Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1831 | Date: 29-Apr-1989
લઈ આવ્યા શું સાથે રે જગમાં, ડરે છે શું, શું તારું લૂંટાવાનું છે
Laī āvyā śuṁ sāthē rē jagamāṁ, ḍarē chē śuṁ, śuṁ tāruṁ lūṁṭāvānuṁ chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 1831 | Date: 29-Apr-1989

લઈ આવ્યા શું સાથે રે જગમાં, ડરે છે શું, શું તારું લૂંટાવાનું છે

  No Audio

laī āvyā śuṁ sāthē rē jagamāṁ, ḍarē chē śuṁ, śuṁ tāruṁ lūṁṭāvānuṁ chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1989-04-29 1989-04-29 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13320 લઈ આવ્યા શું સાથે રે જગમાં, ડરે છે શું, શું તારું લૂંટાવાનું છે લઈ આવ્યા શું સાથે રે જગમાં, ડરે છે શું, શું તારું લૂંટાવાનું છે

છે પાસે શું, રહેશે સાથે શું, મસ્તીની મસ્તીમાં, કસર રાખે તું શાને

દીધું છે તને તો તન જેણે, એક દિવસ એ લઈ લેશે તો એને

છે હાથમાં એ જ્યાં સુધી તારા, ઉપયોગ સાચો, એનો તો તું કરી લે

લઈ મન અને વૃત્તિઓ આવ્યો તું જગમાં, રહેશે એ સાથે ને સાથે

કરી ઉપયોગ એનો સાચો, મુક્તિનો માર્ગ તારો તું કાપજે

કાં મેળવી લે મન ને વૃત્તિ પર કાબૂ, કાં એનો તું લય કરી લે

તુજમાં તો છે તારી સૃષ્ટિ, પરિચય સાચો તું એનો કરી લે

આ જગમાં છે એક અનોખું જગ તારું, એને તું સ્થિર કરી લે

રહેશે એ તારી સાથે ને સાથે, સંબંધ સાચો એનો સ્થાપી લે
View Original Increase Font Decrease Font


લઈ આવ્યા શું સાથે રે જગમાં, ડરે છે શું, શું તારું લૂંટાવાનું છે

છે પાસે શું, રહેશે સાથે શું, મસ્તીની મસ્તીમાં, કસર રાખે તું શાને

દીધું છે તને તો તન જેણે, એક દિવસ એ લઈ લેશે તો એને

છે હાથમાં એ જ્યાં સુધી તારા, ઉપયોગ સાચો, એનો તો તું કરી લે

લઈ મન અને વૃત્તિઓ આવ્યો તું જગમાં, રહેશે એ સાથે ને સાથે

કરી ઉપયોગ એનો સાચો, મુક્તિનો માર્ગ તારો તું કાપજે

કાં મેળવી લે મન ને વૃત્તિ પર કાબૂ, કાં એનો તું લય કરી લે

તુજમાં તો છે તારી સૃષ્ટિ, પરિચય સાચો તું એનો કરી લે

આ જગમાં છે એક અનોખું જગ તારું, એને તું સ્થિર કરી લે

રહેશે એ તારી સાથે ને સાથે, સંબંધ સાચો એનો સ્થાપી લે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

laī āvyā śuṁ sāthē rē jagamāṁ, ḍarē chē śuṁ, śuṁ tāruṁ lūṁṭāvānuṁ chē

chē pāsē śuṁ, rahēśē sāthē śuṁ, mastīnī mastīmāṁ, kasara rākhē tuṁ śānē

dīdhuṁ chē tanē tō tana jēṇē, ēka divasa ē laī lēśē tō ēnē

chē hāthamāṁ ē jyāṁ sudhī tārā, upayōga sācō, ēnō tō tuṁ karī lē

laī mana anē vr̥ttiō āvyō tuṁ jagamāṁ, rahēśē ē sāthē nē sāthē

karī upayōga ēnō sācō, muktinō mārga tārō tuṁ kāpajē

kāṁ mēlavī lē mana nē vr̥tti para kābū, kāṁ ēnō tuṁ laya karī lē

tujamāṁ tō chē tārī sr̥ṣṭi, paricaya sācō tuṁ ēnō karī lē

ā jagamāṁ chē ēka anōkhuṁ jaga tāruṁ, ēnē tuṁ sthira karī lē

rahēśē ē tārī sāthē nē sāthē, saṁbaṁdha sācō ēnō sthāpī lē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this bhajan, Pujya Kakaji is saying…

What have we brought with us in this world that we are afraid that it will get robbed.

What do we have and what will stay with us forever that we get attached.

One who has given you this physical body, one day he will take it away.

Till the time body is with you, utilize it wisely.

You have come in this world with mind and desires. They will always be there together.

Utilize your mind and desire correctly to walk on the path of liberation.

Either you gain control over your desires or discard them from your mind.

There is a whole universe within you, get the true introduction of yourself.

In this world, there is a unique world of your own. Please make it stable.

It will stay with you and you only. Establish a true relationship with it.

Kaka is re-emphasizing on the fact that we have come in this world empty-handed and will eventually leave from this world also empty-handed. Our body that is given to us will eventually be taken away. So, instead of engrossing ourselves in gross gratification, we must embark upon the journey of going within. Going within empowers us with treasures of eternal happiness and peace, invoking divine love. The journey within us is the way to redeem our souls. We must make conscious efforts to redeem our soul with the help of our mind and body.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1831 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...183118321833...Last