BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1967 | Date: 26-Aug-1989
   Text Size Increase Font Decrease Font

નથી ભરોસો તને જ્યાં તારા પર, રહેશે ભરોસો પ્રભુ પર ક્યાંથી

  No Audio

Nathi Bharoso Tane Jya Tara Par, Raheshe Bharoso Prabhu Par Kyathi

પ્રકૃતિ, લીલા (Nature, Gods play)


1989-08-26 1989-08-26 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13456 નથી ભરોસો તને જ્યાં તારા પર, રહેશે ભરોસો પ્રભુ પર ક્યાંથી નથી ભરોસો તને જ્યાં તારા પર, રહેશે ભરોસો પ્રભુ પર ક્યાંથી
હતી ના પરિસ્થિતિ, એ તો સરજાઈ જાશે, એક દિવસ એ તો મટી
બદલાતા આ વિશ્વમાં, રહે બધું બદલાતું, એક દિન જાશે બધું બદલાઈ
ચિંતા જાગે છે જેની આજે, એક દિન ચિંતાની ચિંતા જાશે રે હટી
દેખાતું ઘણું ઘણું રે જીવનમાં, ગયું ધીરે ધીરે એ પણ રે હટી
કર નજર તું ખુદ પર, હતો ના તું આ જગમાં, આવ્યો તું ક્યાંથી
રહ્યા આવતા ને જતા સહુ તો જગમાં, રહેશે ના જગમાં કોઈ સ્થિર રહી
છે પ્રકૃતિ તો આ જગપ્રકૃતિની, બદલાઈ નથી જગમાં કોઈ એ કદી
નથી એકસરખા સંજોગ બદલાતા, કોઈ બદલાયે મોડા, કોઈ જલદી
નથી કાંઈ એ ચમત્કાર, છે એ તો જગની નિત્ય પ્રકૃતિ
Gujarati Bhajan no. 1967 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
નથી ભરોસો તને જ્યાં તારા પર, રહેશે ભરોસો પ્રભુ પર ક્યાંથી
હતી ના પરિસ્થિતિ, એ તો સરજાઈ જાશે, એક દિવસ એ તો મટી
બદલાતા આ વિશ્વમાં, રહે બધું બદલાતું, એક દિન જાશે બધું બદલાઈ
ચિંતા જાગે છે જેની આજે, એક દિન ચિંતાની ચિંતા જાશે રે હટી
દેખાતું ઘણું ઘણું રે જીવનમાં, ગયું ધીરે ધીરે એ પણ રે હટી
કર નજર તું ખુદ પર, હતો ના તું આ જગમાં, આવ્યો તું ક્યાંથી
રહ્યા આવતા ને જતા સહુ તો જગમાં, રહેશે ના જગમાં કોઈ સ્થિર રહી
છે પ્રકૃતિ તો આ જગપ્રકૃતિની, બદલાઈ નથી જગમાં કોઈ એ કદી
નથી એકસરખા સંજોગ બદલાતા, કોઈ બદલાયે મોડા, કોઈ જલદી
નથી કાંઈ એ ચમત્કાર, છે એ તો જગની નિત્ય પ્રકૃતિ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
nathī bharōsō tanē jyāṁ tārā para, rahēśē bharōsō prabhu para kyāṁthī
hatī nā paristhiti, ē tō sarajāī jāśē, ēka divasa ē tō maṭī
badalātā ā viśvamāṁ, rahē badhuṁ badalātuṁ, ēka dina jāśē badhuṁ badalāī
ciṁtā jāgē chē jēnī ājē, ēka dina ciṁtānī ciṁtā jāśē rē haṭī
dēkhātuṁ ghaṇuṁ ghaṇuṁ rē jīvanamāṁ, gayuṁ dhīrē dhīrē ē paṇa rē haṭī
kara najara tuṁ khuda para, hatō nā tuṁ ā jagamāṁ, āvyō tuṁ kyāṁthī
rahyā āvatā nē jatā sahu tō jagamāṁ, rahēśē nā jagamāṁ kōī sthira rahī
chē prakr̥ti tō ā jagaprakr̥tinī, badalāī nathī jagamāṁ kōī ē kadī
nathī ēkasarakhā saṁjōga badalātā, kōī badalāyē mōḍā, kōī jaladī
nathī kāṁī ē camatkāra, chē ē tō jaganī nitya prakr̥ti
First...19661967196819691970...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall