Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1959 | Date: 23-Aug-1989
છે તું મંગળકારી રે, છે તું કલ્યાણકારી રે
Chē tuṁ maṁgalakārī rē, chē tuṁ kalyāṇakārī rē

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 1959 | Date: 23-Aug-1989

છે તું મંગળકારી રે, છે તું કલ્યાણકારી રે

  Audio

chē tuṁ maṁgalakārī rē, chē tuṁ kalyāṇakārī rē

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1989-08-23 1989-08-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13448 છે તું મંગળકારી રે, છે તું કલ્યાણકારી રે છે તું મંગળકારી રે, છે તું કલ્યાણકારી રે

હો મારી સિધ્ધમા ભવાની રે

છે તું સદા દયાળી રે, છે તું ડીસાવાળી રે - હો મારી...

છે તું આદિ અનાદિ રે, છે તું રક્ષણકારી રે - હો મારી...

છે તું સર્વ ગુણકારી રે, છે તું સદા કૃપાળી રે - હો મારી...

છે તું અણુ અણુમાં વસનારી રે, છે તું શક્તિશાળી રે - હો મારી...

છે તું આશા પૂરનારી રે, છે તું વરદાન દેનારી રે - હો મારી...

છે તું ભાગ્ય લખનારી રે, છે તું ભાગ્ય બદલનારી રે - હો મારી...

છે તું પૂજન સ્વીકારનારી રે, છે તું ભાવે ભીંજાનારી રે - હો મારી...

છે તું દુઃખ હરનારી રે, છે તું સર્વ સુખકારી રે - હો મારી...
https://www.youtube.com/watch?v=LZx9ch1rXYw
View Original Increase Font Decrease Font


છે તું મંગળકારી રે, છે તું કલ્યાણકારી રે

હો મારી સિધ્ધમા ભવાની રે

છે તું સદા દયાળી રે, છે તું ડીસાવાળી રે - હો મારી...

છે તું આદિ અનાદિ રે, છે તું રક્ષણકારી રે - હો મારી...

છે તું સર્વ ગુણકારી રે, છે તું સદા કૃપાળી રે - હો મારી...

છે તું અણુ અણુમાં વસનારી રે, છે તું શક્તિશાળી રે - હો મારી...

છે તું આશા પૂરનારી રે, છે તું વરદાન દેનારી રે - હો મારી...

છે તું ભાગ્ય લખનારી રે, છે તું ભાગ્ય બદલનારી રે - હો મારી...

છે તું પૂજન સ્વીકારનારી રે, છે તું ભાવે ભીંજાનારી રે - હો મારી...

છે તું દુઃખ હરનારી રે, છે તું સર્વ સુખકારી રે - હો મારી...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē tuṁ maṁgalakārī rē, chē tuṁ kalyāṇakārī rē

hō mārī sidhdhamā bhavānī rē

chē tuṁ sadā dayālī rē, chē tuṁ ḍīsāvālī rē - hō mārī...

chē tuṁ ādi anādi rē, chē tuṁ rakṣaṇakārī rē - hō mārī...

chē tuṁ sarva guṇakārī rē, chē tuṁ sadā kr̥pālī rē - hō mārī...

chē tuṁ aṇu aṇumāṁ vasanārī rē, chē tuṁ śaktiśālī rē - hō mārī...

chē tuṁ āśā pūranārī rē, chē tuṁ varadāna dēnārī rē - hō mārī...

chē tuṁ bhāgya lakhanārī rē, chē tuṁ bhāgya badalanārī rē - hō mārī...

chē tuṁ pūjana svīkāranārī rē, chē tuṁ bhāvē bhīṁjānārī rē - hō mārī...

chē tuṁ duḥkha haranārī rē, chē tuṁ sarva sukhakārī rē - hō mārī...
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1959 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

છે તું મંગળકારી રે, છે તું કલ્યાણકારી રેછે તું મંગળકારી રે, છે તું કલ્યાણકારી રે

હો મારી સિધ્ધમા ભવાની રે

છે તું સદા દયાળી રે, છે તું ડીસાવાળી રે - હો મારી...

છે તું આદિ અનાદિ રે, છે તું રક્ષણકારી રે - હો મારી...

છે તું સર્વ ગુણકારી રે, છે તું સદા કૃપાળી રે - હો મારી...

છે તું અણુ અણુમાં વસનારી રે, છે તું શક્તિશાળી રે - હો મારી...

છે તું આશા પૂરનારી રે, છે તું વરદાન દેનારી રે - હો મારી...

છે તું ભાગ્ય લખનારી રે, છે તું ભાગ્ય બદલનારી રે - હો મારી...

છે તું પૂજન સ્વીકારનારી રે, છે તું ભાવે ભીંજાનારી રે - હો મારી...

છે તું દુઃખ હરનારી રે, છે તું સર્વ સુખકારી રે - હો મારી...
1989-08-23https://i.ytimg.com/vi/LZx9ch1rXYw/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=LZx9ch1rXYw

First...195719581959...Last