Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1956 | Date: 21-Aug-1989
અરજ કરી છે મેં તો માડી, અરજ મારી સ્વીકારજે
Araja karī chē mēṁ tō māḍī, araja mārī svīkārajē

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 1956 | Date: 21-Aug-1989

અરજ કરી છે મેં તો માડી, અરજ મારી સ્વીકારજે

  Audio

araja karī chē mēṁ tō māḍī, araja mārī svīkārajē

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1989-08-21 1989-08-21 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13445 અરજ કરી છે મેં તો માડી, અરજ મારી સ્વીકારજે અરજ કરી છે મેં તો માડી, અરજ મારી સ્વીકારજે

ફરતા મારા ચિત્તડાને માડી, તારા ચરણમાં સ્થાપજે

જાગે હૈયે, અનેક ભાવો રે માડી, વિશુદ્ધતા એમાં આપજે

સાચું ખોટું જગમાં સમસ્યા રે માડી, બુદ્ધિ તારી થોડી આપજે

માન ભલે મળે જગમાં, જીરવવા શક્તિ તારી આપજે

અપમાન મળે ભલે રે જગમાં, ના વિચલિત એમાં બનાવજે

જાગે ના કામ ક્રોધ હૈયામાં, શક્તિ થોડી તારી આપજે

વિકારો પર મેળવી વિજય, ભક્તિ તુજમાં મારી સ્થાપજે

દાન દયામાં ના અચકાઉં, ભાવ હૈયે એવા ભરાવજે

મતિ ને પ્રીતિ રહે રે તુજમાં, વરદાન એવું આપજે
https://www.youtube.com/watch?v=DLOwo5ha7Qo
View Original Increase Font Decrease Font


અરજ કરી છે મેં તો માડી, અરજ મારી સ્વીકારજે

ફરતા મારા ચિત્તડાને માડી, તારા ચરણમાં સ્થાપજે

જાગે હૈયે, અનેક ભાવો રે માડી, વિશુદ્ધતા એમાં આપજે

સાચું ખોટું જગમાં સમસ્યા રે માડી, બુદ્ધિ તારી થોડી આપજે

માન ભલે મળે જગમાં, જીરવવા શક્તિ તારી આપજે

અપમાન મળે ભલે રે જગમાં, ના વિચલિત એમાં બનાવજે

જાગે ના કામ ક્રોધ હૈયામાં, શક્તિ થોડી તારી આપજે

વિકારો પર મેળવી વિજય, ભક્તિ તુજમાં મારી સ્થાપજે

દાન દયામાં ના અચકાઉં, ભાવ હૈયે એવા ભરાવજે

મતિ ને પ્રીતિ રહે રે તુજમાં, વરદાન એવું આપજે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

araja karī chē mēṁ tō māḍī, araja mārī svīkārajē

pharatā mārā cittaḍānē māḍī, tārā caraṇamāṁ sthāpajē

jāgē haiyē, anēka bhāvō rē māḍī, viśuddhatā ēmāṁ āpajē

sācuṁ khōṭuṁ jagamāṁ samasyā rē māḍī, buddhi tārī thōḍī āpajē

māna bhalē malē jagamāṁ, jīravavā śakti tārī āpajē

apamāna malē bhalē rē jagamāṁ, nā vicalita ēmāṁ banāvajē

jāgē nā kāma krōdha haiyāmāṁ, śakti thōḍī tārī āpajē

vikārō para mēlavī vijaya, bhakti tujamāṁ mārī sthāpajē

dāna dayāmāṁ nā acakāuṁ, bhāva haiyē ēvā bharāvajē

mati nē prīti rahē rē tujamāṁ, varadāna ēvuṁ āpajē
English Explanation Increase Font Decrease Font


Shri Sadguru Kakaji has always used a very simple language in his bhajans to make it easier for us to understand. This I would say to be one of my favourite bhajans.

Here Kakaji is praying and requesting to the Eternal Mother for stability as a human mind & thoughts are always wandering.

O'Eternal Mother I am requesting you to accept my request.

May my roaming mind be established at your feet.

May the awaking numerous thoughts & emotions in my mind b blessed with your sacredness.

May I get the intelligence from you O'mother to deal with the world full of problems whether true or false.

May I get the power to digest, when I am honoured in this world.

May I not be distracted, when I am insulted in the world.

May lust and anger not arise in my heart give me your strength.

May I get victory over my thoughts, bless me with your devotion.

May I do not hesitate while giving or donating fill such good thoughts in my heart. May in my mind there is always love bestowed for you O' Eternal Mother.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1956 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

અરજ કરી છે મેં તો માડી, અરજ મારી સ્વીકારજેઅરજ કરી છે મેં તો માડી, અરજ મારી સ્વીકારજે

ફરતા મારા ચિત્તડાને માડી, તારા ચરણમાં સ્થાપજે

જાગે હૈયે, અનેક ભાવો રે માડી, વિશુદ્ધતા એમાં આપજે

સાચું ખોટું જગમાં સમસ્યા રે માડી, બુદ્ધિ તારી થોડી આપજે

માન ભલે મળે જગમાં, જીરવવા શક્તિ તારી આપજે

અપમાન મળે ભલે રે જગમાં, ના વિચલિત એમાં બનાવજે

જાગે ના કામ ક્રોધ હૈયામાં, શક્તિ થોડી તારી આપજે

વિકારો પર મેળવી વિજય, ભક્તિ તુજમાં મારી સ્થાપજે

દાન દયામાં ના અચકાઉં, ભાવ હૈયે એવા ભરાવજે

મતિ ને પ્રીતિ રહે રે તુજમાં, વરદાન એવું આપજે
1989-08-21https://i.ytimg.com/vi/DLOwo5ha7Qo/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=DLOwo5ha7Qo


First...195419551956...Last