BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1816 | Date: 12-Apr-1989
   Text Size Increase Font Decrease Font

નથી કાંઈ હાથમાં, ન કોઈ સાથમાં પડશે જાવું, એકલાને એકલા

  No Audio

Nathi Kai Hathma, Na Koi Sathma Padshe Javu, Eklane Ekla

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1989-04-12 1989-04-12 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13305 નથી કાંઈ હાથમાં, ન કોઈ સાથમાં પડશે જાવું, એકલાને એકલા નથી કાંઈ હાથમાં, ન કોઈ સાથમાં પડશે જાવું, એકલાને એકલા
મુક્તિ આડે છે દ્વાર કર્મના, પડશે તારે ને તારે તો ખોલવા
મળશે મુસાફરીમાં ઘણા, રહેશે ના છેવટ સુધી તો બધા
રહેશે સમય સમય પર મળતા, રહેશે તો એ તો છૂટા
ના કાંઈ લાવ્યા, ના કાંઈ લઈ જવાના, હાથ ખાલી તો રહેવાના
કથની છે આ સહુની નથી બદલાઈ, છે બદલવું તો તારા હાથમાં
દ્વાર મુક્તિના તો તેં, અંતે માની લીધેલા તારાએ તો છે રોકવા
હટાવી દે હૈયેથી મારું તારું, દ્વાર હોય જો તારે તો ખોલવા
Gujarati Bhajan no. 1816 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
નથી કાંઈ હાથમાં, ન કોઈ સાથમાં પડશે જાવું, એકલાને એકલા
મુક્તિ આડે છે દ્વાર કર્મના, પડશે તારે ને તારે તો ખોલવા
મળશે મુસાફરીમાં ઘણા, રહેશે ના છેવટ સુધી તો બધા
રહેશે સમય સમય પર મળતા, રહેશે તો એ તો છૂટા
ના કાંઈ લાવ્યા, ના કાંઈ લઈ જવાના, હાથ ખાલી તો રહેવાના
કથની છે આ સહુની નથી બદલાઈ, છે બદલવું તો તારા હાથમાં
દ્વાર મુક્તિના તો તેં, અંતે માની લીધેલા તારાએ તો છે રોકવા
હટાવી દે હૈયેથી મારું તારું, દ્વાર હોય જો તારે તો ખોલવા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
nathī kāṁī hāthamāṁ, na kōī sāthamāṁ paḍaśē jāvuṁ, ēkalānē ēkalā
mukti āḍē chē dvāra karmanā, paḍaśē tārē nē tārē tō khōlavā
malaśē musāpharīmāṁ ghaṇā, rahēśē nā chēvaṭa sudhī tō badhā
rahēśē samaya samaya para malatā, rahēśē tō ē tō chūṭā
nā kāṁī lāvyā, nā kāṁī laī javānā, hātha khālī tō rahēvānā
kathanī chē ā sahunī nathī badalāī, chē badalavuṁ tō tārā hāthamāṁ
dvāra muktinā tō tēṁ, aṁtē mānī līdhēlā tārāē tō chē rōkavā
haṭāvī dē haiyēthī māruṁ tāruṁ, dvāra hōya jō tārē tō khōlavā

Explanation in English
In this Gujarati Bhajan, Pujya Kakaji is saying…

Nothing is in your hands and no one is forever together, one has to go alone and only alone.

The doors of your karmas (actions) are the obstacles for liberation. These doors, only you will have to open.

Many will be found during the journey of life. But, no one will be there in the end.

Time and time again, they will continue to meet and eventually, they will separate.

We have not brought anything and will not be able to take anything. We are going to remain empty-handed.

This story of everyone has never changed. But, changing yourself is only in your hands.

The doors to liberation, ultimately, you will have to open.

Remove all the attachments from the heart, if you want to open the doors to liberation.

First...18161817181818191820...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall