BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1681 | Date: 28-Jan-1989
   Text Size Increase Font Decrease Font

સુખને પોકાર્યું રે, દુઃખ ત્યાં દોડી આવ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું

  No Audio

Sukhne Pokaryu Re, Dukh Tya Daudi Aavyu Re, Ae Toh Daudi Daudi Aavyu

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1989-01-28 1989-01-28 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13170 સુખને પોકાર્યું રે, દુઃખ ત્યાં દોડી આવ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું સુખને પોકાર્યું રે, દુઃખ ત્યાં દોડી આવ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું
વિના પોકારે ભી રે, એ તો ચાલી આવ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું
રાહ ના જોઈ એણે રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું
આવી સ્થાન તો એણે રે, મજબૂત તો જમાવ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું
આવી છાયું એવું રે, સુખ તો એમાં દબાતું ચાલ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું
ખુદ તો દોડી આવ્યું રે, સાથે આંસુને ભી તેડી લાવ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું
રાજા, રાય કે રંકને, સહુનું તો મહેમાન બની ચાલ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું
આવી એ તો શક્તિને રે, ઠેસ પહોંચાડતું ચાલ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું
સુખના સૂરજને રે, એ તો ડુબાડતું ડુબાડતું ચાલ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું
જગમાં તો એણે રે, કોઈને બાકી તો ના રાખ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું
Gujarati Bhajan no. 1681 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
સુખને પોકાર્યું રે, દુઃખ ત્યાં દોડી આવ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું
વિના પોકારે ભી રે, એ તો ચાલી આવ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું
રાહ ના જોઈ એણે રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું
આવી સ્થાન તો એણે રે, મજબૂત તો જમાવ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું
આવી છાયું એવું રે, સુખ તો એમાં દબાતું ચાલ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું
ખુદ તો દોડી આવ્યું રે, સાથે આંસુને ભી તેડી લાવ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું
રાજા, રાય કે રંકને, સહુનું તો મહેમાન બની ચાલ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું
આવી એ તો શક્તિને રે, ઠેસ પહોંચાડતું ચાલ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું
સુખના સૂરજને રે, એ તો ડુબાડતું ડુબાડતું ચાલ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું
જગમાં તો એણે રે, કોઈને બાકી તો ના રાખ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
sukhanē pōkāryuṁ rē, duḥkha tyāṁ dōḍī āvyuṁ rē, ē tō dōḍī dōḍī āvyuṁ
vinā pōkārē bhī rē, ē tō cālī āvyuṁ rē, ē tō dōḍī dōḍī āvyuṁ
rāha nā jōī ēṇē rē, ē tō dōḍī dōḍī āvyuṁ rē, ē tō dōḍī dōḍī āvyuṁ
āvī sthāna tō ēṇē rē, majabūta tō jamāvyuṁ rē, ē tō dōḍī dōḍī āvyuṁ
āvī chāyuṁ ēvuṁ rē, sukha tō ēmāṁ dabātuṁ cālyuṁ rē, ē tō dōḍī dōḍī āvyuṁ
khuda tō dōḍī āvyuṁ rē, sāthē āṁsunē bhī tēḍī lāvyuṁ rē, ē tō dōḍī dōḍī āvyuṁ
rājā, rāya kē raṁkanē, sahunuṁ tō mahēmāna banī cālyuṁ rē, ē tō dōḍī dōḍī āvyuṁ
āvī ē tō śaktinē rē, ṭhēsa pahōṁcāḍatuṁ cālyuṁ rē, ē tō dōḍī dōḍī āvyuṁ
sukhanā sūrajanē rē, ē tō ḍubāḍatuṁ ḍubāḍatuṁ cālyuṁ rē, ē tō dōḍī dōḍī āvyuṁ
jagamāṁ tō ēṇē rē, kōīnē bākī tō nā rākhyuṁ rē, ē tō dōḍī dōḍī āvyuṁ
First...16811682168316841685...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall