Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1803 | Date: 03-Apr-1989
એક હાથ પ્રભુનો જગમાં તો લે છે બીજા હાથે પ્રભુ જગને દે છે
Ēka hātha prabhunō jagamāṁ tō lē chē bījā hāthē prabhu jaganē dē chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1803 | Date: 03-Apr-1989

એક હાથ પ્રભુનો જગમાં તો લે છે બીજા હાથે પ્રભુ જગને દે છે

  No Audio

ēka hātha prabhunō jagamāṁ tō lē chē bījā hāthē prabhu jaganē dē chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1989-04-03 1989-04-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13292 એક હાથ પ્રભુનો જગમાં તો લે છે બીજા હાથે પ્રભુ જગને દે છે એક હાથ પ્રભુનો જગમાં તો લે છે બીજા હાથે પ્રભુ જગને દે છે

કયા હાથે લેશે, ક્યારે કયા હાથે એ દેશે, ના એ સમજાશે

છે હાથ સહુ જગમાં તો પ્રભુના, જાગે જરૂરિયાત તો એને

એક હાથે જગમાં પ્રભુ તો લેશે, બીજા હાથે પ્રભુ જગને તો દેશે

એક હાથ તો લાગે જગને, સદા સુખ તો એ દે છે

બીજો હાથ તો લાગે જગને, દુઃખ સદા એ તો દે છે

એક હાથ તો પ્રભુનો, જગને જીવન તો દે છે

બીજો હાથ પ્રભુનો તો, મોત ભી નિર્માણ કરે છે

વ્યવહાર જગમાં સદા, આ તો ચાલ્યો આવ્યો છે

યુગો વીત્યા, યુગો વીતશે, રીત આ તો ચાલી આવશે

ભાવ હૈયાનો જ્યાં લે છે, ભક્તિ હૈયે એ તો ભરી દે છે

ફળ કર્મોનું જ્યાં એ તો દે છે, ફળ કર્મોનું ભી એ લે છે
Increase Font Decrease Font

એક હાથ પ્રભુનો જગમાં તો લે છે બીજા હાથે પ્રભુ જગને દે છે

કયા હાથે લેશે, ક્યારે કયા હાથે એ દેશે, ના એ સમજાશે

છે હાથ સહુ જગમાં તો પ્રભુના, જાગે જરૂરિયાત તો એને

એક હાથે જગમાં પ્રભુ તો લેશે, બીજા હાથે પ્રભુ જગને તો દેશે

એક હાથ તો લાગે જગને, સદા સુખ તો એ દે છે

બીજો હાથ તો લાગે જગને, દુઃખ સદા એ તો દે છે

એક હાથ તો પ્રભુનો, જગને જીવન તો દે છે

બીજો હાથ પ્રભુનો તો, મોત ભી નિર્માણ કરે છે

વ્યવહાર જગમાં સદા, આ તો ચાલ્યો આવ્યો છે

યુગો વીત્યા, યુગો વીતશે, રીત આ તો ચાલી આવશે

ભાવ હૈયાનો જ્યાં લે છે, ભક્તિ હૈયે એ તો ભરી દે છે

ફળ કર્મોનું જ્યાં એ તો દે છે, ફળ કર્મોનું ભી એ લે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
ēka hātha prabhunō jagamāṁ tō lē chē bījā hāthē prabhu jaganē dē chē

kayā hāthē lēśē, kyārē kayā hāthē ē dēśē, nā ē samajāśē

chē hātha sahu jagamāṁ tō prabhunā, jāgē jarūriyāta tō ēnē

ēka hāthē jagamāṁ prabhu tō lēśē, bījā hāthē prabhu jaganē tō dēśē

ēka hātha tō lāgē jaganē, sadā sukha tō ē dē chē

bījō hātha tō lāgē jaganē, duḥkha sadā ē tō dē chē

ēka hātha tō prabhunō, jaganē jīvana tō dē chē

bījō hātha prabhunō tō, mōta bhī nirmāṇa karē chē

vyavahāra jagamāṁ sadā, ā tō cālyō āvyō chē

yugō vītyā, yugō vītaśē, rīta ā tō cālī āvaśē

bhāva haiyānō jyāṁ lē chē, bhakti haiyē ē tō bharī dē chē

phala karmōnuṁ jyāṁ ē tō dē chē, phala karmōnuṁ bhī ē lē chē
Increase Font Decrease Font

English Explanation
In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

One hand of God takes from this world, and the other hand of His gives to the world.

From which hand He will take and from which hand He will give, that is not understood.

Every hand in the world is only God’s when the need arises.
With one hand, God will take and with the other hand, He will give.

To the world, it feels that one hand is always giving happiness.
And the other hand is always giving unhappiness.

One hand of the Divine gives life to the world. While the other hand gives death to the world.

This is how the world is operating ever since.
Eras have passed and eras will pass. This is how the world is always functioning.

When He receives your feeling of the heart, He fills up the devotion in your heart.

As He gives the fruit of the actions, He also takes the fruit of actions.

Kaka is explaining that God gives and also takes, as we humans understand things by their opposites. Without darkness, we cannot understand the light. Without hardship, we do not understand the state of ease. When God takes away, that also displays his love and blessings. The give and take principle states that the universe is in a perpetual state of circulation. The law of give and take operates on the principle that nothing in the universe is static. These are just two different expressions of the same flow of energy. God gives blessings in both giving and taking away because both are for the sake of our joy.
Gujarati Bhajan no. 1803 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...180118021803...Last