Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1965 | Date: 25-Aug-1989
રચ્યું નથી કાંઈ જગ તેં તો, જગનો રચનાર તો કોઈ છે
Racyuṁ nathī kāṁī jaga tēṁ tō, jaganō racanāra tō kōī chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1965 | Date: 25-Aug-1989

રચ્યું નથી કાંઈ જગ તેં તો, જગનો રચનાર તો કોઈ છે

  No Audio

racyuṁ nathī kāṁī jaga tēṁ tō, jaganō racanāra tō kōī chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1989-08-25 1989-08-25 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13454 રચ્યું નથી કાંઈ જગ તેં તો, જગનો રચનાર તો કોઈ છે રચ્યું નથી કાંઈ જગ તેં તો, જગનો રચનાર તો કોઈ છે

ચલાવતો નથી કાંઈ જગ તું તો, જગનો ચલાવનાર તો કોઈ છે

છે કાંઈ શક્તિ ભરી રે તુજમાં, શક્તિનો ભરનાર તો કોઈ છે

રચ્યો ને મોકલ્યો છે તને જેણે જગમાં, જગનો રચનાર તો એજ છે

રચ્યા મહેલો તો અનેક માનવે, માનવનો રચનાર તો એજ છે

કરી ટુકડા જગના માનવ સત્તા ચલાવે, દોર સત્તાનો એની પાસે છે

તું જાણે કે કરી શકે છે બધું તું જગમાં, સર્વ કરનાર તો એજ છે

રચ્યો છે ને મોકલ્યો છે તને જેણે જગમાં, જગનો રચનાર તો એજ છે

ચાલે ના સત્તા ભરતી-ઓટ પર માનવની, સત્તા ચલાવનાર તો એજ છે

રચી ના શકે પૂનમ કે અમાસ માનવ તો, રચનાર એનો પણ એજ છે

સ્વીકારી નથી સત્તા દિન કે રાતે માનવની, એના ઇશારે તો થાય છે

રચ્યો ને મોકલ્યો છે તને જેણે જગમાં, જગનો રચનાર તો એજ છે
View Original Increase Font Decrease Font


રચ્યું નથી કાંઈ જગ તેં તો, જગનો રચનાર તો કોઈ છે

ચલાવતો નથી કાંઈ જગ તું તો, જગનો ચલાવનાર તો કોઈ છે

છે કાંઈ શક્તિ ભરી રે તુજમાં, શક્તિનો ભરનાર તો કોઈ છે

રચ્યો ને મોકલ્યો છે તને જેણે જગમાં, જગનો રચનાર તો એજ છે

રચ્યા મહેલો તો અનેક માનવે, માનવનો રચનાર તો એજ છે

કરી ટુકડા જગના માનવ સત્તા ચલાવે, દોર સત્તાનો એની પાસે છે

તું જાણે કે કરી શકે છે બધું તું જગમાં, સર્વ કરનાર તો એજ છે

રચ્યો છે ને મોકલ્યો છે તને જેણે જગમાં, જગનો રચનાર તો એજ છે

ચાલે ના સત્તા ભરતી-ઓટ પર માનવની, સત્તા ચલાવનાર તો એજ છે

રચી ના શકે પૂનમ કે અમાસ માનવ તો, રચનાર એનો પણ એજ છે

સ્વીકારી નથી સત્તા દિન કે રાતે માનવની, એના ઇશારે તો થાય છે

રચ્યો ને મોકલ્યો છે તને જેણે જગમાં, જગનો રચનાર તો એજ છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

racyuṁ nathī kāṁī jaga tēṁ tō, jaganō racanāra tō kōī chē

calāvatō nathī kāṁī jaga tuṁ tō, jaganō calāvanāra tō kōī chē

chē kāṁī śakti bharī rē tujamāṁ, śaktinō bharanāra tō kōī chē

racyō nē mōkalyō chē tanē jēṇē jagamāṁ, jaganō racanāra tō ēja chē

racyā mahēlō tō anēka mānavē, mānavanō racanāra tō ēja chē

karī ṭukaḍā jaganā mānava sattā calāvē, dōra sattānō ēnī pāsē chē

tuṁ jāṇē kē karī śakē chē badhuṁ tuṁ jagamāṁ, sarva karanāra tō ēja chē

racyō chē nē mōkalyō chē tanē jēṇē jagamāṁ, jaganō racanāra tō ēja chē

cālē nā sattā bharatī-ōṭa para mānavanī, sattā calāvanāra tō ēja chē

racī nā śakē pūnama kē amāsa mānava tō, racanāra ēnō paṇa ēja chē

svīkārī nathī sattā dina kē rātē mānavanī, ēnā iśārē tō thāya chē

racyō nē mōkalyō chē tanē jēṇē jagamāṁ, jaganō racanāra tō ēja chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1965 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...196319641965...Last