Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1571 | Date: 07-Nov-1988
છે નિત્ય નિરંતર, એ તો સાથે ને સાથે, છે એ તો સદાયે, તારી પાસે ને પાસે રે
Chē nitya niraṁtara, ē tō sāthē nē sāthē, chē ē tō sadāyē, tārī pāsē nē pāsē rē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1571 | Date: 07-Nov-1988

છે નિત્ય નિરંતર, એ તો સાથે ને સાથે, છે એ તો સદાયે, તારી પાસે ને પાસે રે

  Audio

chē nitya niraṁtara, ē tō sāthē nē sāthē, chē ē tō sadāyē, tārī pāsē nē pāsē rē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-11-07 1988-11-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13060 છે નિત્ય નિરંતર, એ તો સાથે ને સાથે, છે એ તો સદાયે, તારી પાસે ને પાસે રે છે નિત્ય નિરંતર, એ તો સાથે ને સાથે, છે એ તો સદાયે, તારી પાસે ને પાસે રે

તોયે એ તો દૃષ્ટિમાં ન આવે (2) સદાયે ધાર્યું જગમાં રે, એનું તો થાયે

એક ચક્રે તો, એ જગને સદા ચલાવે રે, તોયે એ તો સમજમાં ન આવે (2)

વિરાટની પણ એ તો વિરાટ થાયે, અણુ અણુમાં પણ એ તો સમાયે રે

તોયે એ તો, બુદ્ધિથી ના મપાયે (2), પ્રકાશની ગતિ પણ ત્યાં ના પહોંચે

મનની ગતિ પણ ત્યા કુંઠિત થાયે રે, તોયે એની પાસે ભાવથી પહોંચાયે (2)

કદી એ તો દૂરની દૂર તો લાગે, કદી એ તો અતિ નજદીક લાગે રે

ભાવે ભીંજાતી એ તો સદા ભાવે ભીંજાયે (2)
https://www.youtube.com/watch?v=zpaeD1gJG00
View Original Increase Font Decrease Font


છે નિત્ય નિરંતર, એ તો સાથે ને સાથે, છે એ તો સદાયે, તારી પાસે ને પાસે રે

તોયે એ તો દૃષ્ટિમાં ન આવે (2) સદાયે ધાર્યું જગમાં રે, એનું તો થાયે

એક ચક્રે તો, એ જગને સદા ચલાવે રે, તોયે એ તો સમજમાં ન આવે (2)

વિરાટની પણ એ તો વિરાટ થાયે, અણુ અણુમાં પણ એ તો સમાયે રે

તોયે એ તો, બુદ્ધિથી ના મપાયે (2), પ્રકાશની ગતિ પણ ત્યાં ના પહોંચે

મનની ગતિ પણ ત્યા કુંઠિત થાયે રે, તોયે એની પાસે ભાવથી પહોંચાયે (2)

કદી એ તો દૂરની દૂર તો લાગે, કદી એ તો અતિ નજદીક લાગે રે

ભાવે ભીંજાતી એ તો સદા ભાવે ભીંજાયે (2)
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē nitya niraṁtara, ē tō sāthē nē sāthē, chē ē tō sadāyē, tārī pāsē nē pāsē rē

tōyē ē tō dr̥ṣṭimāṁ na āvē (2) sadāyē dhāryuṁ jagamāṁ rē, ēnuṁ tō thāyē

ēka cakrē tō, ē jaganē sadā calāvē rē, tōyē ē tō samajamāṁ na āvē (2)

virāṭanī paṇa ē tō virāṭa thāyē, aṇu aṇumāṁ paṇa ē tō samāyē rē

tōyē ē tō, buddhithī nā mapāyē (2), prakāśanī gati paṇa tyāṁ nā pahōṁcē

mananī gati paṇa tyā kuṁṭhita thāyē rē, tōyē ēnī pāsē bhāvathī pahōṁcāyē (2)

kadī ē tō dūranī dūra tō lāgē, kadī ē tō ati najadīka lāgē rē

bhāvē bhīṁjātī ē tō sadā bhāvē bhīṁjāyē (2)
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is praying…She is constant, She is with you, She is always near you.Even If She does not come into view (2), things happen only according to Her wishes.She runs the world since ever, yet, She is not understood (2)She can be bigger than big, still She is present in every smallest atom.She cannot be measured by intelligence (2), even the speed of light does not reach Her.The speed of the mind becomes short. She is approachable only with feelings (2).Sometimes She seems far away, sometimes She seems very close.She melts with emotions, she melts with our emotions (2).
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1571 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

છે નિત્ય નિરંતર, એ તો સાથે ને સાથે, છે એ તો સદાયે, તારી પાસે ને પાસે રેછે નિત્ય નિરંતર, એ તો સાથે ને સાથે, છે એ તો સદાયે, તારી પાસે ને પાસે રે

તોયે એ તો દૃષ્ટિમાં ન આવે (2) સદાયે ધાર્યું જગમાં રે, એનું તો થાયે

એક ચક્રે તો, એ જગને સદા ચલાવે રે, તોયે એ તો સમજમાં ન આવે (2)

વિરાટની પણ એ તો વિરાટ થાયે, અણુ અણુમાં પણ એ તો સમાયે રે

તોયે એ તો, બુદ્ધિથી ના મપાયે (2), પ્રકાશની ગતિ પણ ત્યાં ના પહોંચે

મનની ગતિ પણ ત્યા કુંઠિત થાયે રે, તોયે એની પાસે ભાવથી પહોંચાયે (2)

કદી એ તો દૂરની દૂર તો લાગે, કદી એ તો અતિ નજદીક લાગે રે

ભાવે ભીંજાતી એ તો સદા ભાવે ભીંજાયે (2)
1988-11-07https://i.ytimg.com/vi/zpaeD1gJG00/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=zpaeD1gJG00


First...157015711572...Last