Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1776 | Date: 17-Mar-1989
વધતો, વધતો તું વધશે આકાશે, આકાશ તોય તુજથી દૂર રહેશે
Vadhatō, vadhatō tuṁ vadhaśē ākāśē, ākāśa tōya tujathī dūra rahēśē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1776 | Date: 17-Mar-1989

વધતો, વધતો તું વધશે આકાશે, આકાશ તોય તુજથી દૂર રહેશે

  No Audio

vadhatō, vadhatō tuṁ vadhaśē ākāśē, ākāśa tōya tujathī dūra rahēśē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1989-03-17 1989-03-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13265 વધતો, વધતો તું વધશે આકાશે, આકાશ તોય તુજથી દૂર રહેશે વધતો, વધતો તું વધશે આકાશે, આકાશ તોય તુજથી દૂર રહેશે

ચાલતો, ચાલતો તું ચાલતો રહેશે, ક્ષિતિજ તોય તુજથી દૂર રહેશે

હાથ ફેલાવતો, તું ફેલાવતો જાશે, પ્રભુને હાથમાં ના જકડી શકશે

જ્ઞાન તો તું ભેગું કરતો રહેશે, જ્ઞાન તોય સદા અધૂરું રહેશે

ઊંડો ઊંડો અંતરમાં તું ઊતરશે, ઊંડાણ તો તું ના માપી શકશે

ગણી ગણી તું થાકી જાશે, તારા આકાશના ના ગણી શકશે

નજર, નજર તું ફેરવતો રહેશે, નજરબહાર તોય ઘણું રહેશે

શ્વાસ સદા તું ભરતો રહેશે, શ્વાસની જરૂર તોય પડશે

વીણી વીણી પથ્થર વીણશે, પથ્થર તોય મળતા રહેશે

સમુદ્રમાંથી ડોલ ભરતો રહેશે, સમુદ્ર તોય ના ખાલી થાશે

અનંત તો સદા અનંત રહેશે, અંત અનંતનો અનંત હશે
View Original Increase Font Decrease Font


વધતો, વધતો તું વધશે આકાશે, આકાશ તોય તુજથી દૂર રહેશે

ચાલતો, ચાલતો તું ચાલતો રહેશે, ક્ષિતિજ તોય તુજથી દૂર રહેશે

હાથ ફેલાવતો, તું ફેલાવતો જાશે, પ્રભુને હાથમાં ના જકડી શકશે

જ્ઞાન તો તું ભેગું કરતો રહેશે, જ્ઞાન તોય સદા અધૂરું રહેશે

ઊંડો ઊંડો અંતરમાં તું ઊતરશે, ઊંડાણ તો તું ના માપી શકશે

ગણી ગણી તું થાકી જાશે, તારા આકાશના ના ગણી શકશે

નજર, નજર તું ફેરવતો રહેશે, નજરબહાર તોય ઘણું રહેશે

શ્વાસ સદા તું ભરતો રહેશે, શ્વાસની જરૂર તોય પડશે

વીણી વીણી પથ્થર વીણશે, પથ્થર તોય મળતા રહેશે

સમુદ્રમાંથી ડોલ ભરતો રહેશે, સમુદ્ર તોય ના ખાલી થાશે

અનંત તો સદા અનંત રહેશે, અંત અનંતનો અનંત હશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

vadhatō, vadhatō tuṁ vadhaśē ākāśē, ākāśa tōya tujathī dūra rahēśē

cālatō, cālatō tuṁ cālatō rahēśē, kṣitija tōya tujathī dūra rahēśē

hātha phēlāvatō, tuṁ phēlāvatō jāśē, prabhunē hāthamāṁ nā jakaḍī śakaśē

jñāna tō tuṁ bhēguṁ karatō rahēśē, jñāna tōya sadā adhūruṁ rahēśē

ūṁḍō ūṁḍō aṁtaramāṁ tuṁ ūtaraśē, ūṁḍāṇa tō tuṁ nā māpī śakaśē

gaṇī gaṇī tuṁ thākī jāśē, tārā ākāśanā nā gaṇī śakaśē

najara, najara tuṁ phēravatō rahēśē, najarabahāra tōya ghaṇuṁ rahēśē

śvāsa sadā tuṁ bharatō rahēśē, śvāsanī jarūra tōya paḍaśē

vīṇī vīṇī paththara vīṇaśē, paththara tōya malatā rahēśē

samudramāṁthī ḍōla bharatō rahēśē, samudra tōya nā khālī thāśē

anaṁta tō sadā anaṁta rahēśē, aṁta anaṁtanō anaṁta haśē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1776 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...177417751776...Last