Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1681 | Date: 28-Jan-1989
સુખને પોકાર્યું રે, દુઃખ ત્યાં દોડી આવ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું
Sukhanē pōkāryuṁ rē, duḥkha tyāṁ dōḍī āvyuṁ rē, ē tō dōḍī dōḍī āvyuṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 1681 | Date: 28-Jan-1989

સુખને પોકાર્યું રે, દુઃખ ત્યાં દોડી આવ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું

  No Audio

sukhanē pōkāryuṁ rē, duḥkha tyāṁ dōḍī āvyuṁ rē, ē tō dōḍī dōḍī āvyuṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1989-01-28 1989-01-28 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13170 સુખને પોકાર્યું રે, દુઃખ ત્યાં દોડી આવ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું સુખને પોકાર્યું રે, દુઃખ ત્યાં દોડી આવ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું

વિના પોકારે ભી રે, એ તો ચાલી આવ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું

રાહ ના જોઈ એણે રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું

આવી સ્થાન તો એણે રે, મજબૂત તો જમાવ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું

આવી છાયું એવું રે, સુખ તો એમાં દબાતું ચાલ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું

ખુદ તો દોડી આવ્યું રે, સાથે આંસુને ભી તેડી લાવ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું

રાજા, રાય કે રંકનું, સહુનું તો મહેમાન બની ચાલ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું

આવી, એ તો શક્તિને રે ઠેસ પહોંચાડતું ચાલ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું

સુખના સૂરજને રે, એ તો ડુબાડતું ડુબાડતું ચાલ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું

જગમાં તો એણે રે, કોઈને બાકી તો ના રાખ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું
View Original Increase Font Decrease Font


સુખને પોકાર્યું રે, દુઃખ ત્યાં દોડી આવ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું

વિના પોકારે ભી રે, એ તો ચાલી આવ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું

રાહ ના જોઈ એણે રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું

આવી સ્થાન તો એણે રે, મજબૂત તો જમાવ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું

આવી છાયું એવું રે, સુખ તો એમાં દબાતું ચાલ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું

ખુદ તો દોડી આવ્યું રે, સાથે આંસુને ભી તેડી લાવ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું

રાજા, રાય કે રંકનું, સહુનું તો મહેમાન બની ચાલ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું

આવી, એ તો શક્તિને રે ઠેસ પહોંચાડતું ચાલ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું

સુખના સૂરજને રે, એ તો ડુબાડતું ડુબાડતું ચાલ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું

જગમાં તો એણે રે, કોઈને બાકી તો ના રાખ્યું રે, એ તો દોડી દોડી આવ્યું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

sukhanē pōkāryuṁ rē, duḥkha tyāṁ dōḍī āvyuṁ rē, ē tō dōḍī dōḍī āvyuṁ

vinā pōkārē bhī rē, ē tō cālī āvyuṁ rē, ē tō dōḍī dōḍī āvyuṁ

rāha nā jōī ēṇē rē, ē tō dōḍī dōḍī āvyuṁ rē, ē tō dōḍī dōḍī āvyuṁ

āvī sthāna tō ēṇē rē, majabūta tō jamāvyuṁ rē, ē tō dōḍī dōḍī āvyuṁ

āvī chāyuṁ ēvuṁ rē, sukha tō ēmāṁ dabātuṁ cālyuṁ rē, ē tō dōḍī dōḍī āvyuṁ

khuda tō dōḍī āvyuṁ rē, sāthē āṁsunē bhī tēḍī lāvyuṁ rē, ē tō dōḍī dōḍī āvyuṁ

rājā, rāya kē raṁkanuṁ, sahunuṁ tō mahēmāna banī cālyuṁ rē, ē tō dōḍī dōḍī āvyuṁ

āvī, ē tō śaktinē rē ṭhēsa pahōṁcāḍatuṁ cālyuṁ rē, ē tō dōḍī dōḍī āvyuṁ

sukhanā sūrajanē rē, ē tō ḍubāḍatuṁ ḍubāḍatuṁ cālyuṁ rē, ē tō dōḍī dōḍī āvyuṁ

jagamāṁ tō ēṇē rē, kōīnē bākī tō nā rākhyuṁ rē, ē tō dōḍī dōḍī āvyuṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1681 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...168116821683...Last