Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1767 | Date: 10-Mar-1989
મોત તો કાંઈ ના માગે, મોત તો આવી ચડે
Mōta tō kāṁī nā māgē, mōta tō āvī caḍē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1767 | Date: 10-Mar-1989

મોત તો કાંઈ ના માગે, મોત તો આવી ચડે

  No Audio

mōta tō kāṁī nā māgē, mōta tō āvī caḍē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1989-03-10 1989-03-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13256 મોત તો કાંઈ ના માગે, મોત તો આવી ચડે મોત તો કાંઈ ના માગે, મોત તો આવી ચડે

પુણ્ય તો માગ્યું ના મળે, પુણ્ય તો મેળવવું પડે

જ્ઞાન તો હૈયામાં જાગે, એ તો મહેનતે પણ મેળવાયે

ભક્તિ તો મેળવાતી નથી, ભક્તિ તો હૈયે જાગે છે

શુદ્ધ ભાવ મસ્તક નમાવે, ગરજ સો વાર નમાવે છે

સંબંધ તો બાંધતા બંધાતા નથી, સંબંધ તો બંધાઈ જાય છે

ક્રોધ તો જગાવ્યો જાગે નહિ, સંજોગ જગાવી જાય છે

ભાવ તો જલદી જાગે નહિ, ભાવ સહજ પ્રગટી જાય છે

વેર તો કેળવવું ના પડે, વેર તો કદી બંધાઈ જાય છે

પ્રેમ કર્યો કદી થાતો નથી, પ્રેમ તો સહજ પ્રગટી જાય છે
View Original Increase Font Decrease Font


મોત તો કાંઈ ના માગે, મોત તો આવી ચડે

પુણ્ય તો માગ્યું ના મળે, પુણ્ય તો મેળવવું પડે

જ્ઞાન તો હૈયામાં જાગે, એ તો મહેનતે પણ મેળવાયે

ભક્તિ તો મેળવાતી નથી, ભક્તિ તો હૈયે જાગે છે

શુદ્ધ ભાવ મસ્તક નમાવે, ગરજ સો વાર નમાવે છે

સંબંધ તો બાંધતા બંધાતા નથી, સંબંધ તો બંધાઈ જાય છે

ક્રોધ તો જગાવ્યો જાગે નહિ, સંજોગ જગાવી જાય છે

ભાવ તો જલદી જાગે નહિ, ભાવ સહજ પ્રગટી જાય છે

વેર તો કેળવવું ના પડે, વેર તો કદી બંધાઈ જાય છે

પ્રેમ કર્યો કદી થાતો નથી, પ્રેમ તો સહજ પ્રગટી જાય છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

mōta tō kāṁī nā māgē, mōta tō āvī caḍē

puṇya tō māgyuṁ nā malē, puṇya tō mēlavavuṁ paḍē

jñāna tō haiyāmāṁ jāgē, ē tō mahēnatē paṇa mēlavāyē

bhakti tō mēlavātī nathī, bhakti tō haiyē jāgē chē

śuddha bhāva mastaka namāvē, garaja sō vāra namāvē chē

saṁbaṁdha tō bāṁdhatā baṁdhātā nathī, saṁbaṁdha tō baṁdhāī jāya chē

krōdha tō jagāvyō jāgē nahi, saṁjōga jagāvī jāya chē

bhāva tō jaladī jāgē nahi, bhāva sahaja pragaṭī jāya chē

vēra tō kēlavavuṁ nā paḍē, vēra tō kadī baṁdhāī jāya chē

prēma karyō kadī thātō nathī, prēma tō sahaja pragaṭī jāya chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1767 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...176517661767...Last