Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1840 | Date: 10-May-1989
મનને માયા જ્યાં તનની લાગી
Mananē māyā jyāṁ tananī lāgī

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

Hymn No. 1840 | Date: 10-May-1989

મનને માયા જ્યાં તનની લાગી

  Audio

mananē māyā jyāṁ tananī lāgī

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

1989-05-10 1989-05-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13329 મનને માયા જ્યાં તનની લાગી મનને માયા જ્યાં તનની લાગી

   મનડું મથે, તનમાં ત્યાં તો ભાગી ભાગી (2)

લલચાઈ ખૂબ એમાં, રહે ખૂબ એમાં રાચી

   ફરી ફરી જાય એમાં, એ તો ભાગી ભાગી

જ્યાં માયા એને તનની ખૂબ ચોંટી

   ના દઈ શક્યું, એ તો એને ત્યાગી

મોહ, લક્ષ્મીનો મનમાં જ્યાં ગયો જાગી

   મોહની પાછળ નીંદ ગઈ ત્યાગી

ના જોવા દિન કે રાત, જ્યાં રટણ એની લાગી

   ફરી ફરી જાય, પાછું એમાં તો દોડી

મળે જ્યાં થોડું ને થોડું, થાય એમાં એ રાજી

   ભૂલી બીજું બધું, જાય ત્યાં એ તો દોડી

મળતાં સુખી, જાતાં દુઃખી, હાલત જાય એ સર્જી

   જાય ત્યાં દોડી દોડી, ના દઈ શકે માયા ત્યાગી

ના બને જ્યાં સુધી પ્રભુનું એ અનુરાગી

   રહેશે ફરતું ને કરતું, રહેશે સદા ભાગી
https://www.youtube.com/watch?v=OjVklgG2oJI
View Original Increase Font Decrease Font


મનને માયા જ્યાં તનની લાગી

   મનડું મથે, તનમાં ત્યાં તો ભાગી ભાગી (2)

લલચાઈ ખૂબ એમાં, રહે ખૂબ એમાં રાચી

   ફરી ફરી જાય એમાં, એ તો ભાગી ભાગી

જ્યાં માયા એને તનની ખૂબ ચોંટી

   ના દઈ શક્યું, એ તો એને ત્યાગી

મોહ, લક્ષ્મીનો મનમાં જ્યાં ગયો જાગી

   મોહની પાછળ નીંદ ગઈ ત્યાગી

ના જોવા દિન કે રાત, જ્યાં રટણ એની લાગી

   ફરી ફરી જાય, પાછું એમાં તો દોડી

મળે જ્યાં થોડું ને થોડું, થાય એમાં એ રાજી

   ભૂલી બીજું બધું, જાય ત્યાં એ તો દોડી

મળતાં સુખી, જાતાં દુઃખી, હાલત જાય એ સર્જી

   જાય ત્યાં દોડી દોડી, ના દઈ શકે માયા ત્યાગી

ના બને જ્યાં સુધી પ્રભુનું એ અનુરાગી

   રહેશે ફરતું ને કરતું, રહેશે સદા ભાગી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

mananē māyā jyāṁ tananī lāgī

   manaḍuṁ mathē, tanamāṁ tyāṁ tō bhāgī bhāgī (2)

lalacāī khūba ēmāṁ, rahē khūba ēmāṁ rācī

   pharī pharī jāya ēmāṁ, ē tō bhāgī bhāgī

jyāṁ māyā ēnē tananī khūba cōṁṭī

   nā daī śakyuṁ, ē tō ēnē tyāgī

mōha, lakṣmīnō manamāṁ jyāṁ gayō jāgī

   mōhanī pāchala nīṁda gaī tyāgī

nā jōvā dina kē rāta, jyāṁ raṭaṇa ēnī lāgī

   pharī pharī jāya, pāchuṁ ēmāṁ tō dōḍī

malē jyāṁ thōḍuṁ nē thōḍuṁ, thāya ēmāṁ ē rājī

   bhūlī bījuṁ badhuṁ, jāya tyāṁ ē tō dōḍī

malatāṁ sukhī, jātāṁ duḥkhī, hālata jāya ē sarjī

   jāya tyāṁ dōḍī dōḍī, nā daī śakē māyā tyāgī

nā banē jyāṁ sudhī prabhunuṁ ē anurāgī

   rahēśē pharatuṁ nē karatuṁ, rahēśē sadā bhāgī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

When the mind gets infatuated by the body, then the mind keeps swirling around the body.

Drawn towards the body, it remains immersed in the thoughts of the body. It remains engaged in the body.

When the mind is stuck in this attraction, then it is not able to leave the thought of the body.

When the greed for wealth rises in the heart, then the sleep (peace) is lost following the greed.

When the greed is embedded in the mind, then the day and night are not seen while running after it.

The mind becomes happy upon gaining a little and forgets about everything else and keeps running behind it.

The mind gets happy upon gaining and unhappy upon losing. Such becomes the condition of the mind. It cannot get detached from this illusion.

Till the time the mind doesn’t rise in devotion of God, it will always keep wandering around.

Kaka explains that instead of focusing on transient aspects like the physical body or material things and also connecting happiness or unhappiness to it, one must focus on God, the eternal truth and the purpose of human life. And enjoy eternal happiness and bliss. Something which is so fleeting in nature can never give us long-lasting bliss.

Devotion in heart, focus on God and destination of merging with the Supreme in mind will lead to the actual fulfillment of life.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1840 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...184018411842...Last