BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1767 | Date: 10-Mar-1989
   Text Size Increase Font Decrease Font

મોત તો કાંઈ ના માંગે, મોત તો આવી ચડે

  No Audio

Maut Toh Koi Mange, Maut Toh Aavi Chade

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1989-03-10 1989-03-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13256 મોત તો કાંઈ ના માંગે, મોત તો આવી ચડે મોત તો કાંઈ ના માંગે, મોત તો આવી ચડે
પુણ્ય તો માગ્યું ના મળે, પુણ્ય તો મેળવવું પડે
જ્ઞાન તો હૈયામાં જાગે, એ તો મહેનતે પણ મેળવાયે
ભક્તિ તો મેળવાતી નથી, ભક્તિ તો હૈયે જાગે છે
શુદ્ધ ભાવ મસ્તક નમાવે, ગરજ સો વાર નમાવે છે
સંબંધ તો બંધાતા બંધાતા નથી, સંબંધ તો બંધાઈ જાય છે
ક્રોધ તો જગાવ્યો જાગે નહિ, સંજોગ જગાવી જાય છે
ભાવ તો જલદી જાગે નહિ, ભાવ સહજ પ્રગટી જાય છે
વૈર તો કેળવવું ના પડે, વેર તો કદી બંધાઈ જાય છે
પ્રેમ કર્યો કદી થાતો નથી, પ્રેમ તો સહજ પ્રગટી જાય છે
Gujarati Bhajan no. 1767 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
મોત તો કાંઈ ના માંગે, મોત તો આવી ચડે
પુણ્ય તો માગ્યું ના મળે, પુણ્ય તો મેળવવું પડે
જ્ઞાન તો હૈયામાં જાગે, એ તો મહેનતે પણ મેળવાયે
ભક્તિ તો મેળવાતી નથી, ભક્તિ તો હૈયે જાગે છે
શુદ્ધ ભાવ મસ્તક નમાવે, ગરજ સો વાર નમાવે છે
સંબંધ તો બંધાતા બંધાતા નથી, સંબંધ તો બંધાઈ જાય છે
ક્રોધ તો જગાવ્યો જાગે નહિ, સંજોગ જગાવી જાય છે
ભાવ તો જલદી જાગે નહિ, ભાવ સહજ પ્રગટી જાય છે
વૈર તો કેળવવું ના પડે, વેર તો કદી બંધાઈ જાય છે
પ્રેમ કર્યો કદી થાતો નથી, પ્રેમ તો સહજ પ્રગટી જાય છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
mōta tō kāṁī nā māṁgē, mōta tō āvī caḍē
puṇya tō māgyuṁ nā malē, puṇya tō mēlavavuṁ paḍē
jñāna tō haiyāmāṁ jāgē, ē tō mahēnatē paṇa mēlavāyē
bhakti tō mēlavātī nathī, bhakti tō haiyē jāgē chē
śuddha bhāva mastaka namāvē, garaja sō vāra namāvē chē
saṁbaṁdha tō baṁdhātā baṁdhātā nathī, saṁbaṁdha tō baṁdhāī jāya chē
krōdha tō jagāvyō jāgē nahi, saṁjōga jagāvī jāya chē
bhāva tō jaladī jāgē nahi, bhāva sahaja pragaṭī jāya chē
vaira tō kēlavavuṁ nā paḍē, vēra tō kadī baṁdhāī jāya chē
prēma karyō kadī thātō nathī, prēma tō sahaja pragaṭī jāya chē
First...17661767176817691770...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall