BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1568 | Date: 04-Nov-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

રહ્યા બનતા બનાવો જીવનમાં એવા

  No Audio

Rahya Banta Banavo Jivanma Aeva

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1988-11-04 1988-11-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13057 રહ્યા બનતા બનાવો જીવનમાં એવા રહ્યા બનતા બનાવો જીવનમાં એવા
ગોતતા ના મળ્યા તો ઉત્તર એના
મને ત્યારે તો કહેવું પડયું, એમાં હું શું જાણું
સમસ્યાઓ જિંદગીમાં, જાગી જ્યારે એવી
મળ્યા ના ઉકેલ એના, હાર બુદ્ધિએ સ્વીકારી
બુદ્ધિએ ત્યારે માનવું પડયું, એમાં હું શું જાણું
ઊકલ્યા તો રહસ્યો, કંઈક બ્રહ્માંડમાં
તોયે વણઊકેલ્યા રહ્યા તો કંઈક રહસ્યો
માનવે ત્યારે પડયું વિચારવું, એમાં હું શું જાણું
મનના ઊંડાણમાં, માનવ રહ્યો ઊતરતો
રહ્યો ઊતરતો ઊંડો, ઊંડાણ ના મપાયું
માનવે પડયું ત્યારે સ્વીકારવું, એમાં હું શું જાણું
વિજ્ઞાને તો જગમાં રહસ્યો કંઈક ઊકેલ્યા
રહ્યા તોયે નવા જાગતા, રહ્યા એ વણઊકેલ્યા
વિજ્ઞાને તો ત્યારે સ્વીકાર્યું, એમાં હું શું જાણું
વ્યવહારના તો શોધ્યા, માનવે અનેક રસ્તા
ચાલ્યું ત્યાં સુધી તો ખૂબ ચલાવું, એને એ હાર્યું
ત્યારે માનવને બન્યું કહેવું સહેલું, એમાં હું શું જાણું
Gujarati Bhajan no. 1568 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
રહ્યા બનતા બનાવો જીવનમાં એવા
ગોતતા ના મળ્યા તો ઉત્તર એના
મને ત્યારે તો કહેવું પડયું, એમાં હું શું જાણું
સમસ્યાઓ જિંદગીમાં, જાગી જ્યારે એવી
મળ્યા ના ઉકેલ એના, હાર બુદ્ધિએ સ્વીકારી
બુદ્ધિએ ત્યારે માનવું પડયું, એમાં હું શું જાણું
ઊકલ્યા તો રહસ્યો, કંઈક બ્રહ્માંડમાં
તોયે વણઊકેલ્યા રહ્યા તો કંઈક રહસ્યો
માનવે ત્યારે પડયું વિચારવું, એમાં હું શું જાણું
મનના ઊંડાણમાં, માનવ રહ્યો ઊતરતો
રહ્યો ઊતરતો ઊંડો, ઊંડાણ ના મપાયું
માનવે પડયું ત્યારે સ્વીકારવું, એમાં હું શું જાણું
વિજ્ઞાને તો જગમાં રહસ્યો કંઈક ઊકેલ્યા
રહ્યા તોયે નવા જાગતા, રહ્યા એ વણઊકેલ્યા
વિજ્ઞાને તો ત્યારે સ્વીકાર્યું, એમાં હું શું જાણું
વ્યવહારના તો શોધ્યા, માનવે અનેક રસ્તા
ચાલ્યું ત્યાં સુધી તો ખૂબ ચલાવું, એને એ હાર્યું
ત્યારે માનવને બન્યું કહેવું સહેલું, એમાં હું શું જાણું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
rahyā banatā banāvō jīvanamāṁ ēvā
gōtatā nā malyā tō uttara ēnā
manē tyārē tō kahēvuṁ paḍayuṁ, ēmāṁ huṁ śuṁ jāṇuṁ
samasyāō jiṁdagīmāṁ, jāgī jyārē ēvī
malyā nā ukēla ēnā, hāra buddhiē svīkārī
buddhiē tyārē mānavuṁ paḍayuṁ, ēmāṁ huṁ śuṁ jāṇuṁ
ūkalyā tō rahasyō, kaṁīka brahmāṁḍamāṁ
tōyē vaṇaūkēlyā rahyā tō kaṁīka rahasyō
mānavē tyārē paḍayuṁ vicāravuṁ, ēmāṁ huṁ śuṁ jāṇuṁ
mananā ūṁḍāṇamāṁ, mānava rahyō ūtaratō
rahyō ūtaratō ūṁḍō, ūṁḍāṇa nā mapāyuṁ
mānavē paḍayuṁ tyārē svīkāravuṁ, ēmāṁ huṁ śuṁ jāṇuṁ
vijñānē tō jagamāṁ rahasyō kaṁīka ūkēlyā
rahyā tōyē navā jāgatā, rahyā ē vaṇaūkēlyā
vijñānē tō tyārē svīkāryuṁ, ēmāṁ huṁ śuṁ jāṇuṁ
vyavahāranā tō śōdhyā, mānavē anēka rastā
cālyuṁ tyāṁ sudhī tō khūba calāvuṁ, ēnē ē hāryuṁ
tyārē mānavanē banyuṁ kahēvuṁ sahēluṁ, ēmāṁ huṁ śuṁ jāṇuṁ

Explanation in English
In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

So many circumstances keep arising in life that even after searching for solutions, they remain unsolved.
That’s when the mind has to say that it doesn’t comprehend everything.

So many problems keep coming up in life that cannot be solved with intelligence.
That’s when the mind has to accept that it cannot foresee everything.

Many secrets are unfolded in the universe, still many are remaining unrevealed.
That’s when the man has to think that he doesn’t know everything.

The man has to travel deep inside and keep going deeper. Still, he cannot the measure the depth of such depth.
That’s when the man has to accept that he doesn’t know everything.

Science unfolded many secrets in the world, still many have remained folded.
That’s when science has to accept that it doesn’t know everything.

A many tried many ways to deal with his situation and he accepted the defeat.
That’s when it became easy for man to say that he doesn’t know everything.

Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining that so many situations and circumstances that keep arising in life, cannot be solved with sheer intelligence and logic. It is beyond logical evaluation and solutions. There are so many secrets in the world that cannot be unfolded by the logic of science. When one accepts the limitations of his mind and accepts the fact that he doesn’t have solutions to every problem of his life and lets go of his egoistic behaviour, then it becomes a simpler and truthful life. Kaka (Satguru Devendra Ghia) is urging us to offer our problems in the hands of God with utmost faith and watch the magic unfold.

First...15661567156815691570...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall