Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1765 | Date: 09-Mar-1989
થાકી કોઈ આવ્યું, ભાગી કોઈ આવ્યું, જીવનમાં હારી કોઈ આવ્યું
Thākī kōī āvyuṁ, bhāgī kōī āvyuṁ, jīvanamāṁ hārī kōī āvyuṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1765 | Date: 09-Mar-1989

થાકી કોઈ આવ્યું, ભાગી કોઈ આવ્યું, જીવનમાં હારી કોઈ આવ્યું

  Audio

thākī kōī āvyuṁ, bhāgī kōī āvyuṁ, jīvanamāṁ hārī kōī āvyuṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1989-03-09 1989-03-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13254 થાકી કોઈ આવ્યું, ભાગી કોઈ આવ્યું, જીવનમાં હારી કોઈ આવ્યું થાકી કોઈ આવ્યું, ભાગી કોઈ આવ્યું, જીવનમાં હારી કોઈ આવ્યું

ધરતીના ખોળે, વિના ભેદભાવે, સ્થાન તો સહુ કોઈ પામ્યું

કોઈ પાપના ભાર ભરી આવ્યું, કોઈ પુણ્ય પંથે ચાલી આવ્યું

કોઈ હસતું હસતું આવ્યું, કોઈ રડતું રડતું આવ્યું

કોઈ કર્મથી દાઝી આવ્યું, કોઈ કર્મોથી દઝાડતું આવ્યું

કોઈ રાજી થાતું આવ્યું, કોઈ ફરિયાદ કરતું આવ્યું

કોઈ અનેરો ખુદા બની આવ્યું, કોઈ સ્વામી બનતું આવ્યું

જગમાં જે જે જન્મી આવ્યું, સહુ તો ધરતી પર આવ્યું

કોઈ ફરિયાદ કરતું આવ્યું, કોઈ ગુણગાન ગાતું આવ્યું

અવિચળ ગુણો ધરતીના હૈયે ધર્યા, એ અવિચળ પદ પામ્યું
https://www.youtube.com/watch?v=ntfgwyqEAYM
View Original Increase Font Decrease Font


થાકી કોઈ આવ્યું, ભાગી કોઈ આવ્યું, જીવનમાં હારી કોઈ આવ્યું

ધરતીના ખોળે, વિના ભેદભાવે, સ્થાન તો સહુ કોઈ પામ્યું

કોઈ પાપના ભાર ભરી આવ્યું, કોઈ પુણ્ય પંથે ચાલી આવ્યું

કોઈ હસતું હસતું આવ્યું, કોઈ રડતું રડતું આવ્યું

કોઈ કર્મથી દાઝી આવ્યું, કોઈ કર્મોથી દઝાડતું આવ્યું

કોઈ રાજી થાતું આવ્યું, કોઈ ફરિયાદ કરતું આવ્યું

કોઈ અનેરો ખુદા બની આવ્યું, કોઈ સ્વામી બનતું આવ્યું

જગમાં જે જે જન્મી આવ્યું, સહુ તો ધરતી પર આવ્યું

કોઈ ફરિયાદ કરતું આવ્યું, કોઈ ગુણગાન ગાતું આવ્યું

અવિચળ ગુણો ધરતીના હૈયે ધર્યા, એ અવિચળ પદ પામ્યું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

thākī kōī āvyuṁ, bhāgī kōī āvyuṁ, jīvanamāṁ hārī kōī āvyuṁ

dharatīnā khōlē, vinā bhēdabhāvē, sthāna tō sahu kōī pāmyuṁ

kōī pāpanā bhāra bharī āvyuṁ, kōī puṇya paṁthē cālī āvyuṁ

kōī hasatuṁ hasatuṁ āvyuṁ, kōī raḍatuṁ raḍatuṁ āvyuṁ

kōī karmathī dājhī āvyuṁ, kōī karmōthī dajhāḍatuṁ āvyuṁ

kōī rājī thātuṁ āvyuṁ, kōī phariyāda karatuṁ āvyuṁ

kōī anērō khudā banī āvyuṁ, kōī svāmī banatuṁ āvyuṁ

jagamāṁ jē jē janmī āvyuṁ, sahu tō dharatī para āvyuṁ

kōī phariyāda karatuṁ āvyuṁ, kōī guṇagāna gātuṁ āvyuṁ

avicala guṇō dharatīnā haiyē dharyā, ē avicala pada pāmyuṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1765 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...176517661767...Last