BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1763 | Date: 09-Mar-1989
   Text Size Increase Font Decrease Font

રાખ કાબૂ તું તારી બેપરવાઈ પર

  No Audio

Rakh Kabu Tu Tari Beparvai Par

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1989-03-09 1989-03-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13252 રાખ કાબૂ તું તારી બેપરવાઈ પર રાખ કાબૂ તું તારી બેપરવાઈ પર
જાશે ઘેરાઈ તું લાચારીથી
બનશે લાચાર તું, કરાવશે શું નું શું, તારી પાસેથી
બન્યો ઢીલો, સમજ, ખેંચાશે તું તો એનાથી - બનશે...
બનશે મક્કમ, પડશે કરવું સહન, આવશે લાભ પાસે તારી - બનશે...
આદત ખોટી તારી, કરશે જોર તો ભારી - બનશે...
ભાવ જાગે ઘણા, હશે સાચા કે ખોટા, તણાશે - બનશે...
છે દુઃખ ભી ખોટું, છે સુખ ભી ખોટું, તણાશે - બનશે...
બન્યો માનવ તું, બનશે માનવ તું, ભૂલશે મારગ તું - બનશે...
પ્રેમ ભૂખ્યું હૈયું તારું, બનશે ના ભરપૂર તું - બનશે...
Gujarati Bhajan no. 1763 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
રાખ કાબૂ તું તારી બેપરવાઈ પર
જાશે ઘેરાઈ તું લાચારીથી
બનશે લાચાર તું, કરાવશે શું નું શું, તારી પાસેથી
બન્યો ઢીલો, સમજ, ખેંચાશે તું તો એનાથી - બનશે...
બનશે મક્કમ, પડશે કરવું સહન, આવશે લાભ પાસે તારી - બનશે...
આદત ખોટી તારી, કરશે જોર તો ભારી - બનશે...
ભાવ જાગે ઘણા, હશે સાચા કે ખોટા, તણાશે - બનશે...
છે દુઃખ ભી ખોટું, છે સુખ ભી ખોટું, તણાશે - બનશે...
બન્યો માનવ તું, બનશે માનવ તું, ભૂલશે મારગ તું - બનશે...
પ્રેમ ભૂખ્યું હૈયું તારું, બનશે ના ભરપૂર તું - બનશે...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
rākha kābū tuṁ tārī bēparavāī para
jāśē ghērāī tuṁ lācārīthī
banaśē lācāra tuṁ, karāvaśē śuṁ nuṁ śuṁ, tārī pāsēthī
banyō ḍhīlō, samaja, khēṁcāśē tuṁ tō ēnāthī - banaśē...
banaśē makkama, paḍaśē karavuṁ sahana, āvaśē lābha pāsē tārī - banaśē...
ādata khōṭī tārī, karaśē jōra tō bhārī - banaśē...
bhāva jāgē ghaṇā, haśē sācā kē khōṭā, taṇāśē - banaśē...
chē duḥkha bhī khōṭuṁ, chē sukha bhī khōṭuṁ, taṇāśē - banaśē...
banyō mānava tuṁ, banaśē mānava tuṁ, bhūlaśē māraga tuṁ - banaśē...
prēma bhūkhyuṁ haiyuṁ tāruṁ, banaśē nā bharapūra tuṁ - banaśē...
First...17611762176317641765...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall