Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1848 | Date: 15-May-1989
આવ્યા જે જે આ જગમાં, એકદિન જગ છોડીને જવાના રે
Āvyā jē jē ā jagamāṁ, ēkadina jaga chōḍīnē javānā rē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 1848 | Date: 15-May-1989

આવ્યા જે જે આ જગમાં, એકદિન જગ છોડીને જવાના રે

  No Audio

āvyā jē jē ā jagamāṁ, ēkadina jaga chōḍīnē javānā rē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1989-05-15 1989-05-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13337 આવ્યા જે જે આ જગમાં, એકદિન જગ છોડીને જવાના રે આવ્યા જે જે આ જગમાં, એકદિન જગ છોડીને જવાના રે

સરતા વાદળની જેમ, એ તો એકદિન વિખરાવાના રે - એક...

વહેતા વાયુની જેમ, સદા એ તો જગમાંથી વહી જવાના રે - એક...

જળના પરપોટાની જેમ, આવી ઉપર, એ તો ફૂટવાના રે - એક...

સાગરની છોળો ઊછળે ઘણી, પાછી સાગરમાં વિલીન થવાની રે - એક...

સૂર્યકિરણો નીકળી જેમ, ધરતી પર પહોંચી, વિલીન એ થવાના રે - એક...

વ્હેતી સરિતાના જળની જેમ, સાગરમાં જઈ ભળી જવાના રે - એક...

ઊઠી વિચારોના તરંગો જેમ, અવકાશે પાછા લુપ્ત થવાના રે - એક...

ધરતી પર ઊડતી રજની જેમ, ધરતી પર પાછા પથરાઈ જવાના રે - એક...

નીકળી પરમાત્મામાંથી, ફરી પાછા પરમાત્મામાં સમાવાના રે - એક...
View Original Increase Font Decrease Font


આવ્યા જે જે આ જગમાં, એકદિન જગ છોડીને જવાના રે

સરતા વાદળની જેમ, એ તો એકદિન વિખરાવાના રે - એક...

વહેતા વાયુની જેમ, સદા એ તો જગમાંથી વહી જવાના રે - એક...

જળના પરપોટાની જેમ, આવી ઉપર, એ તો ફૂટવાના રે - એક...

સાગરની છોળો ઊછળે ઘણી, પાછી સાગરમાં વિલીન થવાની રે - એક...

સૂર્યકિરણો નીકળી જેમ, ધરતી પર પહોંચી, વિલીન એ થવાના રે - એક...

વ્હેતી સરિતાના જળની જેમ, સાગરમાં જઈ ભળી જવાના રે - એક...

ઊઠી વિચારોના તરંગો જેમ, અવકાશે પાછા લુપ્ત થવાના રે - એક...

ધરતી પર ઊડતી રજની જેમ, ધરતી પર પાછા પથરાઈ જવાના રે - એક...

નીકળી પરમાત્મામાંથી, ફરી પાછા પરમાત્મામાં સમાવાના રે - એક...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

āvyā jē jē ā jagamāṁ, ēkadina jaga chōḍīnē javānā rē

saratā vādalanī jēma, ē tō ēkadina vikharāvānā rē - ēka...

vahētā vāyunī jēma, sadā ē tō jagamāṁthī vahī javānā rē - ēka...

jalanā parapōṭānī jēma, āvī upara, ē tō phūṭavānā rē - ēka...

sāgaranī chōlō ūchalē ghaṇī, pāchī sāgaramāṁ vilīna thavānī rē - ēka...

sūryakiraṇō nīkalī jēma, dharatī para pahōṁcī, vilīna ē thavānā rē - ēka...

vhētī saritānā jalanī jēma, sāgaramāṁ jaī bhalī javānā rē - ēka...

ūṭhī vicārōnā taraṁgō jēma, avakāśē pāchā lupta thavānā rē - ēka...

dharatī para ūḍatī rajanī jēma, dharatī para pāchā patharāī javānā rē - ēka...

nīkalī paramātmāmāṁthī, pharī pāchā paramātmāmāṁ samāvānā rē - ēka...
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying …

Whoever has come in this world, will depart from this world one day.

Just like dispersing clouds, they will disperse one day.

Just like blowing wind, they will move away one day.

Just like bubbles of water, they will break away one day.

Just like the bouncing waves of an ocean that merge back into the ocean.

Just like the traveling sun rays that touch the earth and fade away.

Just like a flowing river that merges with the sea.

Just like waves of thoughts that rise and vanish in the space.

Just like flying sand in the air that spreads back on the ground.

Just like every soul that comes out of the Supreme Soul and merges back into it.

That’s how whoever has come in this world, will go back one day.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1848 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...184618471848...Last