Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1820 | Date: 19-Apr-1989
છે તું તો મારી મંઝિલ માડી, છે તું તો મારો વિસામો
Chē tuṁ tō mārī maṁjhila māḍī, chē tuṁ tō mārō visāmō

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 1820 | Date: 19-Apr-1989

છે તું તો મારી મંઝિલ માડી, છે તું તો મારો વિસામો

  No Audio

chē tuṁ tō mārī maṁjhila māḍī, chē tuṁ tō mārō visāmō

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1989-04-19 1989-04-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13309 છે તું તો મારી મંઝિલ માડી, છે તું તો મારો વિસામો છે તું તો મારી મંઝિલ માડી, છે તું તો મારો વિસામો

રહ્યો છું ભવરણે ભટકતો માડી, હવે તો હાથ મારો ઝાલો

સંસાર તાપ તો ખૂબ ઝીલ્યા, હવે શીતળ છાંયડો આપો

રાત દિન રહ્યો છું ચાલતો, નથી આવ્યો મંઝિલનો આરો

કદી ઉત્સાહે, કદી લથડતો, રહ્યો છું હું તો ચાલતો

ભરી અતૂટ આશાઓ હૈયે, રહ્યો છું તુજ પ્રતિ ચાલતો

પહોંચવા મારી મંઝિલે માડી, રહ્યો છું સાથ તારો માંગતો

લાગ્યો છે મારગે થાક ઘણો, થાક મારો હવે તો ઉતારો

કાં તમે, હવે સામે આવો, કાં મને મંઝિલે પહોંચાડો
View Original Increase Font Decrease Font


છે તું તો મારી મંઝિલ માડી, છે તું તો મારો વિસામો

રહ્યો છું ભવરણે ભટકતો માડી, હવે તો હાથ મારો ઝાલો

સંસાર તાપ તો ખૂબ ઝીલ્યા, હવે શીતળ છાંયડો આપો

રાત દિન રહ્યો છું ચાલતો, નથી આવ્યો મંઝિલનો આરો

કદી ઉત્સાહે, કદી લથડતો, રહ્યો છું હું તો ચાલતો

ભરી અતૂટ આશાઓ હૈયે, રહ્યો છું તુજ પ્રતિ ચાલતો

પહોંચવા મારી મંઝિલે માડી, રહ્યો છું સાથ તારો માંગતો

લાગ્યો છે મારગે થાક ઘણો, થાક મારો હવે તો ઉતારો

કાં તમે, હવે સામે આવો, કાં મને મંઝિલે પહોંચાડો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē tuṁ tō mārī maṁjhila māḍī, chē tuṁ tō mārō visāmō

rahyō chuṁ bhavaraṇē bhaṭakatō māḍī, havē tō hātha mārō jhālō

saṁsāra tāpa tō khūba jhīlyā, havē śītala chāṁyaḍō āpō

rāta dina rahyō chuṁ cālatō, nathī āvyō maṁjhilanō ārō

kadī utsāhē, kadī lathaḍatō, rahyō chuṁ huṁ tō cālatō

bharī atūṭa āśāō haiyē, rahyō chuṁ tuja prati cālatō

pahōṁcavā mārī maṁjhilē māḍī, rahyō chuṁ sātha tārō māṁgatō

lāgyō chē māragē thāka ghaṇō, thāka mārō havē tō utārō

kāṁ tamē, havē sāmē āvō, kāṁ manē maṁjhilē pahōṁcāḍō
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati prayer bhajan, Pujya Kakaji is praying…

You are my destination, O Divine Mother, You are my resting point.

I have been wandering around, birth after birth, at least now, please hold my hand.

I have suffered the heat of this world, at least now, let me stay in Your cool shade.

I have been walking day and night, then also, I have not reached up to my destination.

Sometimes eagerly, and sometimes not so eagerly, I have been walking.

With unbreakable hope in my heart, I have been walking towards You.

To reach my destination, O Divine Mother, I am asking for your support.

Now I am feeling the tiredness, please help me to remove my tiredness.

Now either You come in front of me or You make me reach to my destination.

Kaka’s inpatient longing for Divine Mother is depicted in each and every line of this bhajan. This is the bhajan of yearning, bhajan of resignation and waiting.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1820 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...181918201821...Last