Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1829 | Date: 27-Apr-1989
મોત સહુના માથે ફરતું રહે, રહે ગાજતું એ દિનરાત
Mōta sahunā māthē pharatuṁ rahē, rahē gājatuṁ ē dinarāta

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 1829 | Date: 27-Apr-1989

મોત સહુના માથે ફરતું રહે, રહે ગાજતું એ દિનરાત

  No Audio

mōta sahunā māthē pharatuṁ rahē, rahē gājatuṁ ē dinarāta

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1989-04-27 1989-04-27 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13318 મોત સહુના માથે ફરતું રહે, રહે ગાજતું એ દિનરાત મોત સહુના માથે ફરતું રહે, રહે ગાજતું એ દિનરાત

ક્યારે કોની ઉપર પડશે તૂટી, ના એ તો કહેવાય

વ્હેલા યા મોડા, મળશે એના ઝપાટા, સહુને જગમાંય

બચી ના શક્યું એમાંથી કોઈ, કર્યા ભલે કોટિ ઉપાય

સમજુઓ એ સમજી લઈ, રહ્યા જીવનમાં તૈયાર

પળ ના એમણે વેડફી, પળ પણ મોંઘી ગણાય

ના રાહ જોઈ એણે કદી, ના ચૂક્યું સમય જરાય

ના જોશે રાહ એ તો તારી, સમજી લેજે આ મનમાંય

રાય કે રંકના ના રાખ્યા ભેદ, એણે તો જરાય

સહુને સમય પર ભેટયું, ચૂક્યું ના એ તો જરાય
View Original Increase Font Decrease Font


મોત સહુના માથે ફરતું રહે, રહે ગાજતું એ દિનરાત

ક્યારે કોની ઉપર પડશે તૂટી, ના એ તો કહેવાય

વ્હેલા યા મોડા, મળશે એના ઝપાટા, સહુને જગમાંય

બચી ના શક્યું એમાંથી કોઈ, કર્યા ભલે કોટિ ઉપાય

સમજુઓ એ સમજી લઈ, રહ્યા જીવનમાં તૈયાર

પળ ના એમણે વેડફી, પળ પણ મોંઘી ગણાય

ના રાહ જોઈ એણે કદી, ના ચૂક્યું સમય જરાય

ના જોશે રાહ એ તો તારી, સમજી લેજે આ મનમાંય

રાય કે રંકના ના રાખ્યા ભેદ, એણે તો જરાય

સહુને સમય પર ભેટયું, ચૂક્યું ના એ તો જરાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

mōta sahunā māthē pharatuṁ rahē, rahē gājatuṁ ē dinarāta

kyārē kōnī upara paḍaśē tūṭī, nā ē tō kahēvāya

vhēlā yā mōḍā, malaśē ēnā jhapāṭā, sahunē jagamāṁya

bacī nā śakyuṁ ēmāṁthī kōī, karyā bhalē kōṭi upāya

samajuō ē samajī laī, rahyā jīvanamāṁ taiyāra

pala nā ēmaṇē vēḍaphī, pala paṇa mōṁghī gaṇāya

nā rāha jōī ēṇē kadī, nā cūkyuṁ samaya jarāya

nā jōśē rāha ē tō tārī, samajī lējē ā manamāṁya

rāya kē raṁkanā nā rākhyā bhēda, ēṇē tō jarāya

sahunē samaya para bhēṭayuṁ, cūkyuṁ nā ē tō jarāya
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

Death is circling around everyone‘s head. It is roaring day and night.

When it will fall upon whom, that is not known.

Now or later, it will fall upon everyone in this world.

No one is spared from it, even if one tries.

The wise ones have understood this and have always remained prepared for it.

They have not wasted even a single second and have considered every moment as precious.

Death has never waited for anyone and it has never missed the time.

It will not wait for you either, understand this in your heart.

It has never differentiated between rich and poor.

It has embraced everyone in due time. It has never missed the time.

Kaka is reminding us that death is going to fall upon each and every one of us in due course of time. Kaka is urging us that without wasting a single moment of physical existence on this earth, one should focus single-pointedly on the true purpose of human life as the physical body (tool for connecting with the Divine) will cease to exist at the time of its death. Death is inevitable and no one is spared from it, so instead of spending a lifetime in ordinary consciousness, one should embark upon the spiritual journey at once. As we think we still have time, but the truth is that we do not know how much time we have and how far we still have to go.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1829 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...182818291830...Last