Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1654 | Date: 18-Jan-1989
થોડું લેશે, થોડું લેતો જાશે, થોડું થોડું કરતા, ભાર વધતો જાશે
Thōḍuṁ lēśē, thōḍuṁ lētō jāśē, thōḍuṁ thōḍuṁ karatā, bhāra vadhatō jāśē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1654 | Date: 18-Jan-1989

થોડું લેશે, થોડું લેતો જાશે, થોડું થોડું કરતા, ભાર વધતો જાશે

  No Audio

thōḍuṁ lēśē, thōḍuṁ lētō jāśē, thōḍuṁ thōḍuṁ karatā, bhāra vadhatō jāśē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1989-01-18 1989-01-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13143 થોડું લેશે, થોડું લેતો જાશે, થોડું થોડું કરતા, ભાર વધતો જાશે થોડું લેશે, થોડું લેતો જાશે, થોડું થોડું કરતા, ભાર વધતો જાશે

છે ઊંચકવાનો તો એ તારે ને તારે, વિચાર એ તો કરી લેજે

ના રાખ આશ તું અન્યની, કદી ન કદી આશ તો તૂટી જાશે

થાશે હળવો ભારથી જ્યાં તું, માર્ગ તારો તો જલદી કપાશે

કરશે જરૂરિયાત તો જ્યાં ઓછી, ભાર ઓછો સહન કરવો પડશે

મારગે મારગે, ભાર તો તું કરશે ભેગો, ભાર નીચે દબાઈ જાશે

રાખશે વિશ્વાસ મારગમાં તું હૈયે, જરૂરિયાતનું તો મળતું રહેશે

ના કરશે વિશ્વાસે તું ભેગું, ઉપરવાળો તો બધું સંભાળી લેશે

તૂટશે ના હિંમત તો જેની, હિંમત એની ના તૂટવા દેશે

છે ન્યાય તો એનો અનોખો, ન્યાય તો સહુને મળી રહેશે
View Original Increase Font Decrease Font


થોડું લેશે, થોડું લેતો જાશે, થોડું થોડું કરતા, ભાર વધતો જાશે

છે ઊંચકવાનો તો એ તારે ને તારે, વિચાર એ તો કરી લેજે

ના રાખ આશ તું અન્યની, કદી ન કદી આશ તો તૂટી જાશે

થાશે હળવો ભારથી જ્યાં તું, માર્ગ તારો તો જલદી કપાશે

કરશે જરૂરિયાત તો જ્યાં ઓછી, ભાર ઓછો સહન કરવો પડશે

મારગે મારગે, ભાર તો તું કરશે ભેગો, ભાર નીચે દબાઈ જાશે

રાખશે વિશ્વાસ મારગમાં તું હૈયે, જરૂરિયાતનું તો મળતું રહેશે

ના કરશે વિશ્વાસે તું ભેગું, ઉપરવાળો તો બધું સંભાળી લેશે

તૂટશે ના હિંમત તો જેની, હિંમત એની ના તૂટવા દેશે

છે ન્યાય તો એનો અનોખો, ન્યાય તો સહુને મળી રહેશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

thōḍuṁ lēśē, thōḍuṁ lētō jāśē, thōḍuṁ thōḍuṁ karatā, bhāra vadhatō jāśē

chē ūṁcakavānō tō ē tārē nē tārē, vicāra ē tō karī lējē

nā rākha āśa tuṁ anyanī, kadī na kadī āśa tō tūṭī jāśē

thāśē halavō bhārathī jyāṁ tuṁ, mārga tārō tō jaladī kapāśē

karaśē jarūriyāta tō jyāṁ ōchī, bhāra ōchō sahana karavō paḍaśē

māragē māragē, bhāra tō tuṁ karaśē bhēgō, bhāra nīcē dabāī jāśē

rākhaśē viśvāsa māragamāṁ tuṁ haiyē, jarūriyātanuṁ tō malatuṁ rahēśē

nā karaśē viśvāsē tuṁ bhēguṁ, uparavālō tō badhuṁ saṁbhālī lēśē

tūṭaśē nā hiṁmata tō jēnī, hiṁmata ēnī nā tūṭavā dēśē

chē nyāya tō ēnō anōkhō, nyāya tō sahunē malī rahēśē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1654 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...165416551656...Last