BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1955 | Date: 21-Aug-1989
   Text Size Increase Font Decrease Font

રહે ભર્યું જીવન જો પ્યારથી, રહે જીવનમાં સદા બહાર

  Audio

Rahe Bharyu Jivan Je Pyarthi, Rahe Jivanma Sada Bahar

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1989-08-21 1989-08-21 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13444 રહે ભર્યું જીવન જો પ્યારથી, રહે જીવનમાં સદા બહાર રહે ભર્યું જીવન જો પ્યારથી, રહે જીવનમાં સદા બહાર
ભર્યું રહે જીવન જો વિકારથી, બને જીવન ત્યાં વેરાન
શુદ્ધ સાત્વિક જીવન જ્યાં રહે, ખુલે ત્યાં સ્વર્ગના દ્વાર
ખોલતા દ્વાર જીવનના તારા, કરજે સદા આ વિચાર
પ્રેમ તો છે નામ પ્રભુનું, છે પ્રભુનું એ મંગળ દ્વાર
ખુલે દ્વાર જ્યાં એ હૈયાના, કરે ના પ્રભુ આવવાને વાર
છે દ્વાર તો એ તારી પાસે, કર ના ખોલવાને એમાં વાર
જોઈ રહ્યા છે વાટ પ્રભુ તો, ખોલે ક્યારે તું દ્વાર
જોવરાવી વાટ જનમજનમથી, ના ચૂક્તો તું આ વાર
રહે ભર્યું જીવન જો વિકારથી, બનશે જીવન તો નરકાગાર
https://www.youtube.com/watch?v=ZZJkhp7fdhQ
Gujarati Bhajan no. 1955 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
રહે ભર્યું જીવન જો પ્યારથી, રહે જીવનમાં સદા બહાર
ભર્યું રહે જીવન જો વિકારથી, બને જીવન ત્યાં વેરાન
શુદ્ધ સાત્વિક જીવન જ્યાં રહે, ખુલે ત્યાં સ્વર્ગના દ્વાર
ખોલતા દ્વાર જીવનના તારા, કરજે સદા આ વિચાર
પ્રેમ તો છે નામ પ્રભુનું, છે પ્રભુનું એ મંગળ દ્વાર
ખુલે દ્વાર જ્યાં એ હૈયાના, કરે ના પ્રભુ આવવાને વાર
છે દ્વાર તો એ તારી પાસે, કર ના ખોલવાને એમાં વાર
જોઈ રહ્યા છે વાટ પ્રભુ તો, ખોલે ક્યારે તું દ્વાર
જોવરાવી વાટ જનમજનમથી, ના ચૂક્તો તું આ વાર
રહે ભર્યું જીવન જો વિકારથી, બનશે જીવન તો નરકાગાર
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
rahē bharyuṁ jīvana jō pyārathī, rahē jīvanamāṁ sadā bahāra
bharyuṁ rahē jīvana jō vikārathī, banē jīvana tyāṁ vērāna
śuddha sātvika jīvana jyāṁ rahē, khulē tyāṁ svarganā dvāra
khōlatā dvāra jīvananā tārā, karajē sadā ā vicāra
prēma tō chē nāma prabhunuṁ, chē prabhunuṁ ē maṁgala dvāra
khulē dvāra jyāṁ ē haiyānā, karē nā prabhu āvavānē vāra
chē dvāra tō ē tārī pāsē, kara nā khōlavānē ēmāṁ vāra
jōī rahyā chē vāṭa prabhu tō, khōlē kyārē tuṁ dvāra
jōvarāvī vāṭa janamajanamathī, nā cūktō tuṁ ā vāra
rahē bharyuṁ jīvana jō vikārathī, banaśē jīvana tō narakāgāra

રહે ભર્યું જીવન જો પ્યારથી, રહે જીવનમાં સદા બહારરહે ભર્યું જીવન જો પ્યારથી, રહે જીવનમાં સદા બહાર
ભર્યું રહે જીવન જો વિકારથી, બને જીવન ત્યાં વેરાન
શુદ્ધ સાત્વિક જીવન જ્યાં રહે, ખુલે ત્યાં સ્વર્ગના દ્વાર
ખોલતા દ્વાર જીવનના તારા, કરજે સદા આ વિચાર
પ્રેમ તો છે નામ પ્રભુનું, છે પ્રભુનું એ મંગળ દ્વાર
ખુલે દ્વાર જ્યાં એ હૈયાના, કરે ના પ્રભુ આવવાને વાર
છે દ્વાર તો એ તારી પાસે, કર ના ખોલવાને એમાં વાર
જોઈ રહ્યા છે વાટ પ્રભુ તો, ખોલે ક્યારે તું દ્વાર
જોવરાવી વાટ જનમજનમથી, ના ચૂક્તો તું આ વાર
રહે ભર્યું જીવન જો વિકારથી, બનશે જીવન તો નરકાગાર
1989-08-21https://i.ytimg.com/vi/ZZJkhp7fdhQ/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=ZZJkhp7fdhQFirst...19511952195319541955...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall