BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1701 | Date: 08-Feb-1989
   Text Size Increase Font Decrease Font

કરે ધરતીને પસંદ, પગ તો ચાલવાને

  No Audio

Kare Dharti Ne Pasand, Pag Toh Chalvane

ઇચ્છા, ગમા, અણગમા, ચિંતા (Desire, Like, Dislike, Worry)


1989-02-08 1989-02-08 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13190 કરે ધરતીને પસંદ, પગ તો ચાલવાને કરે ધરતીને પસંદ, પગ તો ચાલવાને
કરે મન તો પસંદ આકાશને તો વિહરવાને
મીન પસંદ કરે જળને તો રહેવાને
ધ્યાની પસંદ કરે તો સદા એકાંતને
વેપારી પસંદ સદા કરે તો વેપારને
જ્ઞાની તો પસંદ કરે તો સદા જ્ઞાનને
ભૂખ્યો તો પસંદ કરે તો સદા અન્નને
પ્રેમી તો સદા પસંદ કરે પ્યારને
સંજોગે સંજોગે પસંદગી સદા ફરતી રહે
ના પસંદગી, અન્ય પર તો તું લાદજે
Gujarati Bhajan no. 1701 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
કરે ધરતીને પસંદ, પગ તો ચાલવાને
કરે મન તો પસંદ આકાશને તો વિહરવાને
મીન પસંદ કરે જળને તો રહેવાને
ધ્યાની પસંદ કરે તો સદા એકાંતને
વેપારી પસંદ સદા કરે તો વેપારને
જ્ઞાની તો પસંદ કરે તો સદા જ્ઞાનને
ભૂખ્યો તો પસંદ કરે તો સદા અન્નને
પ્રેમી તો સદા પસંદ કરે પ્યારને
સંજોગે સંજોગે પસંદગી સદા ફરતી રહે
ના પસંદગી, અન્ય પર તો તું લાદજે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
karē dharatīnē pasaṁda, paga tō cālavānē
karē mana tō pasaṁda ākāśanē tō viharavānē
mīna pasaṁda karē jalanē tō rahēvānē
dhyānī pasaṁda karē tō sadā ēkāṁtanē
vēpārī pasaṁda sadā karē tō vēpāranē
jñānī tō pasaṁda karē tō sadā jñānanē
bhūkhyō tō pasaṁda karē tō sadā annanē
prēmī tō sadā pasaṁda karē pyāranē
saṁjōgē saṁjōgē pasaṁdagī sadā pharatī rahē
nā pasaṁdagī, anya para tō tuṁ lādajē
First...17011702170317041705...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall