Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1779 | Date: 18-Mar-1989
સામે ને સામે, તોય ના દેખાય, તું રે માડી છે એવી રે તું
Sāmē nē sāmē, tōya nā dēkhāya, tuṁ rē māḍī chē ēvī rē tuṁ

પ્રકૃતિ, લીલા (Nature, Gods play)

Hymn No. 1779 | Date: 18-Mar-1989

સામે ને સામે, તોય ના દેખાય, તું રે માડી છે એવી રે તું

  Audio

sāmē nē sāmē, tōya nā dēkhāya, tuṁ rē māḍī chē ēvī rē tuṁ

પ્રકૃતિ, લીલા (Nature, Gods play)

1989-03-18 1989-03-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13268 સામે ને સામે, તોય ના દેખાય, તું રે માડી છે એવી રે તું સામે ને સામે, તોય ના દેખાય, તું રે માડી છે એવી રે તું

પાસે ને પાસે, તોય ના પહોંચાય તારી પાસે રે માડી, છે એવી રે તું

કદી સમજાયે, કદી ના સમજાયે તું રે માડી, છે એવી રે તું

અણુ અણુમાં વ્યાપે, આકાશને સમાવે રે માડી, છે એવી રે તું

કીડીને કણ ને હાથીને દેતી મણ રે માડી, છે એવી રે તું

વર્તમાનમાં રહી, ભૂતકાળની સાક્ષી રહે રે માડી, છે એવી રે તું

નિર્બળમાં ભી વસે, સબળ સહુ તુજથી રે માડી, છે એવી રે તું

અંધકારે ભી વસે પ્રકાશ તુજ થકી રે માડી, છે એવી રે તું

નિરાકારે વ્યાપ્ત રહે, સાકારે પ્રગટે રે માડી, છે એવી રે તું

જગમાં સર્વમાં વ્યાપી, તું લીલા કરે રે માડી, છે એવી રે તું
https://www.youtube.com/watch?v=JKw5_Uj7V1A
View Original Increase Font Decrease Font


સામે ને સામે, તોય ના દેખાય, તું રે માડી છે એવી રે તું

પાસે ને પાસે, તોય ના પહોંચાય તારી પાસે રે માડી, છે એવી રે તું

કદી સમજાયે, કદી ના સમજાયે તું રે માડી, છે એવી રે તું

અણુ અણુમાં વ્યાપે, આકાશને સમાવે રે માડી, છે એવી રે તું

કીડીને કણ ને હાથીને દેતી મણ રે માડી, છે એવી રે તું

વર્તમાનમાં રહી, ભૂતકાળની સાક્ષી રહે રે માડી, છે એવી રે તું

નિર્બળમાં ભી વસે, સબળ સહુ તુજથી રે માડી, છે એવી રે તું

અંધકારે ભી વસે પ્રકાશ તુજ થકી રે માડી, છે એવી રે તું

નિરાકારે વ્યાપ્ત રહે, સાકારે પ્રગટે રે માડી, છે એવી રે તું

જગમાં સર્વમાં વ્યાપી, તું લીલા કરે રે માડી, છે એવી રે તું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

sāmē nē sāmē, tōya nā dēkhāya, tuṁ rē māḍī chē ēvī rē tuṁ

pāsē nē pāsē, tōya nā pahōṁcāya tārī pāsē rē māḍī, chē ēvī rē tuṁ

kadī samajāyē, kadī nā samajāyē tuṁ rē māḍī, chē ēvī rē tuṁ

aṇu aṇumāṁ vyāpē, ākāśanē samāvē rē māḍī, chē ēvī rē tuṁ

kīḍīnē kaṇa nē hāthīnē dētī maṇa rē māḍī, chē ēvī rē tuṁ

vartamānamāṁ rahī, bhūtakālanī sākṣī rahē rē māḍī, chē ēvī rē tuṁ

nirbalamāṁ bhī vasē, sabala sahu tujathī rē māḍī, chē ēvī rē tuṁ

aṁdhakārē bhī vasē prakāśa tuja thakī rē māḍī, chē ēvī rē tuṁ

nirākārē vyāpta rahē, sākārē pragaṭē rē māḍī, chē ēvī rē tuṁ

jagamāṁ sarvamāṁ vyāpī, tuṁ līlā karē rē māḍī, chē ēvī rē tuṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1779 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...177717781779...Last