Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1656 | Date: 19-Jan-1989
ભજે તને કોઈ અલ્લાહ કહી, ભજે તને કોઈ માતા ગણી
Bhajē tanē kōī allāha kahī, bhajē tanē kōī mātā gaṇī

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 1656 | Date: 19-Jan-1989

ભજે તને કોઈ અલ્લાહ કહી, ભજે તને કોઈ માતા ગણી

  No Audio

bhajē tanē kōī allāha kahī, bhajē tanē kōī mātā gaṇī

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1989-01-19 1989-01-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13145 ભજે તને કોઈ અલ્લાહ કહી, ભજે તને કોઈ માતા ગણી ભજે તને કોઈ અલ્લાહ કહી, ભજે તને કોઈ માતા ગણી

તારી શક્તિમાં, ફરક તેથી તો કાંઈ પડશે નહીં

ભજે તને કોઈ પિતા ગણી, ભજે તને કોઈ માતા ગણી

તારી નજરમાં તો બદલી તેથી કાંઈ થાશે નહીં

કોઈ ધરાવે તને પાઈ કે પૈસો, કોઈ તો કાંઈ ધરાવે નહીં

તારી દૃષ્ટિમાં ફરક તેથી કાંઈ પડશે નહીં

કોઈ આવે ફાટેલા વસ્ત્રો પહેરી, કોઈ આવે નખશીખ સોને મઢી

તારા ભાવમાં તેથી તો કાંઈ ફરક પડશે નહીં

કોઈ આવે આંખે લાલસાભરી, કોઈ આવે યાતના સહી

તારા આવકારમાં ફરક તેથી કાંઈ પડશે નહીં

કોઈ લેપે તને ચંદન મહીં, કોઈ સજાવે તને પુષ્પો મહીં

તારા મલકાટમાં ફરક તેથી કાંઈ પડશે નહીં

કોઈ રિસાયે તારી રીતથી, કોઈ આનંદે ઝૂમે તારી પ્રીતથી

તારા પ્રેમમાં ફરક તેથી કાંઈ પડશે નહીં

કોઈ ભજે તને જ્ઞાનથી, કોઈ ભજે તને ભક્તિથી

તારા સ્વરૂપમાં ફરક તેથી કાંઈ પડશે નહીં
View Original Increase Font Decrease Font


ભજે તને કોઈ અલ્લાહ કહી, ભજે તને કોઈ માતા ગણી

તારી શક્તિમાં, ફરક તેથી તો કાંઈ પડશે નહીં

ભજે તને કોઈ પિતા ગણી, ભજે તને કોઈ માતા ગણી

તારી નજરમાં તો બદલી તેથી કાંઈ થાશે નહીં

કોઈ ધરાવે તને પાઈ કે પૈસો, કોઈ તો કાંઈ ધરાવે નહીં

તારી દૃષ્ટિમાં ફરક તેથી કાંઈ પડશે નહીં

કોઈ આવે ફાટેલા વસ્ત્રો પહેરી, કોઈ આવે નખશીખ સોને મઢી

તારા ભાવમાં તેથી તો કાંઈ ફરક પડશે નહીં

કોઈ આવે આંખે લાલસાભરી, કોઈ આવે યાતના સહી

તારા આવકારમાં ફરક તેથી કાંઈ પડશે નહીં

કોઈ લેપે તને ચંદન મહીં, કોઈ સજાવે તને પુષ્પો મહીં

તારા મલકાટમાં ફરક તેથી કાંઈ પડશે નહીં

કોઈ રિસાયે તારી રીતથી, કોઈ આનંદે ઝૂમે તારી પ્રીતથી

તારા પ્રેમમાં ફરક તેથી કાંઈ પડશે નહીં

કોઈ ભજે તને જ્ઞાનથી, કોઈ ભજે તને ભક્તિથી

તારા સ્વરૂપમાં ફરક તેથી કાંઈ પડશે નહીં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

bhajē tanē kōī allāha kahī, bhajē tanē kōī mātā gaṇī

tārī śaktimāṁ, pharaka tēthī tō kāṁī paḍaśē nahīṁ

bhajē tanē kōī pitā gaṇī, bhajē tanē kōī mātā gaṇī

tārī najaramāṁ tō badalī tēthī kāṁī thāśē nahīṁ

kōī dharāvē tanē pāī kē paisō, kōī tō kāṁī dharāvē nahīṁ

tārī dr̥ṣṭimāṁ pharaka tēthī kāṁī paḍaśē nahīṁ

kōī āvē phāṭēlā vastrō pahērī, kōī āvē nakhaśīkha sōnē maḍhī

tārā bhāvamāṁ tēthī tō kāṁī pharaka paḍaśē nahīṁ

kōī āvē āṁkhē lālasābharī, kōī āvē yātanā sahī

tārā āvakāramāṁ pharaka tēthī kāṁī paḍaśē nahīṁ

kōī lēpē tanē caṁdana mahīṁ, kōī sajāvē tanē puṣpō mahīṁ

tārā malakāṭamāṁ pharaka tēthī kāṁī paḍaśē nahīṁ

kōī risāyē tārī rītathī, kōī ānaṁdē jhūmē tārī prītathī

tārā prēmamāṁ pharaka tēthī kāṁī paḍaśē nahīṁ

kōī bhajē tanē jñānathī, kōī bhajē tanē bhaktithī

tārā svarūpamāṁ pharaka tēthī kāṁī paḍaśē nahīṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1656 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...165416551656...Last