Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1590 | Date: 03-Dec-1988
કરી મેહનત જાશે વાતોએ વળગી
Karī mēhanata jāśē vātōē valagī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 1590 | Date: 03-Dec-1988

કરી મેહનત જાશે વાતોએ વળગી

  No Audio

karī mēhanata jāśē vātōē valagī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1988-12-03 1988-12-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13079 કરી મેહનત જાશે વાતોએ વળગી કરી મેહનત જાશે વાતોએ વળગી

   જોજે ગાડી તારી જાશે રે છૂટી - (2)

સમય પર એ આવી જાશે, સમય પર છૂટી – જોજે…

ના રોકાશે એ કદી, ના વાટ કોઈની જોતી - જોજે…

ક્ષણે ક્ષણની છે કિંમત, આળસમાં દેજે ના વેડફી - જોજે…

ના ખબર આવશે, છે બીજી ગાડી કે નહિ - જોજે…

સમય વર્તી, જોજે રાહ, સમયની તૈયારી કરી - જોજે…

ક્ષણ વીતે ભલે ઘણી, જોજે ક્ષણ એ ના જાયે વીતી - જોજે…

આવી ભલે ક્યાંયથી તારા ધામે, દેશે પહોંચાડી - જોજે…

બાંધવા જાજો રે સામાન, જાતો ના એને રે ચૂકી - જોજે…

પકડીશ કે ના પકડીશ, સમય પર જાશે એ દોડી - જોજે…
View Original Increase Font Decrease Font


કરી મેહનત જાશે વાતોએ વળગી

   જોજે ગાડી તારી જાશે રે છૂટી - (2)

સમય પર એ આવી જાશે, સમય પર છૂટી – જોજે…

ના રોકાશે એ કદી, ના વાટ કોઈની જોતી - જોજે…

ક્ષણે ક્ષણની છે કિંમત, આળસમાં દેજે ના વેડફી - જોજે…

ના ખબર આવશે, છે બીજી ગાડી કે નહિ - જોજે…

સમય વર્તી, જોજે રાહ, સમયની તૈયારી કરી - જોજે…

ક્ષણ વીતે ભલે ઘણી, જોજે ક્ષણ એ ના જાયે વીતી - જોજે…

આવી ભલે ક્યાંયથી તારા ધામે, દેશે પહોંચાડી - જોજે…

બાંધવા જાજો રે સામાન, જાતો ના એને રે ચૂકી - જોજે…

પકડીશ કે ના પકડીશ, સમય પર જાશે એ દોડી - જોજે…
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

karī mēhanata jāśē vātōē valagī

   jōjē gāḍī tārī jāśē rē chūṭī - (2)

samaya para ē āvī jāśē, samaya para chūṭī – jōjē…

nā rōkāśē ē kadī, nā vāṭa kōīnī jōtī - jōjē…

kṣaṇē kṣaṇanī chē kiṁmata, ālasamāṁ dējē nā vēḍaphī - jōjē…

nā khabara āvaśē, chē bījī gāḍī kē nahi - jōjē…

samaya vartī, jōjē rāha, samayanī taiyārī karī - jōjē…

kṣaṇa vītē bhalē ghaṇī, jōjē kṣaṇa ē nā jāyē vītī - jōjē…

āvī bhalē kyāṁyathī tārā dhāmē, dēśē pahōṁcāḍī - jōjē…

bāṁdhavā jājō rē sāmāna, jātō nā ēnē rē cūkī - jōjē…

pakaḍīśa kē nā pakaḍīśa, samaya para jāśē ē dōḍī - jōjē…
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…After making many efforts, you get to only talking about it, see to it that you do not miss your ride (opportunity).The ride (opportunity) comes on time and it leaves on time.

It will not stop and wait for anyone.Every moment is invaluable. See to it that not a single moment is wasted in laziness.There is no indication whether you will get another ride (opportunity) or not.

Try testing the time. Time will not wait for you.Many moments will pass, please see to it that one particular moment (moment of opportunity) is not passed.It may come from anywhere and anytime. It will make you reach your destination at once.In an effort to collect your luggage at the time, please make sure that you do not miss that moment (moment of opportunity).Whether you catch it or not, it will disappear on the dot.Kaka is explaining that opportunity comes once in a lifetime. If you miss that opportunity to steer your life in right direction then your human life is wasted. Once the opportunity and that moment of time is passed then you will never get it back again. Kaka is urging us to be alert, aware and ready to grab that opportunity of a lifetime.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1590 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...158815891590...Last