Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1669 | Date: 23-Jan-1989
લાગી લગન તારી, લગન તો તારી રે માડી, લગન તો તારી રે
Lāgī lagana tārī, lagana tō tārī rē māḍī, lagana tō tārī rē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 1669 | Date: 23-Jan-1989

લાગી લગન તારી, લગન તો તારી રે માડી, લગન તો તારી રે

  No Audio

lāgī lagana tārī, lagana tō tārī rē māḍī, lagana tō tārī rē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1989-01-23 1989-01-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13158 લાગી લગન તારી, લગન તો તારી રે માડી, લગન તો તારી રે લાગી લગન તારી, લગન તો તારી રે માડી, લગન તો તારી રે

નીંદ મારી દીધી ઉડાડી, દીધી ઉડાડી, નીંદ મારી દીધી ઉડાડી રે

પુણ્ય પંથથી, કેડી, હવે તો બાંધી, હવે બાંધી, હવે તો બાંધી રે

સુખચેન દીધા ત્યાગી, દીધા તો ત્યાગી, હવે તો ત્યાગી રે

તુજમાં જાવું છે તો સમાઈ, જાવું છે સમાઈ, જાવું છે સમાઈ રે

દેજે તારી કૃપાનો હાથ ફેરવી, હાથ ફેરવી, હાથ તો ફેરવી રે

માયા દેવી છે રે ફગાવી, દેવી છે ફગાવી, દેવી છે તો ફગાવી રે

ગુણગ્રાહક દેજે રે બનાવી, દેજે બનાવી, દેજે રે બનાવી રે

દીધો છે ભાર તને તો સોંપી, તને સોંપી, તને તો સોંપી રે

રાખ તુજ ચરણમાં તો સ્થાપી, ચરણમાં સ્થાપી, ચરણમાં સ્થાપી રે
View Original Increase Font Decrease Font


લાગી લગન તારી, લગન તો તારી રે માડી, લગન તો તારી રે

નીંદ મારી દીધી ઉડાડી, દીધી ઉડાડી, નીંદ મારી દીધી ઉડાડી રે

પુણ્ય પંથથી, કેડી, હવે તો બાંધી, હવે બાંધી, હવે તો બાંધી રે

સુખચેન દીધા ત્યાગી, દીધા તો ત્યાગી, હવે તો ત્યાગી રે

તુજમાં જાવું છે તો સમાઈ, જાવું છે સમાઈ, જાવું છે સમાઈ રે

દેજે તારી કૃપાનો હાથ ફેરવી, હાથ ફેરવી, હાથ તો ફેરવી રે

માયા દેવી છે રે ફગાવી, દેવી છે ફગાવી, દેવી છે તો ફગાવી રે

ગુણગ્રાહક દેજે રે બનાવી, દેજે બનાવી, દેજે રે બનાવી રે

દીધો છે ભાર તને તો સોંપી, તને સોંપી, તને તો સોંપી રે

રાખ તુજ ચરણમાં તો સ્થાપી, ચરણમાં સ્થાપી, ચરણમાં સ્થાપી રે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

lāgī lagana tārī, lagana tō tārī rē māḍī, lagana tō tārī rē

nīṁda mārī dīdhī uḍāḍī, dīdhī uḍāḍī, nīṁda mārī dīdhī uḍāḍī rē

puṇya paṁthathī, kēḍī, havē tō bāṁdhī, havē bāṁdhī, havē tō bāṁdhī rē

sukhacēna dīdhā tyāgī, dīdhā tō tyāgī, havē tō tyāgī rē

tujamāṁ jāvuṁ chē tō samāī, jāvuṁ chē samāī, jāvuṁ chē samāī rē

dējē tārī kr̥pānō hātha phēravī, hātha phēravī, hātha tō phēravī rē

māyā dēvī chē rē phagāvī, dēvī chē phagāvī, dēvī chē tō phagāvī rē

guṇagrāhaka dējē rē banāvī, dējē banāvī, dējē rē banāvī rē

dīdhō chē bhāra tanē tō sōṁpī, tanē sōṁpī, tanē tō sōṁpī rē

rākha tuja caraṇamāṁ tō sthāpī, caraṇamāṁ sthāpī, caraṇamāṁ sthāpī rē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1669 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...166916701671...Last