Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1823 | Date: 19-Apr-1989
પ્રકાશ સામે પગલાં ભરતાં, પડછાયો ખુદનો ખુદને ના દેખાય
Prakāśa sāmē pagalāṁ bharatāṁ, paḍachāyō khudanō khudanē nā dēkhāya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1823 | Date: 19-Apr-1989

પ્રકાશ સામે પગલાં ભરતાં, પડછાયો ખુદનો ખુદને ના દેખાય

  No Audio

prakāśa sāmē pagalāṁ bharatāṁ, paḍachāyō khudanō khudanē nā dēkhāya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1989-04-19 1989-04-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13312 પ્રકાશ સામે પગલાં ભરતાં, પડછાયો ખુદનો ખુદને ના દેખાય પ્રકાશ સામે પગલાં ભરતાં, પડછાયો ખુદનો ખુદને ના દેખાય

પ્રકાશથી દૂર જાતા, પડછાયો ખુદનો, ખુદની આગળ ધસતો જાય

સમુદ્રમાં વહેતી લહેરોમાં, ચંદ્ર તો નોખનોખો તો દેખાય

થાતા શાંત એ લહેરીઓ, સાચું દર્શન ચંદ્રનું તો થાય

ઉઠતા ઉપર, પડતાં દૃષ્ટિ નીચે, સહુ તો ત્યાં નાના દેખાય

સમાન ભૂમિકા પર જોતાં, માપ યથાર્થ તો કરી શકાય

અનંત જગમાં છે હદ તો સહુની, હદમાં તો સહુ થાતું જાય

હદની પાસે જ્યાં પહોંચે, પરિવર્તન ત્યાં તો શરૂ થાય

ગતિમય છે જગ આ તો, અનંતમાં તો ગતિ થંભી જાય

સહુનું ઉદ્દભવસ્થાન છે પ્રભુ, અંતે પ્રભુમાં સહુ સમાય
View Original Increase Font Decrease Font


પ્રકાશ સામે પગલાં ભરતાં, પડછાયો ખુદનો ખુદને ના દેખાય

પ્રકાશથી દૂર જાતા, પડછાયો ખુદનો, ખુદની આગળ ધસતો જાય

સમુદ્રમાં વહેતી લહેરોમાં, ચંદ્ર તો નોખનોખો તો દેખાય

થાતા શાંત એ લહેરીઓ, સાચું દર્શન ચંદ્રનું તો થાય

ઉઠતા ઉપર, પડતાં દૃષ્ટિ નીચે, સહુ તો ત્યાં નાના દેખાય

સમાન ભૂમિકા પર જોતાં, માપ યથાર્થ તો કરી શકાય

અનંત જગમાં છે હદ તો સહુની, હદમાં તો સહુ થાતું જાય

હદની પાસે જ્યાં પહોંચે, પરિવર્તન ત્યાં તો શરૂ થાય

ગતિમય છે જગ આ તો, અનંતમાં તો ગતિ થંભી જાય

સહુનું ઉદ્દભવસ્થાન છે પ્રભુ, અંતે પ્રભુમાં સહુ સમાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

prakāśa sāmē pagalāṁ bharatāṁ, paḍachāyō khudanō khudanē nā dēkhāya

prakāśathī dūra jātā, paḍachāyō khudanō, khudanī āgala dhasatō jāya

samudramāṁ vahētī lahērōmāṁ, caṁdra tō nōkhanōkhō tō dēkhāya

thātā śāṁta ē lahērīō, sācuṁ darśana caṁdranuṁ tō thāya

uṭhatā upara, paḍatāṁ dr̥ṣṭi nīcē, sahu tō tyāṁ nānā dēkhāya

samāna bhūmikā para jōtāṁ, māpa yathārtha tō karī śakāya

anaṁta jagamāṁ chē hada tō sahunī, hadamāṁ tō sahu thātuṁ jāya

hadanī pāsē jyāṁ pahōṁcē, parivartana tyāṁ tō śarū thāya

gatimaya chē jaga ā tō, anaṁtamāṁ tō gati thaṁbhī jāya

sahunuṁ uddabhavasthāna chē prabhu, aṁtē prabhumāṁ sahu samāya
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

Walking towards the light, you do not see your own shadow.

Going away from the light, your own shadow can be seen in front of you.

In bouncy waves, the moon is seen differently, while in the calm sea, the actual vision of moon is seen.

Flying high above and looking down, everything looks small.

When everything is seen on the same level, then the actual size is seen.

In this infinite cosmos, there are limitations for everyone and life happens within those limitations.

When one reaches to the final limit, then the transformation takes place.

This world is always in motion, while the cosmos is motionless.

The origin of every soul is the Supreme Soul. In the end, every soul merges with the Supreme Soul.

Kaka is explaining that when you walk in glory, you do not see yourself in true character. Once you get away from the limelight and glory and come down to earth, then you experience the real life of limitations. Upon this realization, the true transformation takes place. The purpose of every soul is to merge with the Supreme Soul, and efforts should me made towards this goal rather than worldly pleasures. For this goal, calmness and stillness is required and not the wandering for worldly elevations and achievements.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1823 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...182218231824...Last