Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1701 | Date: 08-Feb-1989
કરે ધરતીને પસંદ, પગ તો ચાલવાને
Karē dharatīnē pasaṁda, paga tō cālavānē

ઇચ્છા, ગમા, અણગમા, ચિંતા (Desire, Like, Dislike, Worry)

Hymn No. 1701 | Date: 08-Feb-1989

કરે ધરતીને પસંદ, પગ તો ચાલવાને

  No Audio

karē dharatīnē pasaṁda, paga tō cālavānē

ઇચ્છા, ગમા, અણગમા, ચિંતા (Desire, Like, Dislike, Worry)

1989-02-08 1989-02-08 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13190 કરે ધરતીને પસંદ, પગ તો ચાલવાને કરે ધરતીને પસંદ, પગ તો ચાલવાને

કરે મન તો પસંદ, આકાશમાં તો વિહરવાને

મીન પસંદ કરે જળને તો રહેવાને

ધ્યાની પસંદ કરે તો સદા એકાંતને

વેપારી પસંદ સદા કરે તો વેપારને

જ્ઞાની તો પસંદ કરે, તો સદા જ્ઞાનને

ભૂખ્યો તો પસંદ કરે, તો સદા અન્નને

પ્રેમી તો સદા પસંદ કરે પ્યારને

સંજોગે-સંજોગે પસંદગી સદા ફરતી રહે

ના પસંદગી, અન્ય પર ના તું લાદજે
View Original Increase Font Decrease Font


કરે ધરતીને પસંદ, પગ તો ચાલવાને

કરે મન તો પસંદ, આકાશમાં તો વિહરવાને

મીન પસંદ કરે જળને તો રહેવાને

ધ્યાની પસંદ કરે તો સદા એકાંતને

વેપારી પસંદ સદા કરે તો વેપારને

જ્ઞાની તો પસંદ કરે, તો સદા જ્ઞાનને

ભૂખ્યો તો પસંદ કરે, તો સદા અન્નને

પ્રેમી તો સદા પસંદ કરે પ્યારને

સંજોગે-સંજોગે પસંદગી સદા ફરતી રહે

ના પસંદગી, અન્ય પર ના તું લાદજે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

karē dharatīnē pasaṁda, paga tō cālavānē

karē mana tō pasaṁda, ākāśamāṁ tō viharavānē

mīna pasaṁda karē jalanē tō rahēvānē

dhyānī pasaṁda karē tō sadā ēkāṁtanē

vēpārī pasaṁda sadā karē tō vēpāranē

jñānī tō pasaṁda karē, tō sadā jñānanē

bhūkhyō tō pasaṁda karē, tō sadā annanē

prēmī tō sadā pasaṁda karē pyāranē

saṁjōgē-saṁjōgē pasaṁdagī sadā pharatī rahē

nā pasaṁdagī, anya para nā tuṁ lādajē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1701 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...169917001701...Last