ્યાં સમજી ગયો, રાહ ખૂલ્લો કરી ગયો
View Original Increase Font Decrease Font


નમ્યો તે સહુને ગમ્યો, ઝાઝું નમ્યો, શંકાશીલ બન્યો

સમજી જે મૌન રહ્યો, મેદાન એ તો મારી ગયો

બે વચ્ચે જે ટપકી પડ્યો, કિંમત કોડીની કરી ગયો

તાકાત વિના જે બાખડી પડ્યો, ઇજ્જત ધૂળમાં મેળવી ગયો

ક્રોધે જે ધૂંધવાઈ ગયો, ક્રોધમાં કાબૂ ખોઈ બેઠો

ન કરવાનું કરી ગયો, પસ્તાવે એ તો જલતો રહ્યો

વિચાર વિના કૂદી પડ્યો, સામનામાં એ તૂટી પડ્યો

રાહ જોવું એ ભૂલી ગયો, હાથ ઘસતો એ રહી ગયો

અનિષ્ટને તો ઊત્તેજી રહ્યો, પરિણામે તો ચોંકી ગયો

ભૂલની ભૂલ જ્યાં સમજી ગયો, રાહ ખૂલ્લો કરી ગયો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

namyō tē sahunē gamyō, jhājhuṁ namyō, śaṁkāśīla banyō

samajī jē mauna rahyō, mēdāna ē tō mārī gayō

bē vaccē jē ṭapakī paḍyō, kiṁmata kōḍīnī karī gayō

tākāta vinā jē bākhaḍī paḍyō, ijjata dhūlamāṁ mēlavī gayō

krōdhē jē dhūṁdhavāī gayō, krōdhamāṁ kābū khōī bēṭhō

na karavānuṁ karī gayō, pastāvē ē tō jalatō rahyō

vicāra vinā kūdī paḍyō, sāmanāmāṁ ē tūṭī paḍyō

rāha jōvuṁ ē bhūlī gayō, hātha ghasatō ē rahī gayō

aniṣṭanē tō ūttējī rahyō, pariṇāmē tō cōṁkī gayō

bhūlanī bhūla jyāṁ samajī gayō, rāha khūllō karī gayō
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…One who is humble and bows down is liked by everyone, but one who bows down a lot, becomes subject to a doubt.One who remains silent when it is required, wins the game in the end.One who interferes between the two, loses his respect eventually.One who fights without the strength, loses his respect too.One who shivers in anger and loses control over his anger, will do what is not required and will burn in repentance.One who jumps in without thinking, will break himself in his jump.One who forgets to be patient will remain just rubbing his hands (empty handed).One who is over excited and insincere, will be shocked with the result in the end.As one understands the mistake in a mistake, then the doors will open up.Kaka is explaining various aspects of practicality in this bhajan. He is explaining that one must think things through, be patient, be calm and acknowledge the strength and weaknesses and act accordingly, then the correct action will be taken and there will be no repentance afterwards. In the end , he is also suggesting that one must acknowledge and understand their mistakes, so there will be more clarity in the actions taken later on.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1563 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...156115621563...Last