Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1805 | Date: 03-Apr-1989
રહેશે ડર મોતનો, હૈયે જેને, ના જીવન એ મહાણી શકે
Rahēśē ḍara mōtanō, haiyē jēnē, nā jīvana ē mahāṇī śakē

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

Hymn No. 1805 | Date: 03-Apr-1989

રહેશે ડર મોતનો, હૈયે જેને, ના જીવન એ મહાણી શકે

  No Audio

rahēśē ḍara mōtanō, haiyē jēnē, nā jīvana ē mahāṇī śakē

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

1989-04-03 1989-04-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13294 રહેશે ડર મોતનો, હૈયે જેને, ના જીવન એ મહાણી શકે રહેશે ડર મોતનો, હૈયે જેને, ના જીવન એ મહાણી શકે

ના હટશે ડર, મોતનો જો હૈયે, ઊણપ જીવનમાં તો લાગશે

હૈયે ડર ભરી જો ચાલશો, જીવનપથ તો અધૂરો રહેશે

હટશે ડર જો મોતનો, મોત ભી જીવનમાં વ્હાલું લાગશે

ડર રહેશે હૈયે જો મોતનો, કચાશ નિર્ણયમાં તો રહેશે

હટસે ડર જો મોતનો હૈયેથી, જીવન ભર્યું ભર્યું લાગશે

સમજાશે મોત છે દ્વાર જીવનનું, ડર ના એનો લાગશે

જાગશે ડર હૈયે જ્યાં મોતનો, પ્રગતિ એ રૂંધી નાંખશે
Increase Font Decrease Font

રહેશે ડર મોતનો, હૈયે જેને, ના જીવન એ મહાણી શકે

ના હટશે ડર, મોતનો જો હૈયે, ઊણપ જીવનમાં તો લાગશે

હૈયે ડર ભરી જો ચાલશો, જીવનપથ તો અધૂરો રહેશે

હટશે ડર જો મોતનો, મોત ભી જીવનમાં વ્હાલું લાગશે

ડર રહેશે હૈયે જો મોતનો, કચાશ નિર્ણયમાં તો રહેશે

હટસે ડર જો મોતનો હૈયેથી, જીવન ભર્યું ભર્યું લાગશે

સમજાશે મોત છે દ્વાર જીવનનું, ડર ના એનો લાગશે

જાગશે ડર હૈયે જ્યાં મોતનો, પ્રગતિ એ રૂંધી નાંખશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
rahēśē ḍara mōtanō, haiyē jēnē, nā jīvana ē mahāṇī śakē

nā haṭaśē ḍara, mōtanō jō haiyē, ūṇapa jīvanamāṁ tō lāgaśē

haiyē ḍara bharī jō cālaśō, jīvanapatha tō adhūrō rahēśē

haṭaśē ḍara jō mōtanō, mōta bhī jīvanamāṁ vhāluṁ lāgaśē

ḍara rahēśē haiyē jō mōtanō, kacāśa nirṇayamāṁ tō rahēśē

haṭasē ḍara jō mōtanō haiyēthī, jīvana bharyuṁ bharyuṁ lāgaśē

samajāśē mōta chē dvāra jīvananuṁ, ḍara nā ēnō lāgaśē

jāgaśē ḍara haiyē jyāṁ mōtanō, pragati ē rūṁdhī nāṁkhaśē
Increase Font Decrease Font

English Explanation
In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

Those who remain afraid of death will not be able to live a fulfilled life.

If the fear of death doesn’t go away, then there will be some deficiency in life.

If you walk with fear in the heart, then the path of life will remain incomplete.

If the fear of death disappears, then you will be able to embrace it with love.

If the fear remains in the heart, then incorrect decisions will be taken.

If the fear disappears, then life will feel like worth living.

Understand that death is the door to life, then the fear will disappear.

When the fear ignites in the heart, then the progress in life will be stunted.

Kaka explains that the fear of death should not remain in our heart, as it is the natural phenomenon to the bodily existence of a being. Death doesn’t mean the End. It is actually the door to the Beginning. If one keeps fear about dying all the time, then one cannot live a fulfilled life and will make wrong decisions and will progress restrictively. Kaka is urging us to be mindful and be awakened about death and not be fearful about it.
Gujarati Bhajan no. 1805 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...180418051806...Last