Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1816 | Date: 12-Apr-1989
નથી કાંઈ હાથમાં, ન કોઈ સાથમાં, પડશે જાવું એકલા ને એકલા
Nathī kāṁī hāthamāṁ, na kōī sāthamāṁ, paḍaśē jāvuṁ ēkalā nē ēkalā

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1816 | Date: 12-Apr-1989

નથી કાંઈ હાથમાં, ન કોઈ સાથમાં, પડશે જાવું એકલા ને એકલા

  No Audio

nathī kāṁī hāthamāṁ, na kōī sāthamāṁ, paḍaśē jāvuṁ ēkalā nē ēkalā

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1989-04-12 1989-04-12 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13305 નથી કાંઈ હાથમાં, ન કોઈ સાથમાં, પડશે જાવું એકલા ને એકલા નથી કાંઈ હાથમાં, ન કોઈ સાથમાં, પડશે જાવું એકલા ને એકલા

મુક્તિ આડે છે દ્વાર કર્મના, પડશે તારે ને તારે તો ખોલવા

મળશે મુસાફરીમાં ઘણા, રહેશે ના છેવટ સુધી તો બધા

રહેશે સમય સમય પર મળતા, રહેશે તો એ તો છૂટા

ના કાંઈ લાવ્યા, ના કાંઈ લઈ જવાના, હાથ ખાલી તો રહેવાના

કથની છે આ સહુની, નથી બદલાઈ, છે બદલવું તો તારા હાથમાં

દ્વાર મુક્તિના તો તેં, અંતે માની લીધેલા તારાએ તો છે રોકવા

હટાવી દે હૈયેથી મારું તારું, દ્વાર હોય જો તારે તો ખોલવા
View Original Increase Font Decrease Font


નથી કાંઈ હાથમાં, ન કોઈ સાથમાં, પડશે જાવું એકલા ને એકલા

મુક્તિ આડે છે દ્વાર કર્મના, પડશે તારે ને તારે તો ખોલવા

મળશે મુસાફરીમાં ઘણા, રહેશે ના છેવટ સુધી તો બધા

રહેશે સમય સમય પર મળતા, રહેશે તો એ તો છૂટા

ના કાંઈ લાવ્યા, ના કાંઈ લઈ જવાના, હાથ ખાલી તો રહેવાના

કથની છે આ સહુની, નથી બદલાઈ, છે બદલવું તો તારા હાથમાં

દ્વાર મુક્તિના તો તેં, અંતે માની લીધેલા તારાએ તો છે રોકવા

હટાવી દે હૈયેથી મારું તારું, દ્વાર હોય જો તારે તો ખોલવા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

nathī kāṁī hāthamāṁ, na kōī sāthamāṁ, paḍaśē jāvuṁ ēkalā nē ēkalā

mukti āḍē chē dvāra karmanā, paḍaśē tārē nē tārē tō khōlavā

malaśē musāpharīmāṁ ghaṇā, rahēśē nā chēvaṭa sudhī tō badhā

rahēśē samaya samaya para malatā, rahēśē tō ē tō chūṭā

nā kāṁī lāvyā, nā kāṁī laī javānā, hātha khālī tō rahēvānā

kathanī chē ā sahunī, nathī badalāī, chē badalavuṁ tō tārā hāthamāṁ

dvāra muktinā tō tēṁ, aṁtē mānī līdhēlā tārāē tō chē rōkavā

haṭāvī dē haiyēthī māruṁ tāruṁ, dvāra hōya jō tārē tō khōlavā
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan, Pujya Kakaji is saying…

Nothing is in your hands and no one is forever together, one has to go alone and only alone.

The doors of your karmas (actions) are the obstacles for liberation. These doors, only you will have to open.

Many will be found during the journey of life. But, no one will be there in the end.

Time and time again, they will continue to meet and eventually, they will separate.

We have not brought anything and will not be able to take anything. We are going to remain empty-handed.

This story of everyone has never changed. But, changing yourself is only in your hands.

The doors to liberation, ultimately, you will have to open.

Remove all the attachments from the heart, if you want to open the doors to liberation.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1816 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...181618171818...Last