Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1763 | Date: 09-Mar-1989
રાખ કાબૂ તું તારી બેપરવાઈ પર, જાશે ઘેરાઈ તું લાચારીથી
Rākha kābū tuṁ tārī bēparavāī para, jāśē ghērāī tuṁ lācārīthī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 1763 | Date: 09-Mar-1989

રાખ કાબૂ તું તારી બેપરવાઈ પર, જાશે ઘેરાઈ તું લાચારીથી

  No Audio

rākha kābū tuṁ tārī bēparavāī para, jāśē ghērāī tuṁ lācārīthī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1989-03-09 1989-03-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13252 રાખ કાબૂ તું તારી બેપરવાઈ પર, જાશે ઘેરાઈ તું લાચારીથી રાખ કાબૂ તું તારી બેપરવાઈ પર, જાશે ઘેરાઈ તું લાચારીથી

બનશે લાચાર તું, કરાવશે શું નું શું, તારી પાસેથી

બન્યો ઢીલો સમજ, ખેંચાશે તું તો એનાથી - બનશે...

બનશે મક્કમ, પડશે કરવું સહન, આવશે લાભ પાસે તારી - બનશે...

આદત ખોટી તારી, કરશે જોર તો ભારી - બનશે...

ભાવ જાગે ઘણા, હશે સાચા કે ખોટા, તણાશે - બનશે...

છે દુઃખ ભી ખોટું, છે સુખ ભી ખોટું, તણાશે - બનશે...

બન્યો માનવ તું, બનશે માનવ તું, ભૂલશે મારગ તું - બનશે...

પ્રેમ ભૂખ્યું હૈયું તારું, બનશે ના ભરપૂર તું - બનશે...
View Original Increase Font Decrease Font


રાખ કાબૂ તું તારી બેપરવાઈ પર, જાશે ઘેરાઈ તું લાચારીથી

બનશે લાચાર તું, કરાવશે શું નું શું, તારી પાસેથી

બન્યો ઢીલો સમજ, ખેંચાશે તું તો એનાથી - બનશે...

બનશે મક્કમ, પડશે કરવું સહન, આવશે લાભ પાસે તારી - બનશે...

આદત ખોટી તારી, કરશે જોર તો ભારી - બનશે...

ભાવ જાગે ઘણા, હશે સાચા કે ખોટા, તણાશે - બનશે...

છે દુઃખ ભી ખોટું, છે સુખ ભી ખોટું, તણાશે - બનશે...

બન્યો માનવ તું, બનશે માનવ તું, ભૂલશે મારગ તું - બનશે...

પ્રેમ ભૂખ્યું હૈયું તારું, બનશે ના ભરપૂર તું - બનશે...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rākha kābū tuṁ tārī bēparavāī para, jāśē ghērāī tuṁ lācārīthī

banaśē lācāra tuṁ, karāvaśē śuṁ nuṁ śuṁ, tārī pāsēthī

banyō ḍhīlō samaja, khēṁcāśē tuṁ tō ēnāthī - banaśē...

banaśē makkama, paḍaśē karavuṁ sahana, āvaśē lābha pāsē tārī - banaśē...

ādata khōṭī tārī, karaśē jōra tō bhārī - banaśē...

bhāva jāgē ghaṇā, haśē sācā kē khōṭā, taṇāśē - banaśē...

chē duḥkha bhī khōṭuṁ, chē sukha bhī khōṭuṁ, taṇāśē - banaśē...

banyō mānava tuṁ, banaśē mānava tuṁ, bhūlaśē māraga tuṁ - banaśē...

prēma bhūkhyuṁ haiyuṁ tāruṁ, banaśē nā bharapūra tuṁ - banaśē...
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1763 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...176217631764...Last