BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1919 | Date: 22-Jul-1989
   Text Size Increase Font Decrease Font

મૂકે માઝા જીવનમાં વેર તો જ્યારે, રણાંગણ એ તો સરજી જાયે

  No Audio

Muke Majha Jivanma Ver Toh Jyare, Radagad Ae Toh Sarji Jaye

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1989-07-22 1989-07-22 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13408 મૂકે માઝા જીવનમાં વેર તો જ્યારે, રણાંગણ એ તો સરજી જાયે મૂકે માઝા જીવનમાં વેર તો જ્યારે, રણાંગણ એ તો સરજી જાયે
મૂકે માઝા જીવનમાં ક્રોધ તો જ્યારે, વિચાર ત્યાં તો અટકી જાયે
મૂકે માઝા જીવનમાં ઇર્ષ્યા તો જ્યારે, ઊપાધિ એ તો સરજી જાયે
મૂકે માઝા જીવનમાં લાલસા તો જ્યારે, પતનના દ્વાર એ ખોલી નાખે
મૂકે માઝા જીવનમાં કામ તો જ્યારે, વિનિપાત એ તો સરજી જાયે
મૂકે માઝા જીવનમાં લોભ તો જ્યારે, સારાસાર તો ભુલાઈ જાયે
મૂકે માઝા જીવનમાં શંકા તો જ્યારે, તરાડ સંબંધમાં પાડી જાયે
મૂકે માઝા જીવનમાં આળસ તો જ્યારે, ક્યાંયનો એ તો ના રાખે
મૂકે માઝા જીવનમાં પ્રેમ તો જ્યારે, જીવન ત્યાં તો પલટાઈ જાયે
મૂકે માઝા જીવનમાં વિશ્વાસ તો જ્યારે, દ્વાર પ્રભુ દર્શનના ખોલી જાયે
Gujarati Bhajan no. 1919 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
મૂકે માઝા જીવનમાં વેર તો જ્યારે, રણાંગણ એ તો સરજી જાયે
મૂકે માઝા જીવનમાં ક્રોધ તો જ્યારે, વિચાર ત્યાં તો અટકી જાયે
મૂકે માઝા જીવનમાં ઇર્ષ્યા તો જ્યારે, ઊપાધિ એ તો સરજી જાયે
મૂકે માઝા જીવનમાં લાલસા તો જ્યારે, પતનના દ્વાર એ ખોલી નાખે
મૂકે માઝા જીવનમાં કામ તો જ્યારે, વિનિપાત એ તો સરજી જાયે
મૂકે માઝા જીવનમાં લોભ તો જ્યારે, સારાસાર તો ભુલાઈ જાયે
મૂકે માઝા જીવનમાં શંકા તો જ્યારે, તરાડ સંબંધમાં પાડી જાયે
મૂકે માઝા જીવનમાં આળસ તો જ્યારે, ક્યાંયનો એ તો ના રાખે
મૂકે માઝા જીવનમાં પ્રેમ તો જ્યારે, જીવન ત્યાં તો પલટાઈ જાયે
મૂકે માઝા જીવનમાં વિશ્વાસ તો જ્યારે, દ્વાર પ્રભુ દર્શનના ખોલી જાયે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
mūkē mājhā jīvanamāṁ vēra tō jyārē, raṇāṁgaṇa ē tō sarajī jāyē
mūkē mājhā jīvanamāṁ krōdha tō jyārē, vicāra tyāṁ tō aṭakī jāyē
mūkē mājhā jīvanamāṁ irṣyā tō jyārē, ūpādhi ē tō sarajī jāyē
mūkē mājhā jīvanamāṁ lālasā tō jyārē, patananā dvāra ē khōlī nākhē
mūkē mājhā jīvanamāṁ kāma tō jyārē, vinipāta ē tō sarajī jāyē
mūkē mājhā jīvanamāṁ lōbha tō jyārē, sārāsāra tō bhulāī jāyē
mūkē mājhā jīvanamāṁ śaṁkā tō jyārē, tarāḍa saṁbaṁdhamāṁ pāḍī jāyē
mūkē mājhā jīvanamāṁ ālasa tō jyārē, kyāṁyanō ē tō nā rākhē
mūkē mājhā jīvanamāṁ prēma tō jyārē, jīvana tyāṁ tō palaṭāī jāyē
mūkē mājhā jīvanamāṁ viśvāsa tō jyārē, dvāra prabhu darśananā khōlī jāyē
First...19161917191819191920...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall