Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1814 | Date: 18-Apr-1989
થાય સહન એટલું, તું સહીલે, બીજું બધું તું પ્રભુને સોંપી દે
Thāya sahana ēṭaluṁ, tuṁ sahīlē, bījuṁ badhuṁ tuṁ prabhunē sōṁpī dē

શરણાગતિ (Surrender)

Hymn No. 1814 | Date: 18-Apr-1989

થાય સહન એટલું, તું સહીલે, બીજું બધું તું પ્રભુને સોંપી દે

  No Audio

thāya sahana ēṭaluṁ, tuṁ sahīlē, bījuṁ badhuṁ tuṁ prabhunē sōṁpī dē

શરણાગતિ (Surrender)

1989-04-18 1989-04-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13303 થાય સહન એટલું, તું સહીલે, બીજું બધું તું પ્રભુને સોંપી દે થાય સહન એટલું, તું સહીલે, બીજું બધું તું પ્રભુને સોંપી દે

છે એક જ એ તો સાચો, એને તો તું તારો કરી લે

વિષ એણે તો પીધું, અમૃત જગને દીધું છે - છે...

નથી કોઈ મેલ હૈયામાં એનાં, હૈયું તારું ખોલી દે - છે...

ના કાંઈ એ તો લે, ભાવ વિના ના બીજું ખપે છે - છે...

છે બધી ખબર એને, બધું તું એને તો કહી દે - છે...

તું જાણે, બધું તું કરે છે, ઇચ્છા વિના એની, ના કાંઈ બને છે - છે...

યુગોથી ચલાવે સૃષ્ટિ, મૂકી વિશ્વાસ બધું એને સોંપી દે - છે...

જગનો ભાર સદા એ ધરે છે, ભાર તારો એને દઈ દે - છે...

ના રાખે કચાશ, એ તો કદી, રહે જે એના વિશ્વાસે - છે...
View Original Increase Font Decrease Font


થાય સહન એટલું, તું સહીલે, બીજું બધું તું પ્રભુને સોંપી દે

છે એક જ એ તો સાચો, એને તો તું તારો કરી લે

વિષ એણે તો પીધું, અમૃત જગને દીધું છે - છે...

નથી કોઈ મેલ હૈયામાં એનાં, હૈયું તારું ખોલી દે - છે...

ના કાંઈ એ તો લે, ભાવ વિના ના બીજું ખપે છે - છે...

છે બધી ખબર એને, બધું તું એને તો કહી દે - છે...

તું જાણે, બધું તું કરે છે, ઇચ્છા વિના એની, ના કાંઈ બને છે - છે...

યુગોથી ચલાવે સૃષ્ટિ, મૂકી વિશ્વાસ બધું એને સોંપી દે - છે...

જગનો ભાર સદા એ ધરે છે, ભાર તારો એને દઈ દે - છે...

ના રાખે કચાશ, એ તો કદી, રહે જે એના વિશ્વાસે - છે...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

thāya sahana ēṭaluṁ, tuṁ sahīlē, bījuṁ badhuṁ tuṁ prabhunē sōṁpī dē

chē ēka ja ē tō sācō, ēnē tō tuṁ tārō karī lē

viṣa ēṇē tō pīdhuṁ, amr̥ta jaganē dīdhuṁ chē - chē...

nathī kōī mēla haiyāmāṁ ēnāṁ, haiyuṁ tāruṁ khōlī dē - chē...

nā kāṁī ē tō lē, bhāva vinā nā bījuṁ khapē chē - chē...

chē badhī khabara ēnē, badhuṁ tuṁ ēnē tō kahī dē - chē...

tuṁ jāṇē, badhuṁ tuṁ karē chē, icchā vinā ēnī, nā kāṁī banē chē - chē...

yugōthī calāvē sr̥ṣṭi, mūkī viśvāsa badhuṁ ēnē sōṁpī dē - chē...

jaganō bhāra sadā ē dharē chē, bhāra tārō ēnē daī dē - chē...

nā rākhē kacāśa, ē tō kadī, rahē jē ēnā viśvāsē - chē...
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

Please endure whatever you can, the rest you leave to God.

He is the only true companion, please make Him yours.

He has swallowed the poison Himself and given the nectar to the world.

He has no malice in His heart, please open your heart to Him wholeheartedly.

He neither takes anything from you, nor does He ask for anything, other than your feelings.

He knows everything about you, please share everything with Him.

You know that you do everything possible, but without His blessings, nothing gets fulfilled.

He is running this universe since eras, please offer everything of yours (heart, mind, body soul) to Him with utmost faith.

He has always been bearing the weight of this world. You also unload your burden on Him.

He will do your work immaculately. You just keep your utmost faith in Him.

Kaka is reinforcing in this bhajan that Divine Power is the ultimate power in this world. He is the Creator, the Administrator and the Ruler of this world. He is the one with no malice and only love in his heart. He is the epitome of kindness and benevolence. When we surrender ourselves in totality to him then our life’s purpose is attained. Surrendering requires utmost faith, which is in our hands, the rest, we just need to leave in His hands.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1814 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...181318141815...Last