Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1817 | Date: 13-Apr-1989
બે તેજ તલવારો અથડાશે, તણખા ત્યાં તો ઝરી જશે
Bē tēja talavārō athaḍāśē, taṇakhā tyāṁ tō jharī jaśē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1817 | Date: 13-Apr-1989

બે તેજ તલવારો અથડાશે, તણખા ત્યાં તો ઝરી જશે

  No Audio

bē tēja talavārō athaḍāśē, taṇakhā tyāṁ tō jharī jaśē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1989-04-13 1989-04-13 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13306 બે તેજ તલવારો અથડાશે, તણખા ત્યાં તો ઝરી જશે બે તેજ તલવારો અથડાશે, તણખા ત્યાં તો ઝરી જશે

છૂટશે તીર નજરના જ્યાં સામસામે, કોઈ તો ઘાયલ થઈ જશે

ઊઠે ભભૂકી હૈયે ક્રોધની જ્વાળા, બાળી અન્યને, ખુદને બાળી જાશે

પ્રગટે જ્યાં જ્ઞાન જ્યોત જ્યાં હૈયે, દઈ પ્રકાશ ખુદને, અન્યને પ્રકાશ દઈ જાશે

વહેશે જ્યાં હૈયે ભક્તિની ધારા, કરી ખુદને પાવન, અન્યને પાવન કરી જાશે

દૃષ્ટિમાં પ્રભુ જ્યાં વસી જશે, અણુ અણુમાં દર્શન પ્રભુના થશે

પ્રગટે દીપ શ્રદ્ધાનો જ્યાં હૈયે, દઈ પ્રકાશ, અંધકાર દૂર કરી જશે

દ્વાર દયાના, તારા હૈયામાં જ્યાં ખૂલશે, તારા દ્વારે પ્રભુ આવી જશે

ભારની ભીંશ જ્યાં હૈયે વધશે, દિશા ના એને તો સૂઝશે

મન મોકળું જ્યાં તું કરશે, ચિત્ત પ્રભુમાં તું જોડી શકશે
View Original Increase Font Decrease Font


બે તેજ તલવારો અથડાશે, તણખા ત્યાં તો ઝરી જશે

છૂટશે તીર નજરના જ્યાં સામસામે, કોઈ તો ઘાયલ થઈ જશે

ઊઠે ભભૂકી હૈયે ક્રોધની જ્વાળા, બાળી અન્યને, ખુદને બાળી જાશે

પ્રગટે જ્યાં જ્ઞાન જ્યોત જ્યાં હૈયે, દઈ પ્રકાશ ખુદને, અન્યને પ્રકાશ દઈ જાશે

વહેશે જ્યાં હૈયે ભક્તિની ધારા, કરી ખુદને પાવન, અન્યને પાવન કરી જાશે

દૃષ્ટિમાં પ્રભુ જ્યાં વસી જશે, અણુ અણુમાં દર્શન પ્રભુના થશે

પ્રગટે દીપ શ્રદ્ધાનો જ્યાં હૈયે, દઈ પ્રકાશ, અંધકાર દૂર કરી જશે

દ્વાર દયાના, તારા હૈયામાં જ્યાં ખૂલશે, તારા દ્વારે પ્રભુ આવી જશે

ભારની ભીંશ જ્યાં હૈયે વધશે, દિશા ના એને તો સૂઝશે

મન મોકળું જ્યાં તું કરશે, ચિત્ત પ્રભુમાં તું જોડી શકશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

bē tēja talavārō athaḍāśē, taṇakhā tyāṁ tō jharī jaśē

chūṭaśē tīra najaranā jyāṁ sāmasāmē, kōī tō ghāyala thaī jaśē

ūṭhē bhabhūkī haiyē krōdhanī jvālā, bālī anyanē, khudanē bālī jāśē

pragaṭē jyāṁ jñāna jyōta jyāṁ haiyē, daī prakāśa khudanē, anyanē prakāśa daī jāśē

vahēśē jyāṁ haiyē bhaktinī dhārā, karī khudanē pāvana, anyanē pāvana karī jāśē

dr̥ṣṭimāṁ prabhu jyāṁ vasī jaśē, aṇu aṇumāṁ darśana prabhunā thaśē

pragaṭē dīpa śraddhānō jyāṁ haiyē, daī prakāśa, aṁdhakāra dūra karī jaśē

dvāra dayānā, tārā haiyāmāṁ jyāṁ khūlaśē, tārā dvārē prabhu āvī jaśē

bhāranī bhīṁśa jyāṁ haiyē vadhaśē, diśā nā ēnē tō sūjhaśē

mana mōkaluṁ jyāṁ tuṁ karaśē, citta prabhumāṁ tuṁ jōḍī śakaśē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

When two sharp swords collide, there will be sparks.

When two sets of angry eyes see each other, then one will be wounded.

When the fire of anger rises in the heart, then that fire will burn someone and self too.

When the flame of knowledge sparks in the heart, then that flame will give light to oneself and also to others.

When the devotion will flow in the heart, then one will become holy and will make others holy too.

When God will become the focus of the vision, then He will reside in every cell.

When the candle of faith burns in the heart, then the darkness will fade away.

When the doors of compassion will be open in the heart, then God will reside in the heart.

When the frustration will rise in the heart due to tension, then the direction will be lost.

When the heart and mind will become light and at ease, then they will connect with the Divine at once.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1817 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...181618171818...Last