BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1912 | Date: 16-Jul-1989
   Text Size Increase Font Decrease Font

સમયે જે જાગે નહિ, આળસે સૂઈ જાય

  Audio

Samay Je Jage Nahi, Aalse Suyi Jaay

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1989-07-16 1989-07-16 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13401 સમયે જે જાગે નહિ, આળસે સૂઈ જાય સમયે જે જાગે નહિ, આળસે સૂઈ જાય
મોકા એના હાથથી, નિત્ય નિકળી જાય
રાહ ન જોવે મોકો કોઈની, ક્યારે આવે ક્યારે જાય
ક્યારે આવે, કેવા જીવનમાં, ના એ તો કહેવાય
બેધ્યાન બની રહેશે જગમાં, નિત્ય એ ચૂકી જાય
ફરી પાછો મોકો મળતાં, સમય ઘણો વીતી જાય
આળસે ઘેરાઈ રહી, મોકા તો છૂટતા જાય
ખંખેરશે આળસ જ્યાં, પાછા એ તો રહી જાય
જાગે નહિ આળશે જે, દોષ અન્યના કાઢે સદાય
દોષ ખુદનો દેખાયે નહિ, દોષમાં સમય વીતી જાય
છે કહાની આ મારી, અન્યની પણ એમાં સમાય
મક્કમ નિર્ધાર વિના, બહાર એમાંથી ના નીકળાય
https://www.youtube.com/watch?v=UpeI5LcKQ9c
Gujarati Bhajan no. 1912 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
સમયે જે જાગે નહિ, આળસે સૂઈ જાય
મોકા એના હાથથી, નિત્ય નિકળી જાય
રાહ ન જોવે મોકો કોઈની, ક્યારે આવે ક્યારે જાય
ક્યારે આવે, કેવા જીવનમાં, ના એ તો કહેવાય
બેધ્યાન બની રહેશે જગમાં, નિત્ય એ ચૂકી જાય
ફરી પાછો મોકો મળતાં, સમય ઘણો વીતી જાય
આળસે ઘેરાઈ રહી, મોકા તો છૂટતા જાય
ખંખેરશે આળસ જ્યાં, પાછા એ તો રહી જાય
જાગે નહિ આળશે જે, દોષ અન્યના કાઢે સદાય
દોષ ખુદનો દેખાયે નહિ, દોષમાં સમય વીતી જાય
છે કહાની આ મારી, અન્યની પણ એમાં સમાય
મક્કમ નિર્ધાર વિના, બહાર એમાંથી ના નીકળાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
samayē jē jāgē nahi, ālasē sūī jāya
mōkā ēnā hāthathī, nitya nikalī jāya
rāha na jōvē mōkō kōīnī, kyārē āvē kyārē jāya
kyārē āvē, kēvā jīvanamāṁ, nā ē tō kahēvāya
bēdhyāna banī rahēśē jagamāṁ, nitya ē cūkī jāya
pharī pāchō mōkō malatāṁ, samaya ghaṇō vītī jāya
ālasē ghērāī rahī, mōkā tō chūṭatā jāya
khaṁkhēraśē ālasa jyāṁ, pāchā ē tō rahī jāya
jāgē nahi ālaśē jē, dōṣa anyanā kāḍhē sadāya
dōṣa khudanō dēkhāyē nahi, dōṣamāṁ samaya vītī jāya
chē kahānī ā mārī, anyanī paṇa ēmāṁ samāya
makkama nirdhāra vinā, bahāra ēmāṁthī nā nīkalāya

સમયે જે જાગે નહિ, આળસે સૂઈ જાયસમયે જે જાગે નહિ, આળસે સૂઈ જાય
મોકા એના હાથથી, નિત્ય નિકળી જાય
રાહ ન જોવે મોકો કોઈની, ક્યારે આવે ક્યારે જાય
ક્યારે આવે, કેવા જીવનમાં, ના એ તો કહેવાય
બેધ્યાન બની રહેશે જગમાં, નિત્ય એ ચૂકી જાય
ફરી પાછો મોકો મળતાં, સમય ઘણો વીતી જાય
આળસે ઘેરાઈ રહી, મોકા તો છૂટતા જાય
ખંખેરશે આળસ જ્યાં, પાછા એ તો રહી જાય
જાગે નહિ આળશે જે, દોષ અન્યના કાઢે સદાય
દોષ ખુદનો દેખાયે નહિ, દોષમાં સમય વીતી જાય
છે કહાની આ મારી, અન્યની પણ એમાં સમાય
મક્કમ નિર્ધાર વિના, બહાર એમાંથી ના નીકળાય
1989-07-16https://i.ytimg.com/vi/UpeI5LcKQ9c/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=UpeI5LcKQ9cFirst...19111912191319141915...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall