Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1966 | Date: 26-Aug-1989
રહી રેખામાં રહ્યા સહુ સુખી, ઓળંગાઈ જ્યાં રેખા, મુસીબતો થઈ ઊભી
Rahī rēkhāmāṁ rahyā sahu sukhī, ōlaṁgāī jyāṁ rēkhā, musībatō thaī ūbhī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 1966 | Date: 26-Aug-1989

રહી રેખામાં રહ્યા સહુ સુખી, ઓળંગાઈ જ્યાં રેખા, મુસીબતો થઈ ઊભી

  No Audio

rahī rēkhāmāṁ rahyā sahu sukhī, ōlaṁgāī jyāṁ rēkhā, musībatō thaī ūbhī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1989-08-26 1989-08-26 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13455 રહી રેખામાં રહ્યા સહુ સુખી, ઓળંગાઈ જ્યાં રેખા, મુસીબતો થઈ ઊભી રહી રેખામાં રહ્યા સહુ સુખી, ઓળંગાઈ જ્યાં રેખા, મુસીબતો થઈ ઊભી

ઓળંગી લક્ષ્મણ રેખા સીતાએ જ્યાં, રાવણ ગયો એને તો હરી

રહ્યા રેખામાં તો જે જે, રેખાએ તો સદા રક્ષણ એનું તો કરી

ઓળંગાઈ તો જ્યાં રેખા, મુસીબતોની કડી થઈ ત્યાં તો ઊભી

વટાવી જાય ક્રોધ તો જ્યાં રેખા એની, ખુદને ને અન્યને જાયે બાળી

લોભ જાયે જ્યાં રેખા એની વટાવી, રણાંગણ જાય એ તો સરજી

ઇર્ષ્યા જાય જ્યાં રેખા એની ઓળંગી, ઇતિહાસ વિનિપાત ના દે આણી

સંયમ રેખા જાય જ્યાં તૂટી, પતનની કડી જાય ત્યાં તો ખૂલી

શંકા વટાવી જાય જ્યાં રેખા હદની, સુખ ચેન સદા દે એ તો હરી

નિરાશા વટાવી જાય રેખા નિરાશાની, જીવન જાય ત્યાં ભંગાર બની

ભક્તિ વટાવે જ્યાં ભાવની રેખા, આવે પ્રભુ ત્યાં તો દોડી દોડી
View Original Increase Font Decrease Font


રહી રેખામાં રહ્યા સહુ સુખી, ઓળંગાઈ જ્યાં રેખા, મુસીબતો થઈ ઊભી

ઓળંગી લક્ષ્મણ રેખા સીતાએ જ્યાં, રાવણ ગયો એને તો હરી

રહ્યા રેખામાં તો જે જે, રેખાએ તો સદા રક્ષણ એનું તો કરી

ઓળંગાઈ તો જ્યાં રેખા, મુસીબતોની કડી થઈ ત્યાં તો ઊભી

વટાવી જાય ક્રોધ તો જ્યાં રેખા એની, ખુદને ને અન્યને જાયે બાળી

લોભ જાયે જ્યાં રેખા એની વટાવી, રણાંગણ જાય એ તો સરજી

ઇર્ષ્યા જાય જ્યાં રેખા એની ઓળંગી, ઇતિહાસ વિનિપાત ના દે આણી

સંયમ રેખા જાય જ્યાં તૂટી, પતનની કડી જાય ત્યાં તો ખૂલી

શંકા વટાવી જાય જ્યાં રેખા હદની, સુખ ચેન સદા દે એ તો હરી

નિરાશા વટાવી જાય રેખા નિરાશાની, જીવન જાય ત્યાં ભંગાર બની

ભક્તિ વટાવે જ્યાં ભાવની રેખા, આવે પ્રભુ ત્યાં તો દોડી દોડી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rahī rēkhāmāṁ rahyā sahu sukhī, ōlaṁgāī jyāṁ rēkhā, musībatō thaī ūbhī

ōlaṁgī lakṣmaṇa rēkhā sītāē jyāṁ, rāvaṇa gayō ēnē tō harī

rahyā rēkhāmāṁ tō jē jē, rēkhāē tō sadā rakṣaṇa ēnuṁ tō karī

ōlaṁgāī tō jyāṁ rēkhā, musībatōnī kaḍī thaī tyāṁ tō ūbhī

vaṭāvī jāya krōdha tō jyāṁ rēkhā ēnī, khudanē nē anyanē jāyē bālī

lōbha jāyē jyāṁ rēkhā ēnī vaṭāvī, raṇāṁgaṇa jāya ē tō sarajī

irṣyā jāya jyāṁ rēkhā ēnī ōlaṁgī, itihāsa vinipāta nā dē āṇī

saṁyama rēkhā jāya jyāṁ tūṭī, patananī kaḍī jāya tyāṁ tō khūlī

śaṁkā vaṭāvī jāya jyāṁ rēkhā hadanī, sukha cēna sadā dē ē tō harī

nirāśā vaṭāvī jāya rēkhā nirāśānī, jīvana jāya tyāṁ bhaṁgāra banī

bhakti vaṭāvē jyāṁ bhāvanī rēkhā, āvē prabhu tyāṁ tō dōḍī dōḍī
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1966 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...196619671968...Last