Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1845 | Date: 12-May-1989
થાતો ના ઉતાવળો તું એટલો, કે બાજી બગડી જાય
Thātō nā utāvalō tuṁ ēṭalō, kē bājī bagaḍī jāya

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 1845 | Date: 12-May-1989

થાતો ના ઉતાવળો તું એટલો, કે બાજી બગડી જાય

  No Audio

thātō nā utāvalō tuṁ ēṭalō, kē bājī bagaḍī jāya

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1989-05-12 1989-05-12 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13334 થાતો ના ઉતાવળો તું એટલો, કે બાજી બગડી જાય થાતો ના ઉતાવળો તું એટલો, કે બાજી બગડી જાય

બનતો ના બહાવરો તું એટલો, કે મૂરખમાં ખપી જાય

નમી ના પડતો તું એટલો, કે નિર્બળમાં ખપી જાય

ક્રોધ ના કરતો તું એટલો, કે સહુ દુશ્મન બની જાય

વિચલિત ના થાતો તું એટલો, કે જીવનમાં પાછો પડી જાય

માયામાં ના ડૂબતો તું એટલો, કે બહાર ના નીકળી શકાય

ખાતો ના દિનમાં તું એટલું, કે પચાવી ના શકાય

મનને ફરતું ન રાખ તું એટલું, કે સ્થિર કરી ના શકાય

તનની પંપાળ ના કરતો એટલી, કે ધ્યાનમાં એ બાધા બની જાય
View Original Increase Font Decrease Font


થાતો ના ઉતાવળો તું એટલો, કે બાજી બગડી જાય

બનતો ના બહાવરો તું એટલો, કે મૂરખમાં ખપી જાય

નમી ના પડતો તું એટલો, કે નિર્બળમાં ખપી જાય

ક્રોધ ના કરતો તું એટલો, કે સહુ દુશ્મન બની જાય

વિચલિત ના થાતો તું એટલો, કે જીવનમાં પાછો પડી જાય

માયામાં ના ડૂબતો તું એટલો, કે બહાર ના નીકળી શકાય

ખાતો ના દિનમાં તું એટલું, કે પચાવી ના શકાય

મનને ફરતું ન રાખ તું એટલું, કે સ્થિર કરી ના શકાય

તનની પંપાળ ના કરતો એટલી, કે ધ્યાનમાં એ બાધા બની જાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

thātō nā utāvalō tuṁ ēṭalō, kē bājī bagaḍī jāya

banatō nā bahāvarō tuṁ ēṭalō, kē mūrakhamāṁ khapī jāya

namī nā paḍatō tuṁ ēṭalō, kē nirbalamāṁ khapī jāya

krōdha nā karatō tuṁ ēṭalō, kē sahu duśmana banī jāya

vicalita nā thātō tuṁ ēṭalō, kē jīvanamāṁ pāchō paḍī jāya

māyāmāṁ nā ḍūbatō tuṁ ēṭalō, kē bahāra nā nīkalī śakāya

khātō nā dinamāṁ tuṁ ēṭaluṁ, kē pacāvī nā śakāya

mananē pharatuṁ na rākha tuṁ ēṭaluṁ, kē sthira karī nā śakāya

tananī paṁpāla nā karatō ēṭalī, kē dhyānamāṁ ē bādhā banī jāya
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

Please do not become so impatient that you lose the game.

Please do not become so disoriented that you look like a fool.

Please do not bow down so much that you are taken as a weakling.

Please do not become so angry that everyone becomes your enemy.

Please do not become so indecisive that you lag behind in life.

Please do not get so attached to the illusion that you cannot emerge out of it.

Please do not eat (grasp) so much in a day that you cannot digest it.

Please do not let mind wander so much that you cannot anchor it.

Please do not fuss over the subtle body so much that it becomes an obstacle in meditation.

Kaka is giving us the mantra to lead a good, fulfilling life in this simple yet profound bhajan. Kaka is throwing us a beam of light and facilitating us to change our persona to imbibe good qualities in life.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1845 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...184318441845...Last