Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1591 | Date: 05-Dec-1988
એક નહિ અનેક યત્નો કીધા
Ēka nahi anēka yatnō kīdhā

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 1591 | Date: 05-Dec-1988

એક નહિ અનેક યત્નો કીધા

  No Audio

ēka nahi anēka yatnō kīdhā

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1988-12-05 1988-12-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13080 એક નહિ અનેક યત્નો કીધા એક નહિ અનેક યત્નો કીધા

   છે ક્યાં ભૂલ મારી ના સમજાણી

કહી દેજે કારણ એનું માડી

   અંધકારમાં મને તું રાખતી નહિ

કદી સંત બનું, કદી પાપે રાચું

   ન જાણું ક્યારે શું નું શું રે કરું - કહી...

વૃત્તિએ વૃત્તિએ વિચાર બદલું

   ના વિચારે તો સ્થિર રહું - કહી...

પાપ ને પુણ્યનો ભેદ વીસરી ગયો

   સમજી પુણ્ય, પાપ આચરી બેસું - કહી...

ભટક્યો ખૂબ જગમાં, હૈયે સુખના ફાંફાં

   સુખ કાજે દોડી, દુઃખ તો પામું - કહી...

જાણું, છે તું સુખ ને આનંદનો ભંડાર

   ગોતું સદા બહાર, તુજને હૈયે વિસારું - કહી...
View Original Increase Font Decrease Font


એક નહિ અનેક યત્નો કીધા

   છે ક્યાં ભૂલ મારી ના સમજાણી

કહી દેજે કારણ એનું માડી

   અંધકારમાં મને તું રાખતી નહિ

કદી સંત બનું, કદી પાપે રાચું

   ન જાણું ક્યારે શું નું શું રે કરું - કહી...

વૃત્તિએ વૃત્તિએ વિચાર બદલું

   ના વિચારે તો સ્થિર રહું - કહી...

પાપ ને પુણ્યનો ભેદ વીસરી ગયો

   સમજી પુણ્ય, પાપ આચરી બેસું - કહી...

ભટક્યો ખૂબ જગમાં, હૈયે સુખના ફાંફાં

   સુખ કાજે દોડી, દુઃખ તો પામું - કહી...

જાણું, છે તું સુખ ને આનંદનો ભંડાર

   ગોતું સદા બહાર, તુજને હૈયે વિસારું - કહી...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ēka nahi anēka yatnō kīdhā

   chē kyāṁ bhūla mārī nā samajāṇī

kahī dējē kāraṇa ēnuṁ māḍī

   aṁdhakāramāṁ manē tuṁ rākhatī nahi

kadī saṁta banuṁ, kadī pāpē rācuṁ

   na jāṇuṁ kyārē śuṁ nuṁ śuṁ rē karuṁ - kahī...

vr̥ttiē vr̥ttiē vicāra badaluṁ

   nā vicārē tō sthira rahuṁ - kahī...

pāpa nē puṇyanō bhēda vīsarī gayō

   samajī puṇya, pāpa ācarī bēsuṁ - kahī...

bhaṭakyō khūba jagamāṁ, haiyē sukhanā phāṁphāṁ

   sukha kājē dōḍī, duḥkha tō pāmuṁ - kahī...

jāṇuṁ, chē tuṁ sukha nē ānaṁdanō bhaṁḍāra

   gōtuṁ sadā bahāra, tujanē haiyē visāruṁ - kahī...
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…Not just one, but I have made many efforts,

Where is my mistake, that is not understood.Please tell me the reason of it, O Divine Mother, please don’t keep me in the dark.Sometimes, I become like a saint, and sometimes, I dwell in sins. Do not know when and what I do .Please tell me the reason of it, O Divine Mother, please don’t keep me in the dark.With every desire, I change my thoughts, and sometimes, I stay calm without thoughts.Please tell me the reason of it, O Divine Mother, please don’t keep me in the dark.I have forgotten the difference between sins and virtues.

I end up committing sin in the pretext of being virtuous.Please tell me the reason of it, O Divine Mother, please don’t keep me in the dark.I have wandered a lot in the world, but there is shortage of happiness in the heart. I run after happiness and end up getting unhappiness.Please tell me the reason of it, O Divine Mother, please don’t keep me in the dark.I am aware that you are the treasure of happiness and joy, I still search for it outside, forgetting about You.Please tell me the reason of it, O Divine Mother, please don’t keep me in the dark.Kaka is explaining how we lead a delusional life, thinking that we are noble and virtuous and spirituality focused. But the fact is that we continue committing sins under the pretext of being virtuous, driven by our desires and endless thoughts. We keep searching for happiness in outside sources despite knowing that the source of of joy and happiness is within ourselves. Kaka is urging us to steer our focus and efforts in the true direction and realign ourselves to travel within to find our divine power of happiness.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1591 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...159115921593...Last