Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1825 | Date: 21-Apr-1989
અંતર આવેશો રહે સદા વહેતા રે
Aṁtara āvēśō rahē sadā vahētā rē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 1825 | Date: 21-Apr-1989

અંતર આવેશો રહે સદા વહેતા રે

  No Audio

aṁtara āvēśō rahē sadā vahētā rē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1989-04-21 1989-04-21 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13314 અંતર આવેશો રહે સદા વહેતા રે અંતર આવેશો રહે સદા વહેતા રે

   પ્રવાહ એના તો રહે સદા ધસમસતા રે

રહેવા સ્થિર તો એમાં સદાયે રે

   બની મક્કમ, તું મક્કમતા ધરજે રે

કાં તું પ્રવાહમાં તરતા શીખજે રે

   કાં તું પ્રવાહ રોકવા પ્રબળ બનજે રે

ના રહી શક્યા તો જે સ્થિર એમાં રે

   તણાઈ ક્યાં ના ક્યાં એ પહોંચ્યા રે

પ્રવાહ તો છે એના એવાં મજબૂત રે

   સ્થિર રહેવું મુશ્કેલ બને રે

સાચું તપ છે, રહેવું સ્થિર એમાં રે

   રહ્યા સ્થિર એમાં, એ પામી ગયા રે

પ્રવાહ ક્યારે કેવા વહેશે, ના સમજાશે રે

   હર પ્રવાહમાં તરવા તૈયાર રહેજે રે
View Original Increase Font Decrease Font


અંતર આવેશો રહે સદા વહેતા રે

   પ્રવાહ એના તો રહે સદા ધસમસતા રે

રહેવા સ્થિર તો એમાં સદાયે રે

   બની મક્કમ, તું મક્કમતા ધરજે રે

કાં તું પ્રવાહમાં તરતા શીખજે રે

   કાં તું પ્રવાહ રોકવા પ્રબળ બનજે રે

ના રહી શક્યા તો જે સ્થિર એમાં રે

   તણાઈ ક્યાં ના ક્યાં એ પહોંચ્યા રે

પ્રવાહ તો છે એના એવાં મજબૂત રે

   સ્થિર રહેવું મુશ્કેલ બને રે

સાચું તપ છે, રહેવું સ્થિર એમાં રે

   રહ્યા સ્થિર એમાં, એ પામી ગયા રે

પ્રવાહ ક્યારે કેવા વહેશે, ના સમજાશે રે

   હર પ્રવાહમાં તરવા તૈયાર રહેજે રે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

aṁtara āvēśō rahē sadā vahētā rē

   pravāha ēnā tō rahē sadā dhasamasatā rē

rahēvā sthira tō ēmāṁ sadāyē rē

   banī makkama, tuṁ makkamatā dharajē rē

kāṁ tuṁ pravāhamāṁ taratā śīkhajē rē

   kāṁ tuṁ pravāha rōkavā prabala banajē rē

nā rahī śakyā tō jē sthira ēmāṁ rē

   taṇāī kyāṁ nā kyāṁ ē pahōṁcyā rē

pravāha tō chē ēnā ēvāṁ majabūta rē

   sthira rahēvuṁ muśkēla banē rē

sācuṁ tapa chē, rahēvuṁ sthira ēmāṁ rē

   rahyā sthira ēmāṁ, ē pāmī gayā rē

pravāha kyārē kēvā vahēśē, nā samajāśē rē

   hara pravāhamāṁ taravā taiyāra rahējē rē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

Emotions are always flowing within. The flow of emotion is always gushing.

To stay steady in this current of emotions, you must become assertive and stay strong.

Either you learn to swim in those currents or you become strong enough to withstand these currents of emotions.

Those who cannot remain calm and steady in these currents, they will be dragged in them.

The currents of emotions are so powerful that it is really difficult to remain steady.

The real penance is to remain steady through the currents of emotions.

Those who manage to remain steady, will finally evolve.

These emotions will flow where and when, that is not understood.

But, always be prepared to swim in any kind of current.

Kaka explains that a human is an ocean of emotions. These emotions are always making one dance to their tunes. To override these currents of emotions is the single most difficult task on spiritual endeavour. When one manages to control emotions rather than emotions controlling him, then one takes a step closer to divine consciousness. When one remains calm through the roller coaster of emotions like anger, jealousy, sorrow and also happiness, then that is the true form of penance and spirituality.

Being balanced and nonreactive to situations is the first sign of spiritual upliftment.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1825 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...182518261827...Last