BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1845 | Date: 12-May-1989
   Text Size Increase Font Decrease Font

થાતો ના ઉતાવળો તું એટલો, કે બાજી બગડી જાય

  No Audio

Thato Na Utavalo Tu Aetlo, Ke Aaj Bagdi Jaay

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1989-05-12 1989-05-12 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13334 થાતો ના ઉતાવળો તું એટલો, કે બાજી બગડી જાય થાતો ના ઉતાવળો તું એટલો, કે બાજી બગડી જાય
બનતો ના બહાવરો તું એટલો, કે મૂરખમાં ખપી જાય
નમી ના પડતો તું એટલો, કે નિર્બળમાં ખપી જાય
ક્રોધ ના કરતો તું એટલો, કે સહુ દુશ્મન બની જાય
વિચલિત ના થાતો તું એટલો, કે જીવનમાં પાછો પડી જાય
માયામાં ના ડૂબતો તું એટલો, કે બહાર ના નીકળી શકાય
ખાતો ના દિનમાં તું એટલું, કે પચાવી ના શકાય
મનને ફરતું ન રાખ તું એટલું, કે સ્થિર કરી ના શકાય
તનની પંપાળ ના કરતો એટલી, કે ધ્યાનમાં એ બાધા બની જાય
Gujarati Bhajan no. 1845 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
થાતો ના ઉતાવળો તું એટલો, કે બાજી બગડી જાય
બનતો ના બહાવરો તું એટલો, કે મૂરખમાં ખપી જાય
નમી ના પડતો તું એટલો, કે નિર્બળમાં ખપી જાય
ક્રોધ ના કરતો તું એટલો, કે સહુ દુશ્મન બની જાય
વિચલિત ના થાતો તું એટલો, કે જીવનમાં પાછો પડી જાય
માયામાં ના ડૂબતો તું એટલો, કે બહાર ના નીકળી શકાય
ખાતો ના દિનમાં તું એટલું, કે પચાવી ના શકાય
મનને ફરતું ન રાખ તું એટલું, કે સ્થિર કરી ના શકાય
તનની પંપાળ ના કરતો એટલી, કે ધ્યાનમાં એ બાધા બની જાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
thātō nā utāvalō tuṁ ēṭalō, kē bājī bagaḍī jāya
banatō nā bahāvarō tuṁ ēṭalō, kē mūrakhamāṁ khapī jāya
namī nā paḍatō tuṁ ēṭalō, kē nirbalamāṁ khapī jāya
krōdha nā karatō tuṁ ēṭalō, kē sahu duśmana banī jāya
vicalita nā thātō tuṁ ēṭalō, kē jīvanamāṁ pāchō paḍī jāya
māyāmāṁ nā ḍūbatō tuṁ ēṭalō, kē bahāra nā nīkalī śakāya
khātō nā dinamāṁ tuṁ ēṭaluṁ, kē pacāvī nā śakāya
mananē pharatuṁ na rākha tuṁ ēṭaluṁ, kē sthira karī nā śakāya
tananī paṁpāla nā karatō ēṭalī, kē dhyānamāṁ ē bādhā banī jāya

Explanation in English
In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

Please do not become so impatient that you lose the game.

Please do not become so disoriented that you look like a fool.

Please do not bow down so much that you are taken as a weakling.

Please do not become so angry that everyone becomes your enemy.

Please do not become so indecisive that you lag behind in life.

Please do not get so attached to the illusion that you cannot emerge out of it.

Please do not eat (grasp) so much in a day that you cannot digest it.

Please do not let mind wander so much that you cannot anchor it.

Please do not fuss over the subtle body so much that it becomes an obstacle in meditation.

Kaka (Satguru Devendra Ghia) is giving us the mantra to lead a good, fulfilling life in this simple yet profound bhajan. Kaka (Satguru Devendra Ghia) is throwing us a beam of light and facilitating us to change our persona to imbibe good qualities in life.

First...18411842184318441845...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall