Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1580 | Date: 19-Nov-1988
ધસી આવે સુખદુઃખ જીવનમાં, જડે ના મેળ એનો જીવન સાથે
Dhasī āvē sukhaduḥkha jīvanamāṁ, jaḍē nā mēla ēnō jīvana sāthē

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 1580 | Date: 19-Nov-1988

ધસી આવે સુખદુઃખ જીવનમાં, જડે ના મેળ એનો જીવન સાથે

  No Audio

dhasī āvē sukhaduḥkha jīvanamāṁ, jaḍē nā mēla ēnō jīvana sāthē

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1988-11-19 1988-11-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13069 ધસી આવે સુખદુઃખ જીવનમાં, જડે ના મેળ એનો જીવન સાથે ધસી આવે સુખદુઃખ જીવનમાં, જડે ના મેળ એનો જીવન સાથે

   કારણ ત્યારે એનું ના સમજાય (2)

પાળે નિયમ કુદરતના સદાયે, ના છોડે માંદગી જ્યારે એને જરાય

   કારણ ત્યારે એનું ના સમજાય (2)

મૂરખ પણ લોટે લક્ષ્મીમાં, બુદ્ધિમાન પણ એ તો જ્યાં ગણાય

   કારણ ત્યારે એનું ના સમજાય (2)

તાકાત વિનાનાથી પણ જગ ડરતું, તાકાતવાનની ઉપેક્ષા તો થાય

   કારણ ત્યારે એનું ના સમજાય (2)

સાચાની વાત પણ ગણે જૂઠી, જૂઠાની વાત સાચી ગણાઈ જાય

   કારણ ત્યારે એનું ના સમજાય (2)

મહેનત વિના પણ ખૂબ ફળ પામે, કરી મેહનત ખૂબ ભૂખ્યા રહી જાય

   કારણ ત્યારે એનું ના સમજાય (2)

સહુ વાતે રહે જે પૂરો, કોઈ એક વાતે, અધૂરો રહી જાય

   કારણ ત્યારે એનું ના સમજાય (2)

ઊંડે ઊંડે જળમાં, જીવન પાંગરતું જાય, જનમ-મરણ પણ ત્યાં પહોંચી જાય

   કારણ ત્યારે એનું ના સમજાય (2)
View Original Increase Font Decrease Font


ધસી આવે સુખદુઃખ જીવનમાં, જડે ના મેળ એનો જીવન સાથે

   કારણ ત્યારે એનું ના સમજાય (2)

પાળે નિયમ કુદરતના સદાયે, ના છોડે માંદગી જ્યારે એને જરાય

   કારણ ત્યારે એનું ના સમજાય (2)

મૂરખ પણ લોટે લક્ષ્મીમાં, બુદ્ધિમાન પણ એ તો જ્યાં ગણાય

   કારણ ત્યારે એનું ના સમજાય (2)

તાકાત વિનાનાથી પણ જગ ડરતું, તાકાતવાનની ઉપેક્ષા તો થાય

   કારણ ત્યારે એનું ના સમજાય (2)

સાચાની વાત પણ ગણે જૂઠી, જૂઠાની વાત સાચી ગણાઈ જાય

   કારણ ત્યારે એનું ના સમજાય (2)

મહેનત વિના પણ ખૂબ ફળ પામે, કરી મેહનત ખૂબ ભૂખ્યા રહી જાય

   કારણ ત્યારે એનું ના સમજાય (2)

સહુ વાતે રહે જે પૂરો, કોઈ એક વાતે, અધૂરો રહી જાય

   કારણ ત્યારે એનું ના સમજાય (2)

ઊંડે ઊંડે જળમાં, જીવન પાંગરતું જાય, જનમ-મરણ પણ ત્યાં પહોંચી જાય

   કારણ ત્યારે એનું ના સમજાય (2)
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

dhasī āvē sukhaduḥkha jīvanamāṁ, jaḍē nā mēla ēnō jīvana sāthē

   kāraṇa tyārē ēnuṁ nā samajāya (2)

pālē niyama kudaratanā sadāyē, nā chōḍē māṁdagī jyārē ēnē jarāya

   kāraṇa tyārē ēnuṁ nā samajāya (2)

mūrakha paṇa lōṭē lakṣmīmāṁ, buddhimāna paṇa ē tō jyāṁ gaṇāya

   kāraṇa tyārē ēnuṁ nā samajāya (2)

tākāta vinānāthī paṇa jaga ḍaratuṁ, tākātavānanī upēkṣā tō thāya

   kāraṇa tyārē ēnuṁ nā samajāya (2)

sācānī vāta paṇa gaṇē jūṭhī, jūṭhānī vāta sācī gaṇāī jāya

   kāraṇa tyārē ēnuṁ nā samajāya (2)

mahēnata vinā paṇa khūba phala pāmē, karī mēhanata khūba bhūkhyā rahī jāya

   kāraṇa tyārē ēnuṁ nā samajāya (2)

sahu vātē rahē jē pūrō, kōī ēka vātē, adhūrō rahī jāya

   kāraṇa tyārē ēnuṁ nā samajāya (2)

ūṁḍē ūṁḍē jalamāṁ, jīvana pāṁgaratuṁ jāya, janama-maraṇa paṇa tyāṁ pahōṁcī jāya

   kāraṇa tyārē ēnuṁ nā samajāya (2)
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…Happiness and sadness powers through in life which is not expected in life.

The reason for this is not understood.One follows the principles of nature properly, still one suffers from illness.

The reason for this is not understood.A fool rolls in wealth and is also considered an intellectual.

The reason for this is not understood.The world gets threatened by the powerless and the powerful one is ignored.

The reason for this is not understood.The story of an honest is considered fake, and the story of a liar is taken as the truth

The reason for this is not understood.Without any efforts, one gets many rewards, and one remains hungry despite lot of hard work.

The reason for this is not understood.One who is complete in everything, remains incomplete in something.

The reason for this is not understood.Deep inside water, the lives grow, but the death and life cycle reaches there also.

The reason for this is not understood.Kaka is explaining that there are so many events that happen in life, are not logical and not as per expectations. The reason for such occurrence is nothing else, but past Karmas. The effects of these karmas are emerging in this life. He is explaining this by giving many examples like healthy person suffering from illness, or the hard work not showing any results, or the honest person is taken as a liar or the most powerful one is ignored and so on.

Kaka is urging us to keep our karmas pure, noble, and God centric.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1580 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...157915801581...Last