Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1827 | Date: 22-Apr-1989
પ્રભુ કર્મો કેરી એક જ લાકડીયે, જગમાં સહુને હાંકે રે
Prabhu karmō kērī ēka ja lākaḍīyē, jagamāṁ sahunē hāṁkē rē

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)

Hymn No. 1827 | Date: 22-Apr-1989

પ્રભુ કર્મો કેરી એક જ લાકડીયે, જગમાં સહુને હાંકે રે

  No Audio

prabhu karmō kērī ēka ja lākaḍīyē, jagamāṁ sahunē hāṁkē rē

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)

1989-04-22 1989-04-22 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13316 પ્રભુ કર્મો કેરી એક જ લાકડીયે, જગમાં સહુને હાંકે રે પ્રભુ કર્મો કેરી એક જ લાકડીયે, જગમાં સહુને હાંકે રે

સારા ખોટા કર્મોનો હિસાબ, ચૂક્તે એ કરાવશે રે

હરેક શ્વાસ ને કર્મોના, લેખા સદાયે ત્યાં તો લેવાશે રે

સેવા, ભક્તિ, જ્ઞાન કેરાં કર્મો, પાસુ તો પલટાવશે રે

જાણે અજાણ્યે પણ કર્મો, જગમાં તો થાતાં રહેશે રે

સ્પૃહા વિનાના કર્મો તો, પ્રભુ પોતાની પાસે રાખશે રે

પુણ્ય કેરા કર્મો તો, જીતમાં પાસા પલટી નાખશે રે

કર્મોની ગણતરી ના કરતા, ગણતરી નવ થાશે રે
View Original Increase Font Decrease Font


પ્રભુ કર્મો કેરી એક જ લાકડીયે, જગમાં સહુને હાંકે રે

સારા ખોટા કર્મોનો હિસાબ, ચૂક્તે એ કરાવશે રે

હરેક શ્વાસ ને કર્મોના, લેખા સદાયે ત્યાં તો લેવાશે રે

સેવા, ભક્તિ, જ્ઞાન કેરાં કર્મો, પાસુ તો પલટાવશે રે

જાણે અજાણ્યે પણ કર્મો, જગમાં તો થાતાં રહેશે રે

સ્પૃહા વિનાના કર્મો તો, પ્રભુ પોતાની પાસે રાખશે રે

પુણ્ય કેરા કર્મો તો, જીતમાં પાસા પલટી નાખશે રે

કર્મોની ગણતરી ના કરતા, ગણતરી નવ થાશે રે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

prabhu karmō kērī ēka ja lākaḍīyē, jagamāṁ sahunē hāṁkē rē

sārā khōṭā karmōnō hisāba, cūktē ē karāvaśē rē

harēka śvāsa nē karmōnā, lēkhā sadāyē tyāṁ tō lēvāśē rē

sēvā, bhakti, jñāna kērāṁ karmō, pāsu tō palaṭāvaśē rē

jāṇē ajāṇyē paṇa karmō, jagamāṁ tō thātāṁ rahēśē rē

spr̥hā vinānā karmō tō, prabhu pōtānī pāsē rākhaśē rē

puṇya kērā karmō tō, jītamāṁ pāsā palaṭī nākhaśē rē

karmōnī gaṇatarī nā karatā, gaṇatarī nava thāśē rē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

Karmas (actions) is the only yardstick on which God runs this whole world.

He will always make one settle the accounts of their rights and wrongs.

He will always make one pay for their actions during their life.

Actions of service, devotion and knowledge will change the fate of their karmas (previous actions).

Knowingly or unknowingly, the karmas are always being performed.

Actions that are without any desire, become actions of God.

Virtuous and noble actions will change the fate of life.

Do not ever do the count of actions, they are not countable.

Kaka is explaining that God runs this world, but He operates on the yardstick of only our own karmas.

Our previous actions decide the fate of our current life. We can reduce the burden of previous karmas by virtuous actions filled with devotion, service and knowledge. And if the actions are done without any desire, then it becomes the action of God and do not get attached to you. Kaka is urging us to live a life of virtues, nobility and selflessness.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1827 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...182518261827...Last