BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1591 | Date: 05-Dec-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

એક નહિ અનેક યત્નો કીધા

  No Audio

Ek Nahi Anek Yatno Kidha

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)


1988-12-05 1988-12-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13080 એક નહિ અનેક યત્નો કીધા એક નહિ અનેક યત્નો કીધા
   છે ક્યાં ભૂલ મારી ના સમજાણી
કહી દેજે કારણ એનું માડી
   અંધકારમાં મને તું રાખતી નહિ
કદી સંત બનું, કદી પાપે રાચું
   ન જાણું ક્યારે શું નું શું રે કરું - કહી...
વૃત્તિએ વૃત્તિએ વિચાર બદલું
   ના વિચારે તો સ્થિર રહું - કહી...
પાપ ને પુણ્યનો ભેદ વીસરી ગયો
   સમજી પુણ્ય પાપ આચરી બેસું - કહી...
ભટક્યો ખૂબ જગમાં, હૈયે સુખના ફાંફાં
   સુખ કાજે દોડી, દુઃખ તો પામું - કહી...
જાણું છુ તું સુખ ને આનંદનો ભંડાર
   ગોતું સદા બહાર, તુજને હૈયે વિસારું - કહી...
Gujarati Bhajan no. 1591 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
એક નહિ અનેક યત્નો કીધા
   છે ક્યાં ભૂલ મારી ના સમજાણી
કહી દેજે કારણ એનું માડી
   અંધકારમાં મને તું રાખતી નહિ
કદી સંત બનું, કદી પાપે રાચું
   ન જાણું ક્યારે શું નું શું રે કરું - કહી...
વૃત્તિએ વૃત્તિએ વિચાર બદલું
   ના વિચારે તો સ્થિર રહું - કહી...
પાપ ને પુણ્યનો ભેદ વીસરી ગયો
   સમજી પુણ્ય પાપ આચરી બેસું - કહી...
ભટક્યો ખૂબ જગમાં, હૈયે સુખના ફાંફાં
   સુખ કાજે દોડી, દુઃખ તો પામું - કહી...
જાણું છુ તું સુખ ને આનંદનો ભંડાર
   ગોતું સદા બહાર, તુજને હૈયે વિસારું - કહી...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
ēka nahi anēka yatnō kīdhā
chē kyāṁ bhūla mārī nā samajāṇī
kahī dējē kāraṇa ēnuṁ māḍī
aṁdhakāramāṁ manē tuṁ rākhatī nahi
kadī saṁta banuṁ, kadī pāpē rācuṁ
na jāṇuṁ kyārē śuṁ nuṁ śuṁ rē karuṁ - kahī...
vr̥ttiē vr̥ttiē vicāra badaluṁ
nā vicārē tō sthira rahuṁ - kahī...
pāpa nē puṇyanō bhēda vīsarī gayō
samajī puṇya pāpa ācarī bēsuṁ - kahī...
bhaṭakyō khūba jagamāṁ, haiyē sukhanā phāṁphāṁ
sukha kājē dōḍī, duḥkha tō pāmuṁ - kahī...
jāṇuṁ chu tuṁ sukha nē ānaṁdanō bhaṁḍāra
gōtuṁ sadā bahāra, tujanē haiyē visāruṁ - kahī...

Explanation in English
In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

Not just one, but I have made many efforts,
Where is my mistake, that is not understood.

Please tell me the reason of it, O Divine Mother, please don’t keep me in the dark.

Sometimes, I become like a saint, and sometimes, I dwell in sins. Do not know when and what I do .

Please tell me the reason of it, O Divine Mother, please don’t keep me in the dark.

With every desire, I change my thoughts, and sometimes, I stay calm without thoughts.

Please tell me the reason of it, O Divine Mother, please don’t keep me in the dark.

I have forgotten the difference between sins and virtues.
I end up committing sin in the pretext of being virtuous.

Please tell me the reason of it, O Divine Mother, please don’t keep me in the dark.

I have wandered a lot in the world, but there is shortage of happiness in the heart. I run after happiness and end up getting unhappiness.

Please tell me the reason of it, O Divine Mother, please don’t keep me in the dark.

I am aware that you are the treasure of happiness and joy, I still search for it outside, forgetting about You.

Please tell me the reason of it, O Divine Mother, please don’t keep me in the dark.

Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining how we lead a delusional life, thinking that we are noble and virtuous and spirituality focused. But the fact is that we continue committing sins under the pretext of being virtuous, driven by our desires and endless thoughts. We keep searching for happiness in outside sources despite knowing that the source of of joy and happiness is within ourselves. Kaka (Satguru Devendra Ghia) is urging us to steer our focus and efforts in the true direction and realign ourselves to travel within to find our divine power of happiness.

First...15911592159315941595...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall