Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1912 | Date: 16-Jul-1989
સમયે જે જાગે નહિ, આળસે સૂઈ જાય
Samayē jē jāgē nahi, ālasē sūī jāya

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 1912 | Date: 16-Jul-1989

સમયે જે જાગે નહિ, આળસે સૂઈ જાય

  Audio

samayē jē jāgē nahi, ālasē sūī jāya

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1989-07-16 1989-07-16 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13401 સમયે જે જાગે નહિ, આળસે સૂઈ જાય સમયે જે જાગે નહિ, આળસે સૂઈ જાય

મોકા એના હાથથી, નિત્ય નિકળી જાય

રાહ ન જોવે મોકો કોઈની, ક્યારે આવે ક્યારે જાય

ક્યારે આવે, કેવા જીવનમાં, ના એ તો કહેવાય

બેધ્યાન બની રહેશે જગમાં, નિત્ય એ ચૂકી જાય

ફરી પાછો મોકો મળતાં, સમય ઘણો વીતી જાય

આળસે ઘેરાઈ રહી, મોકા તો છૂટતા જાય

ખંખેરશે આળસ જ્યાં, પાછા એ તો રહી જાય

જાગે નહિ આળશે જે, દોષ અન્યના કાઢે સદાય

દોષ ખુદનો દેખાયે નહિ, દોષમાં સમય વીતી જાય

છે કહાની આ મારી, અન્યની પણ એમાં સમાય

મક્કમ નિર્ધાર વિના, બહાર એમાંથી ના નીકળાય
https://www.youtube.com/watch?v=UpeI5LcKQ9c
View Original Increase Font Decrease Font


સમયે જે જાગે નહિ, આળસે સૂઈ જાય

મોકા એના હાથથી, નિત્ય નિકળી જાય

રાહ ન જોવે મોકો કોઈની, ક્યારે આવે ક્યારે જાય

ક્યારે આવે, કેવા જીવનમાં, ના એ તો કહેવાય

બેધ્યાન બની રહેશે જગમાં, નિત્ય એ ચૂકી જાય

ફરી પાછો મોકો મળતાં, સમય ઘણો વીતી જાય

આળસે ઘેરાઈ રહી, મોકા તો છૂટતા જાય

ખંખેરશે આળસ જ્યાં, પાછા એ તો રહી જાય

જાગે નહિ આળશે જે, દોષ અન્યના કાઢે સદાય

દોષ ખુદનો દેખાયે નહિ, દોષમાં સમય વીતી જાય

છે કહાની આ મારી, અન્યની પણ એમાં સમાય

મક્કમ નિર્ધાર વિના, બહાર એમાંથી ના નીકળાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

samayē jē jāgē nahi, ālasē sūī jāya

mōkā ēnā hāthathī, nitya nikalī jāya

rāha na jōvē mōkō kōīnī, kyārē āvē kyārē jāya

kyārē āvē, kēvā jīvanamāṁ, nā ē tō kahēvāya

bēdhyāna banī rahēśē jagamāṁ, nitya ē cūkī jāya

pharī pāchō mōkō malatāṁ, samaya ghaṇō vītī jāya

ālasē ghērāī rahī, mōkā tō chūṭatā jāya

khaṁkhēraśē ālasa jyāṁ, pāchā ē tō rahī jāya

jāgē nahi ālaśē jē, dōṣa anyanā kāḍhē sadāya

dōṣa khudanō dēkhāyē nahi, dōṣamāṁ samaya vītī jāya

chē kahānī ā mārī, anyanī paṇa ēmāṁ samāya

makkama nirdhāra vinā, bahāra ēmāṁthī nā nīkalāya
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1912 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

સમયે જે જાગે નહિ, આળસે સૂઈ જાયસમયે જે જાગે નહિ, આળસે સૂઈ જાય

મોકા એના હાથથી, નિત્ય નિકળી જાય

રાહ ન જોવે મોકો કોઈની, ક્યારે આવે ક્યારે જાય

ક્યારે આવે, કેવા જીવનમાં, ના એ તો કહેવાય

બેધ્યાન બની રહેશે જગમાં, નિત્ય એ ચૂકી જાય

ફરી પાછો મોકો મળતાં, સમય ઘણો વીતી જાય

આળસે ઘેરાઈ રહી, મોકા તો છૂટતા જાય

ખંખેરશે આળસ જ્યાં, પાછા એ તો રહી જાય

જાગે નહિ આળશે જે, દોષ અન્યના કાઢે સદાય

દોષ ખુદનો દેખાયે નહિ, દોષમાં સમય વીતી જાય

છે કહાની આ મારી, અન્યની પણ એમાં સમાય

મક્કમ નિર્ધાર વિના, બહાર એમાંથી ના નીકળાય
1989-07-16https://i.ytimg.com/vi/UpeI5LcKQ9c/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=UpeI5LcKQ9c

First...191219131914...Last