Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1783 | Date: 21-Mar-1989
રૂડું હશે કે કૂડું હશે, આખર તન તો માટીમાં મળવાનું છે
Rūḍuṁ haśē kē kūḍuṁ haśē, ākhara tana tō māṭīmāṁ malavānuṁ chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1783 | Date: 21-Mar-1989

રૂડું હશે કે કૂડું હશે, આખર તન તો માટીમાં મળવાનું છે

  No Audio

rūḍuṁ haśē kē kūḍuṁ haśē, ākhara tana tō māṭīmāṁ malavānuṁ chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1989-03-21 1989-03-21 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13272 રૂડું હશે કે કૂડું હશે, આખર તન તો માટીમાં મળવાનું છે રૂડું હશે કે કૂડું હશે, આખર તન તો માટીમાં મળવાનું છે

આવ્યા છે જે-જે આ જગમાં, કાયા એની તો છૂટવાની છે

લાખ જતન કરી જાળવી કાયા, જગ છોડીને તો જવાનું છે

કર્યું હશે ભેગું, ભોગવ્યું ના ભોગવ્યું, ના સાથે લઈ જવાનું છે

બાંધી માયા ખૂબ તનની, તન તો વહાલું લાગ્યું છે

છોડતા આ જગ, ત્યારે તો આકરું લાગવાનું છે

આવ્યા-ગયાના હિસાબ, ના મળતાં, હિસાબ તારો શું થવાનો છે

જાજે જગમાં કંઈક એવું કરી, યાદ સદા એ રહેવાનું છે

અવતારી પણ ચાલી ગયા, કાર્ય તો સાધી ગયા છે

છે કાર્ય તારું ભક્તિ તણું, કાર્ય તારે એ તો સાધવાનું છે
View Original Increase Font Decrease Font


રૂડું હશે કે કૂડું હશે, આખર તન તો માટીમાં મળવાનું છે

આવ્યા છે જે-જે આ જગમાં, કાયા એની તો છૂટવાની છે

લાખ જતન કરી જાળવી કાયા, જગ છોડીને તો જવાનું છે

કર્યું હશે ભેગું, ભોગવ્યું ના ભોગવ્યું, ના સાથે લઈ જવાનું છે

બાંધી માયા ખૂબ તનની, તન તો વહાલું લાગ્યું છે

છોડતા આ જગ, ત્યારે તો આકરું લાગવાનું છે

આવ્યા-ગયાના હિસાબ, ના મળતાં, હિસાબ તારો શું થવાનો છે

જાજે જગમાં કંઈક એવું કરી, યાદ સદા એ રહેવાનું છે

અવતારી પણ ચાલી ગયા, કાર્ય તો સાધી ગયા છે

છે કાર્ય તારું ભક્તિ તણું, કાર્ય તારે એ તો સાધવાનું છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rūḍuṁ haśē kē kūḍuṁ haśē, ākhara tana tō māṭīmāṁ malavānuṁ chē

āvyā chē jē-jē ā jagamāṁ, kāyā ēnī tō chūṭavānī chē

lākha jatana karī jālavī kāyā, jaga chōḍīnē tō javānuṁ chē

karyuṁ haśē bhēguṁ, bhōgavyuṁ nā bhōgavyuṁ, nā sāthē laī javānuṁ chē

bāṁdhī māyā khūba tananī, tana tō vahāluṁ lāgyuṁ chē

chōḍatā ā jaga, tyārē tō ākaruṁ lāgavānuṁ chē

āvyā-gayānā hisāba, nā malatāṁ, hisāba tārō śuṁ thavānō chē

jājē jagamāṁ kaṁīka ēvuṁ karī, yāda sadā ē rahēvānuṁ chē

avatārī paṇa cālī gayā, kārya tō sādhī gayā chē

chē kārya tāruṁ bhakti taṇuṁ, kārya tārē ē tō sādhavānuṁ chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1783 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...178317841785...Last