BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1662 | Date: 21-Jan-1989
   Text Size Increase Font Decrease Font

ઘેરાયો મુશ્કેલીએ, જીવનમાં તો જ્યારે ને જ્યારે

  No Audio

Gherayo Mushkiliye, Jivanma Toh Jyare Ne Jyare

કૃપા,દયા,કરુણા (Grace, Kindness, Mercy)


1989-01-21 1989-01-21 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13151 ઘેરાયો મુશ્કેલીએ, જીવનમાં તો જ્યારે ને જ્યારે ઘેરાયો મુશ્કેલીએ, જીવનમાં તો જ્યારે ને જ્યારે
બચ્યો રે એમાંથી તો માડી, તારી કરુણાને કારણે
નિરાશાએ ડૂબ્યો રે માડી, જીવનમાં તો જ્યારે ને જ્યારે
ઊગર્યો રે એમાંથી તો માડી, તારી કરુણાને કારણે
ઊતર્યો જ્યાં ઊંડી પાપની ગર્તાએ તો જ્યારે ને જ્યારે
નીકળ્યો રે બહાર તો માડી, તારી કરુણાને કારણે
જીવન ઝંઝાવતમાં લથડયા, તો પગ જ્યારે ને જ્યારે
એમાં રે ઊભો રહ્યો રે માડી, તો તારી કરુણાને કારણે
અંધારે તો સૂઝ્યા ન રસ્તા રે માડી, જ્યારે ને જ્યારે
સૂઝ્યો રે રસ્તો એમાં રે માડી, તારી કરુણાને કારણે
Gujarati Bhajan no. 1662 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ઘેરાયો મુશ્કેલીએ, જીવનમાં તો જ્યારે ને જ્યારે
બચ્યો રે એમાંથી તો માડી, તારી કરુણાને કારણે
નિરાશાએ ડૂબ્યો રે માડી, જીવનમાં તો જ્યારે ને જ્યારે
ઊગર્યો રે એમાંથી તો માડી, તારી કરુણાને કારણે
ઊતર્યો જ્યાં ઊંડી પાપની ગર્તાએ તો જ્યારે ને જ્યારે
નીકળ્યો રે બહાર તો માડી, તારી કરુણાને કારણે
જીવન ઝંઝાવતમાં લથડયા, તો પગ જ્યારે ને જ્યારે
એમાં રે ઊભો રહ્યો રે માડી, તો તારી કરુણાને કારણે
અંધારે તો સૂઝ્યા ન રસ્તા રે માડી, જ્યારે ને જ્યારે
સૂઝ્યો રે રસ્તો એમાં રે માડી, તારી કરુણાને કારણે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
ghērāyō muśkēlīē, jīvanamāṁ tō jyārē nē jyārē
bacyō rē ēmāṁthī tō māḍī, tārī karuṇānē kāraṇē
nirāśāē ḍūbyō rē māḍī, jīvanamāṁ tō jyārē nē jyārē
ūgaryō rē ēmāṁthī tō māḍī, tārī karuṇānē kāraṇē
ūtaryō jyāṁ ūṁḍī pāpanī gartāē tō jyārē nē jyārē
nīkalyō rē bahāra tō māḍī, tārī karuṇānē kāraṇē
jīvana jhaṁjhāvatamāṁ lathaḍayā, tō paga jyārē nē jyārē
ēmāṁ rē ūbhō rahyō rē māḍī, tō tārī karuṇānē kāraṇē
aṁdhārē tō sūjhyā na rastā rē māḍī, jyārē nē jyārē
sūjhyō rē rastō ēmāṁ rē māḍī, tārī karuṇānē kāraṇē
First...16611662166316641665...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall