BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1613 | Date: 22-Dec-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

જઈ, જઈ, જઈશ તું ક્યાં વાસ તો એનો બધે છે

  No Audio

Jayi, Jayi, Jayish Tu Kya Vaas Toh Aeno Badhe Che

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1988-12-22 1988-12-22 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13102 જઈ, જઈ, જઈશ તું ક્યાં વાસ તો એનો બધે છે જઈ, જઈ, જઈશ તું ક્યાં વાસ તો એનો બધે છે
કરી, કરી, કરીશ તું કેટલું, જ્યાં ધાર્યું તો એનું થાય છે
લઈ, લઈ, લઈશ તું કેટલું, જ્યાં હાથ તો તારા નાના છે
બોલી, બોલી, બોલીશ તું કેટલું, જ્યાં થાક એમાં લાગે છે
ઊંઘી, ઊંઘી, ઊંઘીશ તું કેટલું, જ્યાં જાગૃતિ જાગી જાય છે
છુપાવી, છુપાવી, છુપાવીશ કેટલું, જ્યાં એ બધું જાણે છે
કરીશ પ્રણામ તો જ્યાં જ્યાં, પ્રણામ બધા એને પહોંચે છે
શરૂ, શરૂ, કરીશ તું ક્યાંથી, જ્યાં શરૂઆત એનાથી થાય છે
અંત, અંત, મળશે તને ક્યાંથી, જ્યાં સહુનો અંત એમાં થાય છે
દર્શન, દર્શન, બીજા કરે શાને, દર્શન સહુના એમાં થાય છે
Gujarati Bhajan no. 1613 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
જઈ, જઈ, જઈશ તું ક્યાં વાસ તો એનો બધે છે
કરી, કરી, કરીશ તું કેટલું, જ્યાં ધાર્યું તો એનું થાય છે
લઈ, લઈ, લઈશ તું કેટલું, જ્યાં હાથ તો તારા નાના છે
બોલી, બોલી, બોલીશ તું કેટલું, જ્યાં થાક એમાં લાગે છે
ઊંઘી, ઊંઘી, ઊંઘીશ તું કેટલું, જ્યાં જાગૃતિ જાગી જાય છે
છુપાવી, છુપાવી, છુપાવીશ કેટલું, જ્યાં એ બધું જાણે છે
કરીશ પ્રણામ તો જ્યાં જ્યાં, પ્રણામ બધા એને પહોંચે છે
શરૂ, શરૂ, કરીશ તું ક્યાંથી, જ્યાં શરૂઆત એનાથી થાય છે
અંત, અંત, મળશે તને ક્યાંથી, જ્યાં સહુનો અંત એમાં થાય છે
દર્શન, દર્શન, બીજા કરે શાને, દર્શન સહુના એમાં થાય છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
jaī, jaī, jaīśa tuṁ kyāṁ vāsa tō ēnō badhē chē
karī, karī, karīśa tuṁ kēṭaluṁ, jyāṁ dhāryuṁ tō ēnuṁ thāya chē
laī, laī, laīśa tuṁ kēṭaluṁ, jyāṁ hātha tō tārā nānā chē
bōlī, bōlī, bōlīśa tuṁ kēṭaluṁ, jyāṁ thāka ēmāṁ lāgē chē
ūṁghī, ūṁghī, ūṁghīśa tuṁ kēṭaluṁ, jyāṁ jāgr̥ti jāgī jāya chē
chupāvī, chupāvī, chupāvīśa kēṭaluṁ, jyāṁ ē badhuṁ jāṇē chē
karīśa praṇāma tō jyāṁ jyāṁ, praṇāma badhā ēnē pahōṁcē chē
śarū, śarū, karīśa tuṁ kyāṁthī, jyāṁ śarūāta ēnāthī thāya chē
aṁta, aṁta, malaśē tanē kyāṁthī, jyāṁ sahunō aṁta ēmāṁ thāya chē
darśana, darśana, bījā karē śānē, darśana sahunā ēmāṁ thāya chē
First...16111612161316141615...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall