BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1776 | Date: 17-Mar-1989
   Text Size Increase Font Decrease Font

વધતો, વધતો તું વધશે આકાશે, આકાશ તોયે તુજથી દૂર રહેશે

  No Audio

Vadhto, Vadhto Tu Vadhshe Akashe, Akash Toye Tujthi Door Raheshe

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1989-03-17 1989-03-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13265 વધતો, વધતો તું વધશે આકાશે, આકાશ તોયે તુજથી દૂર રહેશે વધતો, વધતો તું વધશે આકાશે, આકાશ તોયે તુજથી દૂર રહેશે
ચાલતો, ચાલતો તું ચાલતો રહેશે, ક્ષિતિજ તોયે તુજથી દૂર રહેશે
હાથ ફેલાવતો, તું ફેલાવતો જાશે, પ્રભુને હાથમાં ના જકડી શકશે
જ્ઞાન તો તું ભેગું કરતો રહેશે, જ્ઞાન તોયે સદા અધૂરું રહેશે
ઊંડો ઊંડો અંતરમાં તું ઊતરશે, ઊંડાણ તો તું ના માપી શકશે
ગણી ગણી તું થાકી જાશે, તારા આકાશના ના ગણી શકશે
નજર, નજર તું ફેરવતો રહેશે, નજરબહાર તોયે ઘણું રહેશે
શ્વાસ સદા તું ભરતો રહેશે, શ્વાસની જરૂર તોયે પડશે
વીણી વીણી પથ્થર વીણશે, પથ્થર તોયે મળતા રહેશે
સમુદ્રમાંથી ડોલ ભરતો રહેશે, સમુદ્ર તોયે ના ખાલી થાશે
અનંત તો સદા અનંત રહેશે, અંત અનંતનો અનંત હશે
Gujarati Bhajan no. 1776 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
વધતો, વધતો તું વધશે આકાશે, આકાશ તોયે તુજથી દૂર રહેશે
ચાલતો, ચાલતો તું ચાલતો રહેશે, ક્ષિતિજ તોયે તુજથી દૂર રહેશે
હાથ ફેલાવતો, તું ફેલાવતો જાશે, પ્રભુને હાથમાં ના જકડી શકશે
જ્ઞાન તો તું ભેગું કરતો રહેશે, જ્ઞાન તોયે સદા અધૂરું રહેશે
ઊંડો ઊંડો અંતરમાં તું ઊતરશે, ઊંડાણ તો તું ના માપી શકશે
ગણી ગણી તું થાકી જાશે, તારા આકાશના ના ગણી શકશે
નજર, નજર તું ફેરવતો રહેશે, નજરબહાર તોયે ઘણું રહેશે
શ્વાસ સદા તું ભરતો રહેશે, શ્વાસની જરૂર તોયે પડશે
વીણી વીણી પથ્થર વીણશે, પથ્થર તોયે મળતા રહેશે
સમુદ્રમાંથી ડોલ ભરતો રહેશે, સમુદ્ર તોયે ના ખાલી થાશે
અનંત તો સદા અનંત રહેશે, અંત અનંતનો અનંત હશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
vadhatō, vadhatō tuṁ vadhaśē ākāśē, ākāśa tōyē tujathī dūra rahēśē
cālatō, cālatō tuṁ cālatō rahēśē, kṣitija tōyē tujathī dūra rahēśē
hātha phēlāvatō, tuṁ phēlāvatō jāśē, prabhunē hāthamāṁ nā jakaḍī śakaśē
jñāna tō tuṁ bhēguṁ karatō rahēśē, jñāna tōyē sadā adhūruṁ rahēśē
ūṁḍō ūṁḍō aṁtaramāṁ tuṁ ūtaraśē, ūṁḍāṇa tō tuṁ nā māpī śakaśē
gaṇī gaṇī tuṁ thākī jāśē, tārā ākāśanā nā gaṇī śakaśē
najara, najara tuṁ phēravatō rahēśē, najarabahāra tōyē ghaṇuṁ rahēśē
śvāsa sadā tuṁ bharatō rahēśē, śvāsanī jarūra tōyē paḍaśē
vīṇī vīṇī paththara vīṇaśē, paththara tōyē malatā rahēśē
samudramāṁthī ḍōla bharatō rahēśē, samudra tōyē nā khālī thāśē
anaṁta tō sadā anaṁta rahēśē, aṁta anaṁtanō anaṁta haśē
First...17761777177817791780...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall