BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1563 | Date: 02-Nov-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

નમ્યો તે સહુને ગમ્યો, ઝાઝું નમ્યો, શંકાશીલ બન્યો

  No Audio

Namyo Te Sahune Gamyo, Jhajhu Namyo, Shankashil Banyo

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1988-11-02 1988-11-02 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13052 નમ્યો તે સહુને ગમ્યો, ઝાઝું નમ્યો, શંકાશીલ બન્યો નમ્યો તે સહુને ગમ્યો, ઝાઝું નમ્યો, શંકાશીલ બન્યો
સમજી જે મૌન રહ્યો, મેદાન એ તો મારી ગયો
બે વચ્ચે જે ટપકી પડયો, કિંમત કોડીની કરી ગયો
તાકાત વિના જે બાખડી પડયો, ઇજ્જત ધૂળમાં મેળવી ગયો
ક્રોધે જે ધૂંધવાઈ ગયો, ક્રોધમાં કાબૂ ખોઈ બેઠો
ન કરવાનું કરી ગયો, પસ્તાવે એ તો જલતો રહ્યો
વિચાર વિના કૂદી પડયો, સામનામાં એ તૂટી પડયો
રાહ જોવું એ ભૂલી ગયો, હાથ ઘસતો એ રહી ગયો
અનિષ્ટને તો ઊત્તેજી રહ્યો, પરિણામે તો ચોંકી ગયો
ભૂલની ભૂલ જ્યાં સમજી ગયો, રાહ ખૂલ્લો કરી ગયો
Gujarati Bhajan no. 1563 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
નમ્યો તે સહુને ગમ્યો, ઝાઝું નમ્યો, શંકાશીલ બન્યો
સમજી જે મૌન રહ્યો, મેદાન એ તો મારી ગયો
બે વચ્ચે જે ટપકી પડયો, કિંમત કોડીની કરી ગયો
તાકાત વિના જે બાખડી પડયો, ઇજ્જત ધૂળમાં મેળવી ગયો
ક્રોધે જે ધૂંધવાઈ ગયો, ક્રોધમાં કાબૂ ખોઈ બેઠો
ન કરવાનું કરી ગયો, પસ્તાવે એ તો જલતો રહ્યો
વિચાર વિના કૂદી પડયો, સામનામાં એ તૂટી પડયો
રાહ જોવું એ ભૂલી ગયો, હાથ ઘસતો એ રહી ગયો
અનિષ્ટને તો ઊત્તેજી રહ્યો, પરિણામે તો ચોંકી ગયો
ભૂલની ભૂલ જ્યાં સમજી ગયો, રાહ ખૂલ્લો કરી ગયો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
namyō tē sahunē gamyō, jhājhuṁ namyō, śaṁkāśīla banyō
samajī jē mauna rahyō, mēdāna ē tō mārī gayō
bē vaccē jē ṭapakī paḍayō, kiṁmata kōḍīnī karī gayō
tākāta vinā jē bākhaḍī paḍayō, ijjata dhūlamāṁ mēlavī gayō
krōdhē jē dhūṁdhavāī gayō, krōdhamāṁ kābū khōī bēṭhō
na karavānuṁ karī gayō, pastāvē ē tō jalatō rahyō
vicāra vinā kūdī paḍayō, sāmanāmāṁ ē tūṭī paḍayō
rāha jōvuṁ ē bhūlī gayō, hātha ghasatō ē rahī gayō
aniṣṭanē tō ūttējī rahyō, pariṇāmē tō cōṁkī gayō
bhūlanī bhūla jyāṁ samajī gayō, rāha khūllō karī gayō

Explanation in English
In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

One who is humble and bows down is liked by everyone, but one who bows down a lot, becomes subject to a doubt.

One who remains silent when it is required, wins the game in the end.

One who interferes between the two, loses his respect eventually.

One who fights without the strength, loses his respect too.

One who shivers in anger and loses control over his anger, will do what is not required and will burn in repentance.

One who jumps in without thinking, will break himself in his jump.

One who forgets to be patient will remain just rubbing his hands (empty handed).

One who is over excited and insincere, will be shocked with the result in the end.

As one understands the mistake in a mistake, then the doors will open up.

Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining various aspects of practicality in this bhajan. He is explaining that one must think things through, be patient, be calm and acknowledge the strength and weaknesses and act accordingly, then the correct action will be taken and there will be no repentance afterwards. In the end , he is also suggesting that one must acknowledge and understand their mistakes, so there will be more clarity in the actions taken later on.

First...15611562156315641565...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall