BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1809 | Date: 07-Apr-1989
   Text Size Increase Font Decrease Font

કરજે ના તુલના તું, તારી સાથે, મારી રે માડી

  No Audio

Karje Na Tulna Tu, Tari Sathe, Mari Re Madi

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)


1989-04-07 1989-04-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13298 કરજે ના તુલના તું, તારી સાથે, મારી રે માડી કરજે ના તુલના તું, તારી સાથે, મારી રે માડી
છું હું તો નિર્બળ માડી, છે તું તો શક્તિશાળી
તારા પુણ્યપ્રતાપે પ્રકાશે છે રે, આ ધરતી સારી
છે તું તો નિષ્પાપ માડી, છું હું તો પાપી ભારી
નિત્ય પરિવર્તન થાતા જગમાં, છે બધું પરિવર્તનકારી
છે તું તો શાશ્વત રે માડી, છું નાશવંત દેહધારી
ગુણે ગુણે નામ બદલતી, છે તું સર્વ ગુણકારી
છે તું તો ગુણનિધિ, છું હું તો દુર્ગુણધારી
છે તું તો તેજપૂંજ માડી, સદા પ્રકાશમાં ગતિ તારી
અંધકાર ના પહોંચે તારી પાસે, છે અંધકાર મુજમાં ભારી
છે સકળ જગમાં તું વસી, છે અણુ અણુમાં હસ્તી તારી
છું હું તો એક બાળ તારો, છે તું તો માત મારી
Gujarati Bhajan no. 1809 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
કરજે ના તુલના તું, તારી સાથે, મારી રે માડી
છું હું તો નિર્બળ માડી, છે તું તો શક્તિશાળી
તારા પુણ્યપ્રતાપે પ્રકાશે છે રે, આ ધરતી સારી
છે તું તો નિષ્પાપ માડી, છું હું તો પાપી ભારી
નિત્ય પરિવર્તન થાતા જગમાં, છે બધું પરિવર્તનકારી
છે તું તો શાશ્વત રે માડી, છું નાશવંત દેહધારી
ગુણે ગુણે નામ બદલતી, છે તું સર્વ ગુણકારી
છે તું તો ગુણનિધિ, છું હું તો દુર્ગુણધારી
છે તું તો તેજપૂંજ માડી, સદા પ્રકાશમાં ગતિ તારી
અંધકાર ના પહોંચે તારી પાસે, છે અંધકાર મુજમાં ભારી
છે સકળ જગમાં તું વસી, છે અણુ અણુમાં હસ્તી તારી
છું હું તો એક બાળ તારો, છે તું તો માત મારી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
karajē nā tulanā tuṁ, tārī sāthē, mārī rē māḍī
chuṁ huṁ tō nirbala māḍī, chē tuṁ tō śaktiśālī
tārā puṇyapratāpē prakāśē chē rē, ā dharatī sārī
chē tuṁ tō niṣpāpa māḍī, chuṁ huṁ tō pāpī bhārī
nitya parivartana thātā jagamāṁ, chē badhuṁ parivartanakārī
chē tuṁ tō śāśvata rē māḍī, chuṁ nāśavaṁta dēhadhārī
guṇē guṇē nāma badalatī, chē tuṁ sarva guṇakārī
chē tuṁ tō guṇanidhi, chuṁ huṁ tō durguṇadhārī
chē tuṁ tō tējapūṁja māḍī, sadā prakāśamāṁ gati tārī
aṁdhakāra nā pahōṁcē tārī pāsē, chē aṁdhakāra mujamāṁ bhārī
chē sakala jagamāṁ tuṁ vasī, chē aṇu aṇumāṁ hastī tārī
chuṁ huṁ tō ēka bāla tārō, chē tuṁ tō māta mārī

Explanation in English
In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is conversing with Divine Mother and saying…

Please do not make any comparison between You and me, O my Divine Mother.
I am so powerless and You are an epitome of strength and power.

Because of Your divine grace, this earth is glowing from everywhere.

You are so pure and sinless, while I am full of sins.

In this ever-changing world, You are the creator of the change.

You are eternal, O Divine Mother, while I am a mortal being.

With every virtue, You change your name, You are an epitome of virtues.
You are full of virtues, while I am full of vices.

You are the ultimate energy, You are the giver of energy and light.
The darkness doesn’t reach up to You, while there is only darkness filled within me.

You are Omnipresent in this world. You are present in every atom.

I am your child, you are my mother, O Divine Mother.

First...18061807180818091810...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall