BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1971 | Date: 28-Aug-1989
   Text Size Increase Font Decrease Font

થઈ ગયું એ થઈ ગયું, રહી ગયું એ રહી ગયું

  No Audio

Thai Gayu Ae Thai Gayu, Rahi Gayu Ae Rahi Gayu

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1989-08-28 1989-08-28 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13460 થઈ ગયું એ થઈ ગયું, રહી ગયું એ રહી ગયું થઈ ગયું એ થઈ ગયું, રહી ગયું એ રહી ગયું
ચડે હૈયા ઉપર, જ્યાં આળસનો ભાર, પહેલાં તો જે - થઈ ગયું...
છે જોમ ને શક્તિ તો જીવનમાં જ્યાં ત્યાં જે - થઈ ગયું...
તૂટયો નથી જીવનમાં, જ્યાં મક્કમ નિર્ધાર ત્યાં જે - થઈ ગયું...
ગુમાવ્યો નથી જીવનમાં ખોટો સમય તો જ્યાં તો જે - થઈ ગયું...
છે વિશ્વાસ ને શ્રદ્ધાનો દોર તો હાથમાં જ્યાં ત્યાં જે - થઈ ગયું...
ઘેરાયા નથી શંકાના વાદળ મનમાં તો જ્યાં ત્યાં જે - થઈ ગયું...
ઘેરાયું નથી તન, રોગદર્દથી તો જ્યાં ત્યાં જે - થઈ ગયું...
માન અભિમાનમાં, ડૂબ્યા નથી તો જ્યાં ત્યાં જે - થઈ ગયું...
મળે જીવનમાં સાથ ને સંજોગ તો જ્યાં ત્યાં જે - થઈ ગયું...
વરસે છે વરસાદ કૃપાનો તો જ્યાં ત્યાં જે - થઈ ગયું...
ચાલે છે શ્વાસ જ્યાં તારા તનમાં રે ત્યાં જે - થઈ ગયું...
Gujarati Bhajan no. 1971 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
થઈ ગયું એ થઈ ગયું, રહી ગયું એ રહી ગયું
ચડે હૈયા ઉપર, જ્યાં આળસનો ભાર, પહેલાં તો જે - થઈ ગયું...
છે જોમ ને શક્તિ તો જીવનમાં જ્યાં ત્યાં જે - થઈ ગયું...
તૂટયો નથી જીવનમાં, જ્યાં મક્કમ નિર્ધાર ત્યાં જે - થઈ ગયું...
ગુમાવ્યો નથી જીવનમાં ખોટો સમય તો જ્યાં તો જે - થઈ ગયું...
છે વિશ્વાસ ને શ્રદ્ધાનો દોર તો હાથમાં જ્યાં ત્યાં જે - થઈ ગયું...
ઘેરાયા નથી શંકાના વાદળ મનમાં તો જ્યાં ત્યાં જે - થઈ ગયું...
ઘેરાયું નથી તન, રોગદર્દથી તો જ્યાં ત્યાં જે - થઈ ગયું...
માન અભિમાનમાં, ડૂબ્યા નથી તો જ્યાં ત્યાં જે - થઈ ગયું...
મળે જીવનમાં સાથ ને સંજોગ તો જ્યાં ત્યાં જે - થઈ ગયું...
વરસે છે વરસાદ કૃપાનો તો જ્યાં ત્યાં જે - થઈ ગયું...
ચાલે છે શ્વાસ જ્યાં તારા તનમાં રે ત્યાં જે - થઈ ગયું...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
thaī gayuṁ ē thaī gayuṁ, rahī gayuṁ ē rahī gayuṁ
caḍē haiyā upara, jyāṁ ālasanō bhāra, pahēlāṁ tō jē - thaī gayuṁ...
chē jōma nē śakti tō jīvanamāṁ jyāṁ tyāṁ jē - thaī gayuṁ...
tūṭayō nathī jīvanamāṁ, jyāṁ makkama nirdhāra tyāṁ jē - thaī gayuṁ...
gumāvyō nathī jīvanamāṁ khōṭō samaya tō jyāṁ tō jē - thaī gayuṁ...
chē viśvāsa nē śraddhānō dōra tō hāthamāṁ jyāṁ tyāṁ jē - thaī gayuṁ...
ghērāyā nathī śaṁkānā vādala manamāṁ tō jyāṁ tyāṁ jē - thaī gayuṁ...
ghērāyuṁ nathī tana, rōgadardathī tō jyāṁ tyāṁ jē - thaī gayuṁ...
māna abhimānamāṁ, ḍūbyā nathī tō jyāṁ tyāṁ jē - thaī gayuṁ...
malē jīvanamāṁ sātha nē saṁjōga tō jyāṁ tyāṁ jē - thaī gayuṁ...
varasē chē varasāda kr̥pānō tō jyāṁ tyāṁ jē - thaī gayuṁ...
cālē chē śvāsa jyāṁ tārā tanamāṁ rē tyāṁ jē - thaī gayuṁ...
First...19711972197319741975...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall