Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1582 | Date: 21-Nov-1988
વેદ તો છે રે માડી તારી રે અમર વાણી રે
Vēda tō chē rē māḍī tārī rē amara vāṇī rē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1582 | Date: 21-Nov-1988

વેદ તો છે રે માડી તારી રે અમર વાણી રે

  No Audio

vēda tō chē rē māḍī tārī rē amara vāṇī rē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-11-21 1988-11-21 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13071 વેદ તો છે રે માડી તારી રે અમર વાણી રે વેદ તો છે રે માડી તારી રે અમર વાણી રે

બ્રહ્માના મુખે રે તેં તો આ જગને ધરી રે

ઉપનિષદોમાં રે માડી, તેં એને ખૂબ સમજાવી રે

પુરાણોમાં તો માડી, તેં એને ખૂબ વિસ્તારી રે

ભક્તોની વાણીમાં માડી, તારી વાણી ગૂંથાણી રે

અજ્ઞાની એવા કંઈક મુખેથી, તારી વાણી ફેલાવી રે

ના જોયા જાતપાત, તેં તો વાણી તારી રેલાવી રે

યુગો વીત્યા, યુગો વીતશે, વાણી તારી અમર રહેવાની રે

ઝીલે એને જે જે, દે એને તું ભવસાગર તારી રે

ભરી ભરી છે એમાં જગની વાસ્તવિક્તા ભરી રે
Increase Font Decrease Font

વેદ તો છે રે માડી તારી રે અમર વાણી રે

બ્રહ્માના મુખે રે તેં તો આ જગને ધરી રે

ઉપનિષદોમાં રે માડી, તેં એને ખૂબ સમજાવી રે

પુરાણોમાં તો માડી, તેં એને ખૂબ વિસ્તારી રે

ભક્તોની વાણીમાં માડી, તારી વાણી ગૂંથાણી રે

અજ્ઞાની એવા કંઈક મુખેથી, તારી વાણી ફેલાવી રે

ના જોયા જાતપાત, તેં તો વાણી તારી રેલાવી રે

યુગો વીત્યા, યુગો વીતશે, વાણી તારી અમર રહેવાની રે

ઝીલે એને જે જે, દે એને તું ભવસાગર તારી રે

ભરી ભરી છે એમાં જગની વાસ્તવિક્તા ભરી રે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
vēda tō chē rē māḍī tārī rē amara vāṇī rē

brahmānā mukhē rē tēṁ tō ā jaganē dharī rē

upaniṣadōmāṁ rē māḍī, tēṁ ēnē khūba samajāvī rē

purāṇōmāṁ tō māḍī, tēṁ ēnē khūba vistārī rē

bhaktōnī vāṇīmāṁ māḍī, tārī vāṇī gūṁthāṇī rē

ajñānī ēvā kaṁīka mukhēthī, tārī vāṇī phēlāvī rē

nā jōyā jātapāta, tēṁ tō vāṇī tārī rēlāvī rē

yugō vītyā, yugō vītaśē, vāṇī tārī amara rahēvānī rē

jhīlē ēnē jē jē, dē ēnē tuṁ bhavasāgara tārī rē

bharī bharī chē ēmāṁ jaganī vāstaviktā bharī rē
Increase Font Decrease Font

English Explanation
In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

Veda, O Divine Mother, are your immortal words.
You have offered this from the mouth of Lord Brahma.

In the Upanishads (holy books), O Divine Mother, you have explained it further.

In the Puranas (sacred writings on Hindu mythology), O Divine Mother, you have expanded it in details.

Even in the devotional songs of the devotees, O Divine Mother, your dialects are interwoven.

From the mouth of someone ignorant,  O Mother, you have spread your speech.

 You have not seen caste or creed, you have just spread your speech.

The ages have passed, the ages will pass, your words will remain immortal.

Ones who embrace it, they will be liberated.
The truth and total truth is filled in your speech.

Kaka is explaining that Divine Mother has given us the invaluable gift of her guidance for our life in the form of Speech of Lord Brahma or Upnishads or Puranas or devotees' bhajans or even by the ignorant soul. Kaka is urging us to follow these guidelines in our human life and connect with the Divine and be grateful for our rich divine culture and spiritual treasures given by Maa herself. We need to simply imbibe it in our life and follow it.
Gujarati Bhajan no. 1582 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...158215831584...Last