Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1843 | Date: 11-May-1989
જડ એવા આ તારા શરીરમાં, પૂર્યા પ્રાણ તો કોણે
Jaḍa ēvā ā tārā śarīramāṁ, pūryā prāṇa tō kōṇē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1843 | Date: 11-May-1989

જડ એવા આ તારા શરીરમાં, પૂર્યા પ્રાણ તો કોણે

  No Audio

jaḍa ēvā ā tārā śarīramāṁ, pūryā prāṇa tō kōṇē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1989-05-11 1989-05-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13332 જડ એવા આ તારા શરીરમાં, પૂર્યા પ્રાણ તો કોણે જડ એવા આ તારા શરીરમાં, પૂર્યા પ્રાણ તો કોણે

આ સકળ સૃષ્ટિ રચી છે, પૂર્યા પ્રાણ તો એણે

અગાધ એવા સમુદ્રમાં, ભર્યું અખૂટ જળ તો કોણે રે

અદીઠ રહીને જગમાં, રહ્યો છે ચલાવી આ સૃષ્ટિ તો જેણે

અમાપ એવા આકાશમાં, રાખ્યા ફરતા અગણિત તારા કોણે

જગના શ્વાસેશ્વાસ, ને સકળ કર્મનો હિસાબ, છે પાસે એણે

આ જગના અગણિત જીવોની, કરી છે રક્ષા કોણે રે

અણુ અણુમાં રહી, વ્યાપ્યો છે જે વિરાટમાં, એણે

અગણિત જીવોની, તૃષા-ક્ષુધા છિપાવી છે કોણે

જે સદા જગમાં જનમી, રહ્યો છે સદા અજન્મા, એણે
View Original Increase Font Decrease Font


જડ એવા આ તારા શરીરમાં, પૂર્યા પ્રાણ તો કોણે

આ સકળ સૃષ્ટિ રચી છે, પૂર્યા પ્રાણ તો એણે

અગાધ એવા સમુદ્રમાં, ભર્યું અખૂટ જળ તો કોણે રે

અદીઠ રહીને જગમાં, રહ્યો છે ચલાવી આ સૃષ્ટિ તો જેણે

અમાપ એવા આકાશમાં, રાખ્યા ફરતા અગણિત તારા કોણે

જગના શ્વાસેશ્વાસ, ને સકળ કર્મનો હિસાબ, છે પાસે એણે

આ જગના અગણિત જીવોની, કરી છે રક્ષા કોણે રે

અણુ અણુમાં રહી, વ્યાપ્યો છે જે વિરાટમાં, એણે

અગણિત જીવોની, તૃષા-ક્ષુધા છિપાવી છે કોણે

જે સદા જગમાં જનમી, રહ્યો છે સદા અજન્મા, એણે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jaḍa ēvā ā tārā śarīramāṁ, pūryā prāṇa tō kōṇē

ā sakala sr̥ṣṭi racī chē, pūryā prāṇa tō ēṇē

agādha ēvā samudramāṁ, bharyuṁ akhūṭa jala tō kōṇē rē

adīṭha rahīnē jagamāṁ, rahyō chē calāvī ā sr̥ṣṭi tō jēṇē

amāpa ēvā ākāśamāṁ, rākhyā pharatā agaṇita tārā kōṇē

jaganā śvāsēśvāsa, nē sakala karmanō hisāba, chē pāsē ēṇē

ā jaganā agaṇita jīvōnī, karī chē rakṣā kōṇē rē

aṇu aṇumāṁ rahī, vyāpyō chē jē virāṭamāṁ, ēṇē

agaṇita jīvōnī, tr̥ṣā-kṣudhā chipāvī chē kōṇē

jē sadā jagamāṁ janamī, rahyō chē sadā ajanmā, ēṇē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

In a subtle body of yours, who has filled life,

the One who has created this world, has filled life in you.

In such a vast ocean, who has filled such an unlimited amount of water,

the One who has remained unseen and yet has been running the whole universe.

In such a vast infinite sky, who has embedded such uncountable stars,

the One who has accounts of every breath and every karma of every living being.

Who has protected the uncountable living beings of this world,

the One who has resided in every atom, and the one who is all around.

Who quenches the thirst and hunger of uncountable living beings,

the One who has incarnated all the time, and yet has remained unborn.

Kaka is reminding us about the unseen Master Creator of this universe. The creation of the Lord is so unique that no one can even begin to imagine about such creation, and it is right in front of us, which tells us about the ultimate power, the ultimate energy of the Supreme. What He has created can never be recreated by anyone starting with every living being and their unique qualities, the vast ocean and its magic, the infinite sky and its mesmerising effects with stars. Kaka is reminding us that we are just a small element in this extraordinary universe and a small part of the universal energy which is filled in us by the Supreme Himself. The universal consciousness is a well-integrated system which is run by the Master of all creations.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1843 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...184318441845...Last